Booming business in Eindhoven

Booming business in Eindhoven

Booming business. Dat is Eindhoven. Het gaat fantastisch goed met de Eindhovense economie. Cijfers waar je u tegen zegt. De bedrijven laten mooie winsten zien en investeerders willen zich graag in Eindhoven vestigingen. Echt iets om trots op te zijn volgens de wethouder. Ik schaam me echter kapot omdat Eindhoven bij de twee slechtste gemeentes hoort die het in het sociaal domein hebben laten afweten. Gewoon door heel slecht leiderschap van wethouders en ambtenaren en…

Read More

Reddingsboei voor Eindhoven komt uit Den Haag

Reddingsboei voor Eindhoven komt uit Den Haag

Het moet als een bevrijding gevoeld hebben voor wethouder Richters en haar mede wethouders dat dan eindelijk de reddingsboei uit Den Haag toegeworpen wordt. 21,7 miljoen ontvangt de gemeente uit de stroppenpot. Deze pot is overigens gevuld door de belastingbetaler en dus iedere belastingbetaler betaald mee aan de slechte keuzes die het Eindhovense college in het sociaal domein maakt. Beschamend was het hoe de wethouder tijdens de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 oktober nauwelijks een…

Read More

Solidariteit wordt kapot gemaakt

Solidariteit wordt kapot gemaakt

Zoveel mogelijk mee pakken uit de belastingpot. Grote bedragen, door de afschaffing van de dividendbelasting, zijn voor een paar grote jongens zoals Shell en Unilever weggelegd. Daarnaast zijn er leuke en best goed aantikkende bedragen voor een wat grotere groep zoals de Expats. Deze ontvangen van deze rechtse regering ieder jaar een cadeautje in de vorm van minder loonbelasting. Alles bij elkaar betaald de belastingbetaler voor de expatregeling een luttele 1 miljard Euro per jaar….

Read More

BBL wil antwoord op vragen rond de bezuiniging op Jeugdzorg en Beschermd Wonen

BBL wil antwoord op vragen rond de bezuiniging op Jeugdzorg en Beschermd Wonen

De Gemeente Eindhoven komt veel geld tekort. Zo wordt er ook bezuinigd op de jeugdzorg, dit met gevolgen voor deze kwetsbare groep. De begroting van 2018 houdt rekening dat door verschillende maatregelen de kosten voor de jeugdzorg flink zullen afnemen. Verwachte opbrengsten in 2017 zijn 0,9 miljoen oplopend naar 6 miljoen vanaf 2018. Wij maken ons zorgen of deze verwachte opbrengst wel reëel is. Temeer daar het aantal jongeren dat een beroep doet op een…

Read More

BBL steunt motie van afkeuring tegen het Eindhovense college

BBL steunt motie van afkeuring tegen het Eindhovense college

Aan het einde van het debat over de begroting kwam de oppositie, op de ChristenUnie na, op initiatief van de VVD met een motie van afkeuring. De Brede Beweging LinksOm steunde deze motie. BBL had al eerder aangegeven, dat de door het college genomen maatregelen om het gat in de begroting te dichten te weinig en te laat waren. Ook had BBL er geen vertrouwen meer in, dat het huidige college hun zaken nog op…

Read More

Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018

Bijdrage BBL aan de raadsdiscussie over de gemeentelijke Begroting 2018

Begroting Eindhoven is gebaseerd op drijfzand. Dit was de kop van een artikel op 25 september uit het ED. Een onverwachte gebeurtenis en die begroting stort als een kaartenhuis in elkaar. En kijk, het onverwachte gebeurt. De bijdragen van het rijk worden minder dan verwacht. BBL heeft in de commissievergadering al de nodige kritiek geuit op deze begroting. En de antwoorden van het college stemden ons allerminst positief. BBL kan nu alleen nog maar de…

Read More

Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

Bijdrage begroting 2018: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’

In een lange meningsvormende vergadering werd dinsdag 31 oktober 2017 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2018 behandeld. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Sociaal domein Wat betreft het sociaal domein is het voor BBL nog niet duidelijk welke kant het college op wil en maken wij ons grote zorgen. Deze begroting maakt wel 1 ding pijnlijk duidelijk: ‘Het college faalt en de burger betaalt!’ Het college is…

Read More

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2017

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2017

Bij de commissiebehandeling van de begroting 2017, sprak de Brede Beweging LinksOm al grote zorgen uit over de betaalbaarheid van de drie grote gedecentraliseerde taken bij een krimpend budget. Als gemeente hebben wij ons flink ingespannen om de taakverzwaring en alle kortingen van de regering op te vangen en om daarbij de zorg en de voorzieningen voor burgers zoveel mogelijk te ontzien. We complimenteren het college dat zij er tot nu toe in geslaagd zijn…

Read More

Begroting gemeente Eindhoven 2017

Begroting gemeente Eindhoven 2017

In een gecombineerde meningsvormende vergadering werd dinsdag 1 november 2016 de begroting van de gemeente Eindhoven voor het jaar 2017 behandeld. Voor de pauze kwamen de onderwerpen Sociaal Domein, Economie, Sport en Cultuur aan bod en na de pauze het Ruimtelijk Domein inclusief mobiliteit, Bestuur, Veiligheid en Financiën. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. De crisis is voorbij en we kunnen weer naar de toekomst kijken. Dit waren woorden van wethouder…

Read More

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

Bijdrage raadsdiscussie Begroting 2016 en MIP 2016 -2019

De gemeente heeft vanaf dit jaar de verantwoordelijkheid over moeten nemen van het rijk voor beleid en uitvoering op 3 grote beleidsterreinen. We kregen daarvoor wel flink minder geld om het uit te voeren. BBL wil graag onze zorg uitspreken en aandacht vragen voor het volgende. De afgelopen jaren zijn grote aanvullende kortingen op het gemeentefonds ingeboekt zonder dat er sprake was van taakwijzigingen. Bij elkaar bedroegen deze extra kortingen meer dan 1 miljard euro….

Read More
1 2