Meer balans tussen economie en overlast Eindhoven Airport?

Meer balans tussen economie en overlast Eindhoven Airport?

Het zijn twee verschillende grootheden die zich moeilijk tot elkaar verhouden. De ontwikkeling van Eindhoven Airport moet sowieso ‘ten dienste staan van de economische ontwikkeling van de regio’, schrijft wethouder List naar aanleiding van het tekenen van een contract waarbij Eindhoven Airport de proefcasus wordt voor een duurzaam vliegveld in de landelijke discussie over landelijke toekomst van het vliegverkeer. Tegelijkertijd geeft de VVD wethouder aan dat er naar meer balans gezocht wordt tussen economische groei,…

Read More

Zaterdag 23 juni: Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Zaterdag 23 juni: Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Landelijke krachtenbundeling Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waaraan onze organisatie steun verleent, heeft zich vanuit Eindhoven aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart). Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Ook begint de gedachte post te vatten dat de impact van de uitdijende vliegactiviteiten zo groot is, dat economische voordelen voor de omringende regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is…

Read More

Kan Eindhoven Airport groeien?

Kan Eindhoven Airport groeien?

Voor de laatste meningsvormende vergadering van dit college, hadden GroenLinks en PvdA opnieuw Eindhoven Airport op de agenda gezet. Zij wilden met de andere fracties in discussie over het proces rondom de toekomstige groei van Eindhoven Airport en de mate van openheid en transparantie rondom dit proces. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Brede Beweging LinksOm onderschrijft het economisch belang van Eindhoven Airport. Voor ons is wel uitgangspunt dat dit economisch…

Read More

Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport

Met BBL de diepte in over: Eindhoven Airport

Op een aantal onderwerpen is ons programma niet voldoende, of hebben we er simpelweg meer over te vertellen, en gaan we hierover verder de diepte in. Dit is het vierde onderwerp in deze reeks. Dit keer een bijdrage van Ben Rekers over Eindhoven Airport. De groei van Eindhoven Airport mag niet worden bepaald door landelijke belangen of groei van Schiphol. Het vliegveld moet dienstbaar zijn aan de ontwikkelingen van de regio. De aantrekkelijkheid van de…

Read More

Voor een gezonde stad

Voor een gezonde stad

In de serie artikelen van E52 over een Bereikbaar Eindhoven, De bijdrage van Ernest Maas, gemeenteraadslid van de Brede Beweging LinksOm. Dot artikel werd eerder gepubliceerd op de site van E52: Voor Een Gezonde Stad. Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken, maar een van de hoofdoorzaken is het wegverkeer in en…

Read More

Introductie in de problematiek rond de groei van Eindhoven Airport

Introductie in de problematiek rond de groei van Eindhoven Airport

Een introductie in de problematiek. Voor 2014 was er geen gescheiden geluidsruimte, toen was er een percentage voor de burgerluchtvaart gereserveerd. In het Luchthavenbesluit, is er nu een aparte geluidsruimte voor burger en militairenluchtvaart. De 35JE contour is wettelijk en wordt ook gehandhaafd voor defensie en de burgerluchtvaart, behalve als er calamiteit ergens in de wereld, dat geldt alleen voor defensie. Openstelling militair verkeer door de week 07.00-23.00 uur. Openstelling civiel alle dagen 07.00-23.00 uur…

Read More

BBL ondersteunt manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

BBL ondersteunt manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Op zaterdag 20 mei werd het nieuwe manifest (pdf) door het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) in Knegsel gepresenteerd. De Brede Beweging LinksOm heeft altijd de voorlopers van deze nieuwe organisatie gesteund en ook deze organisatie kan op de steun van BBL rekenen. BBL heeft dit manifest dan ook ondertekend. Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin…

Read More

Brainport en Eindhoven Airport⁩

Brainport en Eindhoven Airport⁩

De Brainport agenda is verzonden naar Den Haag. Stiekem is daarin ook het verzoek tot het vergroten van de geluidsruimte voor Eindhoven Airport opgenomen. Stiekem wordt dus zo ingezet op nog meer vluchten na 2020. Alsof de Alders groei van 18.000 naar 43.000 vluchten nog niet genoeg is! Dus nog meer geluidsoverlast voor omwonenden? Dus nog meer slaapverstoring voor kinderen, waardoor hun ontwikkeling wordt geschaad? Dus nog meer CO2 uitstoot, terwijl die in 2020 al…

Read More

Open brief belangenorganisaties over Alders advies Eindhoven Airport

Open brief belangenorganisaties over Alders advies Eindhoven Airport

Tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer heeft dhr. Alders zijn advies aan de Staatssecretaris uitgebracht over de toekomst van Eindhoven Airport. Dit advies kon niet rekenen op de instemming van de gemeenten rond het vliegveld (met uitzondering van Eindhoven), van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Door dit ontbreken van een regionaal draagvlak heeft de Staatssecretaris dhr. Alders verzocht nogmaals een ultieme poging te wagen de verschillende partijen op…

Read More

Onze excuses aan buurgemeenten

Onze excuses aan buurgemeenten

De meerderheid in de Eindhovense raad die vliegveld geen haarbreed in de weg legt, was minimaal Vijf raadsfracties vinden dat de groei van het vliegveld wel geremd mag worden om overlast tegen te gaan. Afgelopen dinsdag discussieerde de gemeenteraad van Eindhoven over het Eindhovense standpunt inzake Eindhoven Airport (EA). De kop in de krant was de volgende dag: ‘Ruim baan voor Eindhoven Airport’. De meerderheid die het vliegveld geen haarbreed in de weg legt en…

Read More
1 2