Sturend vermogen nieuwe wethouder financiën meteen op de proef gesteld

Dinsdag 5 juni werd het rekenkamerrapport (pdf) n.a.v. een onderzoek naar de financiële reserves van de Gemeente Eindhoven in de meningsvormende vergadering besproken. Tijdens zo’n vergadering kan iedere partij zijn zegje doen en vragen stellen aan de verantwoordelijke wethouder.

Het rekenkamer rapport komt met harde conclusies en een aantal aanbevelingen. Tijdens het debat werd pijnlijk duidelijk hoe de raad haar controlerende taak heeft uitgevoerd. Slecht dus. Hoewel het niet hard op gezegd wordt, blijkt er ook een gebrek aan kwaliteit van het ambtenaren apparaat. Er is een groot gebrek aan kostenbewustzijn. Gebrek aan goede, transparante en tijdige informatie. De discussie ging even over hoe je het beste kunt sturen op normen (zoveel % van het weerstandsvermogen mag je wel of niet aanspreken) of sturen op risico’s.

Toen ook nog eens bleek dat de raad min of meer genoegen neemt met het feit dat bij de tussentijdse (financiële) rapportage – de zogenoemde TURAP nog geen zicht heeft gekregen op de cijfers uit het Sociaal Domein, haakte ik bijna af. GroenLinks en de SP vroegen zich af hoe te handelen als de raad hiermee geconfronteerd wordt. Werkelijk niet te geloven. Een onvoorstelbare zeer zwakke start van deze nieuwe raad.

De nieuwbakken wethouder Marcel Oosterveer moest flink aan de bak. Hij laat ons weten dat hij gaat sturen op: goed en constructief overleg met sectorhoofden, op tijdige en volledige informatie aan de raad, op kostenbewustzijn bij alle ambtenaren, op overschrijdingen, sturen op bestemmingsgelden, strak sturen op risico’s, sturen op zo min mogelijk PM posten, sturen op integraliteit, sturen op het ontwikkelen van allerlei sturingsmechanismen etc.

Het duizelde mij na al deze sturingsbeloften. Hopelijk heeft de wethouder zijn rijbewijs AM, A1,A2,A,B1,B,C1,C,D1,D,BE,CIE,CE,DIE,DE,T. Zal hij hard nodig om zijn sturingskunsten kracht bij te zetten.

Mijn advies aan de raad: onvolledig en onbegrijpelijke informatie? Verkwansel je raadsbevoegden niet! Terug sturen die hap, niet accepteren.

Carla Ter Beek
Lid Brede Beweging LìnksOm