Actuele motie plaatsing Lichtstadmarkt op 18 Septemberplein krijgt geen meerderheid

Actuele motie plaatsing Lichtstadmarkt op 18 Septemberplein krijgt geen meerderheid

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 22 september 2015 heeft de Brede Bewiging LinksOm een actuele motie ingediend om het college van Burgemeester en Wethouders op te roepen om gehoor te geven aan de door de Lichtstadondernemers geboden suggestie en de Lichtstadmarkt (LSM) afwisselend te plaatsen op de Demer en het 18 Septemberplein. Deze suggestie hadden de marktkooplieden zelf eerder voorgesteld, maar er was nog geen reactie op gekomen van het college. Daarom heeft BBL de…

Read More

Gemeenteraad houdt ijsbaan nog minimaal 2 jaar open

Gemeenteraad houdt ijsbaan nog minimaal 2 jaar open

Gisteren, dinsdag 14 juli, besloot de Eindhovense gemeenteraad in de laatste raadsvergadering voor het zomerreces unaniem tot het openhouden van de ijsbaan tot minimaal 1 juli 2017. Was bij aanvang van de gemeenteraadsvergadering de gemeenteraad verdeelt in coalitie en oppositie, die beiden met een eigen actuele motie kwamen, uiteindelijk wist men tot een gezamenlijke actuele motie (pdf) die niet alleen de steun kreeg van de Brede Beweging LinksOm, maar van de gehele raad. Verantwoordelijk wethouder…

Read More

De Lichtstadmarkt

De Lichtstadmarkt

Niet voor het eerst behandelt de gemeenteraad een kwestie, waaruit blijkt hoe het huidige college omgaat met het ‘dingen mogelijk maken’. De Lichtstadmarkt-partners klagen al geruime tijd over miscommunicatie en misverstanden, het niet werkelijk betrekken of niet gehoord worden en een rammelende procesbegeleiding. Wethouder van Kaathoven (SP) wil de Lichtstadmarkt verplaatsen van de huidige locatie op de Demer naar het Catharinaplein. Omdat er op het plein zelf weinig plaats is, wil ze deze markt op…

Read More

Raadsvergadering over IJssportcentrum

Raadsvergadering over IJssportcentrum

Brede Beweging LinksOm is voor breedtesport en daarom fel gekant tegen de dreigende sluiting van het IJssportcentrum. Bovendien hebben we van zo’n 50 insprekers, brieven in de media en verontruste burgers die ons benaderen, tal van argumenten en bezwaren gehoord tegen de voorgestelde sluiting. Tal van mensen en organisaties hebben inmiddels het aanbod gedaan te om helpen om een meer rendabele exploitatie van het IJssportcentrum mogelijk te maken. Bij de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 2 juni…

Read More

Aandacht voor moslimdiscriminatie

Aandacht voor moslimdiscriminatie

De PvdA en BBL hebben afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een actuele motie (pdf) ingediend tegen moslim discriminatie in het voortgezet onderwijs. In deze motie verzochten beiden partijen aan het college om samen met schoolbesturen het voorkomen van deze discriminatie vorm te geven. Tijdens het debat kwam Wethouder van Kaathoven (SP) al met een toezegging (pdf) om het thema moslimdiscriminatie mee te nemen tijdens de bespreking van de educatieve agenda met het Onderwijs. Deze toezegging…

Read More