Wordt de arbeidsmarkt echt inclusief voor mensen met een arbeidsbeperking?

Wordt de arbeidsmarkt echt inclusief voor mensen met een arbeidsbeperking?

Deze vraag heb ik overgenomen van een debat dat plaatsvond in het kader van het afscheid van een medewerker van de Landelijke cliëntenraad. Ik ben ook lid van deze raad en de inclusieve arbeidsmarkt is al een lange periode een onderwerp binnen de raad. Natuurlijk gaat inclusie verder dan alleen de arbeidsmarkt, maar 13 juni ging het toch vooral over de arbeidsmarkt voor mensen met een arbeidsbeperking. Uiteenlopende mensen/vertegenwoordigers (Movisie, Divosa, UWV, werkgevers, adviseurs en…

Read More

Petitie: Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Petitie: Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt

Dit plan om werkgevers te ‘ontlasten’ zorgt voor ongelijke kansen voor mensen met een beperking en zorgt ervoor dat hoe hard zij ook werken, nooit een volwaardig loon zullen krijgen of een pensioen op kunnen bouwen. Dit druist in tegen artikel 1 en het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Teken alsjeblieft deze petitie als je tegen ongelijkwaardigheid bent. en wilt voorkomen dat dit initiatief werkelijkheid wordt. Deel en praat mee met de hashtag: #benikhetnietwaard…

Read More

Vier culturele diversiteit

Vier culturele diversiteit

Brede Beweging LinksOm is overtuigd dat we samen een mooiere en betere samenleving kunnen maken. Wij geloven in elkaar en de kracht die we samen kunnen creëren om misstanden aan te pakken. Racisme en discriminatie vergiftigd de samenleving door mensen te verdelen in rangen en standen met minder en meer mogelijkheden om als volwaardig burger mee te kunnen doen. Eindhoven is een internationale stad, onze stad is de kern van Brainport, de poort naar en…

Read More

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Op donderdag 24 maart 2016 publiceerde DwangArbeid Nee Groningen twee artikelen over het re-integratietraject “Fit voor Werk” in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Via dat traject werden bijstandsgerechtigden gedwongen om in de Lidl een winkelwagen te vullen, om na controle door de begeleidende trainer de producten weer terug te leggen in de schappen. Het artikel van Gea van Loon over haar ontmoeting met een deelnemer in de supermarkt, en het ervaringsverhaal van een andere deelnemer, zorgden…

Read More

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG. In het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ staan duidelijke afspraken en voornemens om de landelijke antidiscriminatie campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ lokaal te vertalen en uit te voeren. Dit was voor de Brede Beweging LimksOm aanleiding om via raadsvragen aan het college van Burgemeester en…

Read More

Vrij zijn

Vrij zijn

Onlangs heeft het Kabinet een wetsvoorstel ingediend voor een gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding zoals boerka en niqaab, bivakmuts en integraalhelm, in openbare gebouwen, openbaar vervoer, onderwijs en zorg. Dit voorstel is geruisloos de Tweede Kamer in geschoven en zal naar verwachting stilzwijgend worden overgenomen. Het idee is dat men de ander moet kunnen zien. Heel de ander? Nee, slechts een klein stukje: het gezicht, want alleen daarover gaat het voorstel. De ogen? Nee, want…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Al Fourqaan moskee moet bezoek Aidh Al-Qarni annuleren

Al  Fourqaan moskee moet bezoek Aidh Al-Qarni annuleren

Onlangs werd bekend, dat de omstreden sjeik Aidh al-Qarni dit weekend als gastspreker bij een conferentie in de Eindhovense Al Fourqaan moskee aanwezig zal zijn. Deze sjeik heeft in het verleden zeer omstreden uitspraken gedaan tegen niet-moslims. BBL is voor vrijheid van meningsuiting, maar tot de grens waarbij de vrijheid van een ander persoon of personen wordt bedreigd. Deze prediker heeft in het verleden opgeroepen tot fysiek geweld tegen anders gelovigen. BBL is er daarom…

Read More

Raadsvragen over werkloosheid bij nieuwe Nederlanders

Raadsvragen over werkloosheid bij nieuwe Nederlanders

Zaterdag 21 maart berichtten alle media dat uit cijfers van Eurostat en de OESO blijkt dat nieuwe Nederlanders van niet-Westerse afkomst een erg slechte positie hebben in hun zoektocht naar betaald werk. Slechts 49,5 procentpunt van hen in de leeftijd van 20 tot 64 jaar tegenover 27,6 onder autochtone Nederlanders, zijn ingeschakeld in de arbeidsparticipatie. Van Nederlanders van Marokkaanse afkomst is 19,6% werkloos tegenover 5,7% van de autochtonen. Onder Nederlanders van Turkse afkomst is 15,3%…

Read More

Aandacht voor moslimdiscriminatie

Aandacht voor moslimdiscriminatie

De PvdA en BBL hebben afgelopen dinsdag tijdens de gemeenteraadsvergadering een actuele motie (pdf) ingediend tegen moslim discriminatie in het voortgezet onderwijs. In deze motie verzochten beiden partijen aan het college om samen met schoolbesturen het voorkomen van deze discriminatie vorm te geven. Tijdens het debat kwam Wethouder van Kaathoven (SP) al met een toezegging (pdf) om het thema moslimdiscriminatie mee te nemen tijdens de bespreking van de educatieve agenda met het Onderwijs. Deze toezegging…

Read More