Sociaal vangnet onderuit gehaald door werkwijze Sociale Dienst

Na signalen van bijstandsgerechtigden over vernederende en intimiderende behandeling in het Werkleerbedrijf hebben nu huisartsen ontoelaatbaar handelen gerapporteerd van ambtenaren van de Sociale Dienst Eindhoven. Zij deden dit tijdens een gesprek met wethouder Visser op donderdag 26 februari. In dit gesprek melden zij de wethouder dat ambtenaren, in enkele gevallen hun patiënten onder druk heeft gezet om medische gegevens in handen te krijgen. Ze schuwden daarbij niet om met juridische stappen te dreigen of met het stopzetten van de uitkering. Sommige huisartsen hebben de Sociale Dienst Eindhoven inmiddels al schriftelijk laten weten dat vertrouwelijke medische dossiers onder geen voorwaarde ter beschikking worden gesteld. Zij hebben daarover ruggespraak gehad met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).

De Brede Beweging Linksom heeft hierover inmiddels vragen gesteld aan het college (pdf). Volgens deze partij zijn al deze signalen een harde aanwijzing dat er iets grondig verkeerd is in hoe de gemeentelijke dienst, omgaat met mensen die afhankelijk zijn geworden van de bijstand. En door hun manier van handelen, belangrijke pijlers van politiek beleid onderuit haalt zoals, bijstand als sociaal vangnet, mensen helpen door maatwerk te leveren en door hen in hun eigen kracht te zetten. Patrick van der Voort, BBL fractievoorzitter:” Bijstandsgerechtigden worden intimiderend, rechteloos en respectloos behandeld. Daardoor wordt hun eigenwaarde, zelfvertrouwen en eigen kracht dusdanig zwaar beschadigd dat zij het nog moeilijker krijgen om hun eigen leven weer positief op te pakken. Ook het college moet weten dat dode vogels geen eieren leggen.”

Verder vindt BBL dat door deze benadering, bijstandsgerechtigden nagenoeg rechteloos worden en uitgesloten en buitengesloten worden. Een ontwikkeling die juist tegengesteld is met de doelstelling van de Eindhovense coalitie van PvdA, GL, SP en D’66. Dit Eindhovense college wil juist dat niemand wordt buitengesloten op de Expeditie die zij deze raadsperiode met alle Eindhovenaren wil volbrengen.

BBL vindt de handelwijze van deze ambtenaren/de Sociale Dienst volstrekt onacceptabel. Met de raadsvragen wil de partij scherp en helder krijgen wat het standpunt van het college is en wil zij concrete antwoorden krijgen hoe het college dit constructief op wil lossen. Uitgangspunt voor BBL is in ieder geval dat de positie van bijstandsgerechtigden versterkt en verbeterd dient te worden. Volgens de partij is eerst en vooral inzicht nodig, in aard en omvang van de totale problematiek van mensen in de bijstand. “Een anonieme klachtenprocedure is daarbij noodzakelijk en geeft de bijstandsgerechtigden meteen een instrument in handen om hun leven weer in eigen hand te nemen.”, vindt de Eindhovense partij.

Klik hier (pdf) voor de raadsvragen.