Voor een gezonde stad

Voor een gezonde stad

In de serie artikelen van E52 over een Bereikbaar Eindhoven, De bijdrage van Ernest Maas, gemeenteraadslid van de Brede Beweging LinksOm. Dot artikel werd eerder gepubliceerd op de site van E52: Voor Een Gezonde Stad. Eindhoven kampt al jaren met een slechte luchtkwaliteit. Metingen hebben uitgewezen, dat het op verschillende plaatsen in de stad ‘ongezond’ is om te wonen. Deze slechte lucht heeft diverse oorzaken, maar een van de hoofdoorzaken is het wegverkeer in en…

Read More

Introductie in de problematiek rond de groei van Eindhoven Airport

Introductie in de problematiek rond de groei van Eindhoven Airport

Een introductie in de problematiek. Voor 2014 was er geen gescheiden geluidsruimte, toen was er een percentage voor de burgerluchtvaart gereserveerd. In het Luchthavenbesluit, is er nu een aparte geluidsruimte voor burger en militairenluchtvaart. De 35JE contour is wettelijk en wordt ook gehandhaafd voor defensie en de burgerluchtvaart, behalve als er calamiteit ergens in de wereld, dat geldt alleen voor defensie. Openstelling militair verkeer door de week 07.00-23.00 uur. Openstelling civiel alle dagen 07.00-23.00 uur…

Read More

BBL ondersteunt manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

BBL ondersteunt manifest Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2)

Op zaterdag 20 mei werd het nieuwe manifest (pdf) door het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2) in Knegsel gepresenteerd. De Brede Beweging LinksOm heeft altijd de voorlopers van deze nieuwe organisatie gesteund en ook deze organisatie kan op de steun van BBL rekenen. BBL heeft dit manifest dan ook ondertekend. Tot en met 2019 liggen de afspraken voor Eindhoven Airport vast. Het zal dan gegroeid zijn van ruim 18000 vliegbewegingen in 2010 naar 43000 begin…

Read More

Brainport en Eindhoven Airport⁩

Brainport en Eindhoven Airport⁩

De Brainport agenda is verzonden naar Den Haag. Stiekem is daarin ook het verzoek tot het vergroten van de geluidsruimte voor Eindhoven Airport opgenomen. Stiekem wordt dus zo ingezet op nog meer vluchten na 2020. Alsof de Alders groei van 18.000 naar 43.000 vluchten nog niet genoeg is! Dus nog meer geluidsoverlast voor omwonenden? Dus nog meer slaapverstoring voor kinderen, waardoor hun ontwikkeling wordt geschaad? Dus nog meer CO2 uitstoot, terwijl die in 2020 al…

Read More

Open brief belangenorganisaties over Alders advies Eindhoven Airport

Open brief belangenorganisaties over Alders advies Eindhoven Airport

Tijdens het zomerreces van de Tweede Kamer heeft dhr. Alders zijn advies aan de Staatssecretaris uitgebracht over de toekomst van Eindhoven Airport. Dit advies kon niet rekenen op de instemming van de gemeenten rond het vliegveld (met uitzondering van Eindhoven), van de Belangenvereniging Omwonenden Welschap (BOW) en de Brabantse Milieu Federatie (BMF). Door dit ontbreken van een regionaal draagvlak heeft de Staatssecretaris dhr. Alders verzocht nogmaals een ultieme poging te wagen de verschillende partijen op…

Read More

Onze excuses aan buurgemeenten

Onze excuses aan buurgemeenten

De meerderheid in de Eindhovense raad die vliegveld geen haarbreed in de weg legt, was minimaal Vijf raadsfracties vinden dat de groei van het vliegveld wel geremd mag worden om overlast tegen te gaan. Afgelopen dinsdag discussieerde de gemeenteraad van Eindhoven over het Eindhovense standpunt inzake Eindhoven Airport (EA). De kop in de krant was de volgende dag: ‘Ruim baan voor Eindhoven Airport’. De meerderheid die het vliegveld geen haarbreed in de weg legt en…

Read More

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Een onverwachte motie van D66 (pdf) werd jammer genoeg geen strobreed in de weg gelegd. In plaats van het beperken van overlast van Eindhoven Airport kan de luchthaven nu doorgroeien. Zo bleek gisteren in de gemeenteraad. Een door de Brede Beweging LinksOm gesteunde motie van GroenLinks (pdf) haalde helaas net geen meerderheid. Deze motie laat weliswaar ook een groei toe, maar minder snel dan 2020, zoals in het huidige Aldersdavies staat. Ook wilde deze motie…

Read More

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

Evaluatie Aldersadvies Eindhoven Airport

De eerste fase van het Aldersadvies over Eindhoven Airport werd afgelopen dinsdag 23 juni in de raadscommissie EM geëvalueerd. Hieronder staat de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, die door gemeenteraadslid Ernest Maas werd voorgedragen. In het coalitie akkoord lezen we, dat Eindhoven Airport vooral ten dienst moet staan van de economische groei van de regio. De vraag is nu of deze economische groei minder hard gaat verlopen als we een verdere groei van Eindhoven…

Read More

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Afgelopen donderdag zong BBL uit volle borst mee tegen de geplande uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Dit protest was ter gelegenheid van de presentatie die Hans Alders, van de naar hem genoemde ‘Alderstafel’, donderdagavond aan wethouders, raads- en statenleden gaf in het gemeentehuis van Veldhoven. De besluitvorming over de evaluatie 1e fase ontwikkeling Eindhoven Airport nadert zijn hoogtepunt. In de raadscommissie van 23 juni wordt deze besproken. Hans Alders benadrukte tijdens de…

Read More