Stratumseind bekent kleur

Het is een donderdagavond eind juni en zo’n 30 personen zijn aanwezig in Kaffe Aloys, waarvan de gemiddelde leeftijd zeker 30+ is. Op het aanwezige podium, met als achtergrond groots het wapen van Eindhoven, zullen deze avond drie sessies plaatsvinden in het kader van de bijeenkomst ‘Anno 2018: Join the revolution’, georganiseerd door ‘de Stratumsepoort’. Dat is een organisatie die Eindhovenaren een online platform aanbiedt om initiatieven en ideeën te delen wat betreft nieuwe horeca concepten, applicaties en evenementen gericht op het Stratumseind.

De aftrap werd gedaan door de initiatiefnemers van de Stratumsepoort Marco Baetsen en Paul Jansen, die de agenda van dit (mini) symposium doornamen en aangaven dat deze avond mede is georganiseerd door een zestal studenten van de Fontys Hogeschool, Commerciële Economie.

Stratumseind_1

De openingsspreker van de avond is Daan Veerman, student aan de Design Academy Eindhoven en hij vertelt over de historie van het Stratumseind en vooral ook over hoe het huidige Stratumseind is geworden zoals het nu is. Daarbij heeft hij onder andere onderzoek gedaan naar wat voor functies de verschillende panden op het Stratumseind in het verleden allemaal hebben gehad. Daaruit blijkt dat de toenmalige aanwezige verscheidenheid na 1960 drastisch is afgenomen en er daarna voornamelijk horeca voor in de plaats is gekomen. Hij heeft een opsomming gemaakt van alle panden, gevisualiseerd met huisjes die verschillende kleuren hebben naargelang de functie die ze hebben gehad. Een drietal voorbeelden: Waar nu café Santé zit heeft ooit fotozaak Moosdijk gezeten, Café la Route was vroeger herenkapper Heeren en café de Rits daar zat tandarts van der Baumen. Namen van een aantal panden hebben nog steeds een relatie met vroeger, zoals de huidige Oude Rechtbank waar inderdaad het kantongerecht in heeft gezeten en het huidige café de Bakkerij, daar kon men toen der tijd lekkere (warme) broodjes kon kopen bij bakker Paulussen.

De vraag die bij deze eerste sessie uiteindelijk opkomt, kijkende naar de situatie toen en nu, gaat erover in hoeverre het Stratumseind terug moet vallen op de toenmalige verscheidenheid, authentiek moet blijven in zijn huidige stijl of dat er de nodige veranderingen wenselijk zijn om het nog aantrekkelijker te maken voor een grotere doelgroep. De aanwezige merken daarnaast op dat er overdag barweinig te doen is en dat zeker een aandachtspunt dient te zijn voor toekomstige ontwikkelingen.

Daar Jorrit van Hoof van het Living Lab zijn prioriteiten moest aanpassen, kwam Serge Hoes in zijn plaats het project Stratumseind 2.0 toelichten. Serge gaf uitleg over allerlei zaken die nu worden gemonitord, zoals de verplaatsingen van mensen (massa’s), geluidsniveaus, bevoorradingen aan cafés etc. Het zal dan ook zeker zo zijn dat met name vanwege het toenemende gebruik van sociale media zoals Twitter, Facebook, Instagram etc, er steeds meer (big)data voorhanden is om groepen mensen te monitoren, waarbij men overigens geen persoonlijke detail informatie voorhanden heeft. Met deze informatie moet het mogelijk zijn om in de nabije (goede) voorspellingen te kunnen doen mbt de verwachte drukte en toestroom van bezoekers. Ook werd aangegeven dat het gedrag/gevoel van mensen kan worden beïnvloed door het gebruik van verschillende kleuren van de verlichting, om hiermee mogelijke negatieve uitspattingen bij voorbaat de kop in te drukken. Dit staat dan ook in schril contrast met het de gele kleur die men voorheen gebruikte op het Stratumseind en niemand daar ‘knapper’ van werd.

Het laatste gedeelte van deze bijeenkomst was interactief, gepresenteerd door Ralf Fleuren van Bliqsemsnel waarbij de aanwezigen, via hun een smartphone, in een tijdbestek van een half uur, hun mening konden geven over een aantal stellingen met betrekking tot het Stratumseind en dan vooral over de toekomst. Een vraag die ik zelf zeer interessant vond was: “Wat zou er absoluut NIET moeten veranderen aan Stratumseind?” Een aantal antwoorden die werden gegeven waren: “Verscheidenheid aan kroegen”, “Door de straat heen kunnen kijken, van begin tot eind”, “Geen autostraat van maken. Hou het voetgangersgebied!”, “Het “smerig” houden, geen moderne straat.”, “Uitgaan als functie. Een uitlaatklep voor menig persoon.”, “Ontsnapping van dagelijkse realiteit.”, “Autenthiek blijven!”, “De functie als ontmoetings plek voor jong en oud!!”,”Architectuur en gevelaanzichten”.

Al met al een leuke interactieve bijeenkomst, veel dingen waren al bekend, maar vooral het verhaal over de historie van het Stratumeind, vond ik persoonlijk het meest interessant.

BBL blijft dit soort (nieuwe) ontwikkelingen rondom het Stratumseind op de kritische voet volgen, niet alleen vanwege het item veiligheid maar ook vooral rondom het monitoren van mensen en het gebruik van de data die daarmee wordt gegeneerd dit in verband met de persoonlijke privacy.

Peter Tops
Fractiemedewerker

PS
Dank aan Daan Veerman en Ralf Fleuren voor het delen van hun presentaties.