Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2017

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2017

Bij de commissiebehandeling van de begroting 2017, sprak de Brede Beweging LinksOm al grote zorgen uit over de betaalbaarheid van de drie grote gedecentraliseerde taken bij een krimpend budget. Als gemeente hebben wij ons flink ingespannen om de taakverzwaring en alle kortingen van de regering op te vangen en om daarbij de zorg en de voorzieningen voor burgers zoveel mogelijk te ontzien. We complimenteren het college dat zij er tot nu toe in geslaagd zijn…

Read More

Begroting gemeente Eindhoven 2017

Begroting gemeente Eindhoven 2017

In een gecombineerde meningsvormende vergadering werd dinsdag 1 november 2016 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2017 behandeld. Voor de pauze kwamen de onderwerpen Sociaal Domein, Economie, Sport en Cultuur aan bod en na de pauze het Ruimtelijk Domein inclusief mobiliteit, Bestuur, Veiligheid en Financiën. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. De crisis is voorbij en we kunnen weer naar de toekomst kijken. Dit waren woorden van wethouder…

Read More

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

De gemeente heeft vanaf dit jaar de verantwoordelijkheid over moeten nemen van het rijk voor beleid en uitvoering op 3 grote beleidsterreinen. We kregen daarvoor wel flink minder geld om het uit te voeren. BBL wil graag onze zorg uitspreken en aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren zijn grote aanvullende kortingen op het gemeentefonds ingeboekt zonder dat er sprake was van taakwijzigingen. Bij elkaar bedroegen deze extra kortingen meer dan 1 miljard euro….

Read More

Begroting gemeente Eindhoven 2016

Begroting gemeente Eindhoven 2016

In een gecombineerde raadscommisievergadering werd dinsdag 20 oktober de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2016 behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Het college beloofde dit soort stukken voortaan leesbaarder te maken. BBL moet constateren dat dit niet is gelukt. Ambtelijke taal en de vage omschrijvingen en aanduidingen wekken weinig vertrouwen dat de inwoners duidelijk wordt waar het gemeenschapsgeld aan wordt besteed. En de essentie van een participatie…

Read More