BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

In de meningsvormede vergadering van dinsdag 14 februari werd het ‘Memo Arbeidsmarkt’ van december 2016 besproken. Hieronder leest u de reactie van BBL. De Eindhovense arbeidsmarkt blijft ondermaatse cijfers produceren. Brede Beweging LinksOm wil dhr. Bouteibi danken dat hij dit item op de agenda heeft gezet. Wij schrikken van het voortdurende hoge aantal werkzoekenden onder migranten en 55+. Het lijkt een door bedrijven en de overheid vergeten groep. En ondanks de aantrekkende economie, blijft het…

Read More

Verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf

Verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf

Beste Brede Beweging LinksOm, Ik schrijf u omdat ik u graag mijn verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf (WLB) wil vertellen zodat iedereen weet hoe het daar aan toe gaat. Ondanks alle eerdere signalen of klachten, worden bijstandsgerechtigden in sommige trajecten nog steeds respectloos en agressief behandeld en is het WLB werkklimaat nog steeds repressief, onveilig, stressverhogend en absoluut demotiverend. De deelnemers raken hun eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijt en zijn bang…

Read More

BBL wil een Stimulerende bijstand

BBL wil een Stimulerende bijstand

Dinsdagavond 21 september 2016 werd in de raadscommissie de Commissienotitie stimulerende bijstandsregeling (pdf) besproken. De Brede Beweging LinksOm is zwaar teleurgesteld in deze commissienotitie. Dit is geen uitwerking van het initiatiefvoorstel zoals dat door deze raad is aangenomen. BBL weet dat de wethouder geen voorstander is van dat aangenomen voorstel. Dit heeft hij immers vaak genoeg hier in de raad en ook in de krant gezegd. Deze notitie zien we dan ook veel meer als…

Read More

Verplicht volgen werk-leertraject onzinnig en onverantwoord

Verplicht volgen werk-leertraject onzinnig en onverantwoord

Wij stellen ons even voor: Ik zelf kostwinner: Na een loopbaan van 25 jaar volgt ontslag eind 2012 (heel de afdeling, althans het werk, gaat naar India). Ik ben nu 58. Alle mogelijkheden op gebied van mobiliteitstraject, sollicitatietraining, ondernemerschap, stages doorloop ik daarna. Helaas, tot op heden, zonder een nieuwe baan te vinden. Mijn vrouw: Huisvrouw. Binnenkort zit de WW uitkeringstermijn er op. Daarom afgelopen dinsdag aanmeldgesprek voor IOAW uitkering gehad in het gemeentehuis van…

Read More

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Op donderdag 24 maart 2016 publiceerde DwangArbeid Nee Groningen twee artikelen over het re-integratietraject “Fit voor Werk” in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Via dat traject werden bijstandsgerechtigden gedwongen om in de Lidl een winkelwagen te vullen, om na controle door de begeleidende trainer de producten weer terug te leggen in de schappen. Het artikel van Gea van Loon over haar ontmoeting met een deelnemer in de supermarkt, en het ervaringsverhaal van een andere deelnemer, zorgden…

Read More

Amendement voor een rechtvaardigheidstoets krijgt geen meerderheid

Amendement voor een rechtvaardigheidstoets krijgt geen meerderheid

In de raadsvergadering van dinsdag 23 februari 2016 werd het PvdA initiatiefvoorstel aanvulling fraudewet (pdf) behandelt. Brede Beweging LinksOm is blij met dit initiatiefvoorstel. Omdat het de mogelijkheid geeft om te corrigeren daar waar onrechtvaardig wordt bestraft en om met elkaar de discussie aan te gaan over nut en wenselijkheid van de wijze van bestraffing. Niemand houdt van valsspelers en fraudeurs. Of het nu bij een spelletje kaart is, bij het vervalsen van waardepapieren of…

Read More

Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van dinsdag 19 januari 2016 werd de Commissienotitie Handhaving Sociaal Domein (pdf) besproken. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. De Brede Beweging LinksOm wil benadrukken, dat fraude in de zin van opzettelijk misbruik niet wenselijk is en bestreden dien te worden met aan de situatie gelinkte middelen. Dat gezegd hebbende vindt BBL dat de wethouder erg zware middelen inzet om zoals hij zegt een preventieve…

Read More

Brede steun voor experiment stimulerende bijstandsregeling

Brede steun voor experiment stimulerende bijstandsregeling

Veel bijstandsgerechtigden klagen er over. Ze verliezen de regie over hun leven als ze een beroep moeten doen op de bijstand. Verplicht solliciteren, gezien worden als fraudeur en profiteur tot het tegendeel is bewezen. De vergaande informatieplicht, werk aanvaarden tot ver onder je niveau en door de Big Brother gemeentelijke dienst doorlopend in de gaten gehouden te worden. BBL heeft de praktijken van de sociale dienst en in het Werk Leer Bedrijf al menige keer…

Read More

Elkaar helpen

Elkaar helpen

Laatst had ik een gesprek bij BBL te Eindhoven met Patrick van der Voort over het reilen en zeilen als je in de bijstand zit. Ik heb de afgelopen jaren voldoende ervaring opgedaan met de gemeente en haar trajecten voor mensen die in de WWB zitten. Het resultaat is helaas bedroevend. In plaats van werk te zoeken is de gemeente erop gebrand om je te laten werken voor je geld. Hier en daar wordt een…

Read More

Onterecht geïnde boetes bijstand

Onterecht geïnde boetes bijstand

Als samenleving hebben we een vangnet gemaakt voor mensen die niets meer hebben. Vanzelfsprekend mag daar geen misbruik van gemaakt worden. Maar in de fraudewet wordt elk foutje, ook als het uit pure onwetendheid is gemaakt, genadeloos afgestraft. Bovendien is het nog maar de vraag of de investeringen in controle en uitvoering in de strijd tegen bijstandsfraude, zichzelf kunnen terugbetalen. Deze wet uit 2013 deugt niet en is veel te streng. Dat vindt de Brede…

Read More
1 2 3