Tekst van Marleentje voor behoud van hun cultureel centrum

Tekst van Marleentje voor behoud van hun cultureel centrum

Doordat de Brede Beweging LinksOm, over vermeende verkoop van het pand G. Metsulaan 1/1b aan Kiki en Joost, een agenderingsverzoek op de agenda van de raadscommissievergadering van dinsdag 12 september 2017 had weten te krijgen, konden burgers van hun recht gebruik maken om vooraf de raadscommissie toe te spreken. Hieronder de tekst van Marleentje. Geachte raadsleden en andere aanwezigen, Mijn naam is Marleentje Tiersma-Weismann en samen met Geert en Vincent Tiersma bewoon ik het pand…

Read More

Brede Beweging LinksOm steunt het cultureel/educatief initiatief van Geert en Marleentje

Brede Beweging LinksOm steunt het cultureel/educatief initiatief van Geert en Marleentje

In een informatiebrief laat het Eindhovense college de gemeenteraad weten dat zij besloten hebben tot verkoop van het pand G. Metsulaan 1/1b aan Kiki en Joost. Dit pand is thans in gebruik als woonruimte en broedplaats voor vrije cultuurvormen. Namens Brede Beweging LinksOm stelt Patrick van der Voort het besluit tot verkoop ter discussie. Hiervoor heeft hij via een agenderingsverzoek (pdf) dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie vergadering van dinsdag 12 september 2017….

Read More

Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk

Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk

Tijdens de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd het Burgerinitiatief Herinrichting Boschdijk (pdf) door de gemeenteraad besproken. Hieronder staat de bijdrage van BBL die door gemeenteraadslid Ernest Maas werd voorgedragen De initiatiefnemers van dit Burgerinitiatief willen dat de Boschdijk binnen de ring op een gelijksoortige manier wordt ingericht als buiten de ring al het geval is. Veiliger met meer groen en bomen. BBL kan zich hierbij aansluiten en heeft erg veel sympathie voor dit…

Read More

Leertuin Inclusieve Wijk

Leertuin Inclusieve Wijk

Fractievoorzitter Patrick van de Voort participeert namens de Brede Beweging LinksOm in de Leertuin Inclusieve Wijk. In de workshop zit hij samen met circa 30 mensen en brainstormen zij onder andere over ‘Hoe samenwerken aan een toekomstplan voor werk (betaald en vrijwillig) dat bij je past.’ Dit is een van de experimenten van Leertuin Inclusieve Wijk.

Read More

Werkbezoek bij de Stichting Senioren Overleg Gestel

Werkbezoek bij de Stichting Senioren Overleg Gestel

Alle in Gestel wonende gemeenteraadsleden hadden een uitnodiging van het Senioren Overleg Gestel (SOG) ontvangen. Van de 18 uitgenodigde raadsleden waren er maar 3 op komen dagen en slechts 7 hadden de moeite genomen om zich af te melden. Toch jammer want het SOG bestaat uit 9 afgevaardigden uit 9 wijken of buurten in het stadsdeel Gestel en zij komen op voor de belangen van alle 65+ in Gestel. Op de agenda stond onder andere…

Read More

‘Vrienden van de Dierenweide’ bedanken BBL

‘Vrienden van de Dierenweide’ bedanken BBL

De Brede Beweging LinksOm staat meestal achter burgerinitiatieven die iets in de stad willen veranderen of verbeteren. Zo ook achter het burgerinitiatief van de ‘Vrienden van de Dierenweide’ (pdf) die zich in Acht in hebben gezet voor het behoud van de huidige dierenweide en deze te kunnen veranderen naar een kinderboerderij. De op die plaats geplande supermarkt zou dan elders in Acht gebouwd kunnen worden. Op dinsdag 18 oktober werd dit initiatiefvoorstel in de Eindhovense…

Read More

Voorstel van gewenste situatie na verbouwing Tongelreep

Voorstel van gewenste situatie na verbouwing Tongelreep

Laat ik beginnen met mijn respect uit te spreken voor leden van de gemeenteraad. Nu ik geconfronteerd wordt met de hoeveelheid stukken over de Tongelreep en besef dat er nog veel meer dossiers zijn neemt mijn bewondering alleen maar toe. Hopelijk willen jullie gebruik maken van iemands diensten die zich specifiek interesseert voor één dossier, met als doel de belangen te behartigen van gebruikers en recreanten. Misschien ben ik te laat omdat ik de procedures…

Read More

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Op 22 maart presenteerde WIJeindhoven op verzoek van Paul Gielen (gemeenteraadslid D66) de stand van zaken met betrekking tot: 1. de invoering van de Participatiewet; 2. update van de stichtingsvorm; 3. bewonersparticipatie; 4. samenlevingsopbouw. Aan de hand van een (waargebeurde) casus schetsten Bas van de Loo (generalist) en Remko Steijvers (Werkleerbedrijf) hoe WIJeindhoven de Participatiewet combineert met zorg vanuit de Wmo: een dreigende huisuitzetting werd voorkomen en de betrokken inwoner van Eindhoven kreeg bovendien loopbaanbegeleiding….

Read More

Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018

Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018

De Brede Beweging LinksOm is redelijk tevreden met het voorliggende Raadsvoorstel Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018 (pdf). Het is een stuk dat laat zien wat het college met de inwonersparticipatie zou willen en hoe hoog de ambities zijn, maar is tegelijkertijd erg algemeen en weinig concreet. En zoals de cliëntenraad al schrijft, veel van deze mooie ideeën staan al gewoon in de wet. Het is een start, maar wij hadden graag in het…

Read More

De Dag van de Democratie op het Stadhuis in Eindhoven

De Dag van de Democratie op het Stadhuis in Eindhoven

Niet alle politieke partijen hadden interesse om van de partij te zijn in het Stadhuis op een druiligere zaterdag tijdens de ‘Dag van de Democratie’. De partijen die wel aanwezig waren hadden het er ’s-morgens maar druk mee, om op hun eigen manier de kraam aan te kleden, die trouwens allemaal voorzien waren van een rood-wit dakje. Ook op de 1e etage van het Stadhuis waren de voorbereidingen voor volop aan de gang, alsook in de…

Read More
1 2 3