Sociaal Domein Eindhoven negatief in het nieuws

“De Eindhovense gemeenteraad stemde in met het verzoek van zorgwethouder Renate Richters van GroenLinks om in april met de sociaal domein-ombudsman te stoppen, zo schrijft Binnenlands Bestuur op 16 maart. Volgens het Eindhovens Dagblad viel het rapport ook niet goed bij de raad” (uit Skipr).

Ik had graag gelezen dat BBL in ieder geval nog een amendement heeft ingediend om voor elkaar te krijgen dat de functie van sociaal raadgever (sociaal domein- ombudsman) niet zonder advies van de cliëntenraad sociaal domein zou stoppen. Toen na een korte discussie bleek dat er geen draagvlak voor dit amendement (pdf) was, zat er voor BBL helaas niets anders op om het amendement terug te trekken.

Ik las ik overigens in een digitale krant dat ze in Oss een sociaal raadgever/ombudsman zoeken. Eindhoven kan hier een voorbeeld aan nemen. Oss heeft wel het lef om een onafhankelijke functionaris voor het sociaal domein te benoemen. Deze kijkt niet alleen naar weeffouten in het systeem, maar mag, nee hij/zij moet zelfs goed luisteren naar inwoners van Oss, en adviseert het College van Burgemeester en Wethouders over de ervaringen, problemen, knelpunten en signalen van inwoners over het sociale domein. Als ik dit lees denk ik echt: Kijk Eindhoven zou wel wat meer van het lef van Oss mogen laten zien.

Misschien is het wel een van de eerste zaken die de nieuwe raad kan oppakken: Benoeming van een nieuwe sociaal raadgever.

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst BBL