Het basisinkomen: uitkomst of utopie?

Het basisinkomen: uitkomst of utopie?

Een onvermijdelijk antwoord op een veranderende economie, aldus voorstanders. Dom, duur en onnodig, vinden tegenstanders. Het basisinkomen wordt steeds vaker genoemd als realistisch alternatief voor het sociale vangnet, maar de grote partijen in Nederland staan vooralsnog niet te springen om het in te voeren. Vacatures.nl maakt de balans op: wat zijn de argumenten vóór en tegen een basisinkomen? En: wat houdt zo’n basisinkomen precies in? Onvoorwaardelijke uitkering Met de term basisinkomen wordt over het algemeen…

Read More

Onterecht geïnde boetes bijstand

Onterecht geïnde boetes bijstand

Als samenleving hebben we een vangnet gemaakt voor mensen die niets meer hebben. Vanzelfsprekend mag daar geen misbruik van gemaakt worden. Maar in de fraudewet wordt elk foutje, ook als het uit pure onwetendheid is gemaakt, genadeloos afgestraft. Bovendien is het nog maar de vraag of de investeringen in controle en uitvoering in de strijd tegen bijstandsfraude, zichzelf kunnen terugbetalen. Deze wet uit 2013 deugt niet en is veel te streng. Dat vindt de Brede…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Toekomst van werk

Toekomst van werk

Onder bovengenoemde titel organiseerden 2 Eindhovense politieke partijen, Brede Beweging LinksOm en Ouder Appel Eindhoven op 26 juni een brainstormbijeenkomst. Hieronder mijn verslag over deze bijeenkomst. Ik heb ook nog enkele persoonlijke noten toegevoegd. Als eerste vind ik het een geweldig alternatief. Voor het eerst dat ik me kan herinneren zijn werkzoekenden uitgenodigd om hun verhaal en visie te kunnen vertellen over hoe ze tegen werk en andere zaken aankijken. Bij deze bijeenkomst was iedere…

Read More

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Samen met het Ouderen Appèl Eindhoven organiseerde de Brede Beweging Linksom afgelopen vrijdag, 26 juni 2015,een brainstormsessie over toekomst en herwaarderen van werk. Vanuit de stelling “Het herwaarderen van werk geeft meer mogelijkheden om de samenleving te (re)organiseren en zorgt dat we klaar staan voor de toekomst”, probeerde een vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, onderwijs, politiek en maatschappelijk domein tot vernieuwende ideeën te komen die uitgewerkt kunnen worden in een symposium over dit onderwerp. Na een inspirerende…

Read More

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Onze samenleving verandert. Niet verwonderlijk. Dat gebeurt al eeuwenlang. De veranderingen waarvoor we nu staan van ‘Big Government’ naar ‘Big Society’, dagen ons uit om de kansen te grijpen om de route te nemen naar een samenleving waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. Op technisch en sociaal vlak zouden we al veel meer mogelijk kunnen maken dan we tot nu toe doen. In onze stad kunnen wij hier vanuit dit huis de eerste…

Read More

Het leek allemaal ooit zo mooi, minimumloon, Flexwerken of ZZP-er

Het leek allemaal ooit zo mooi, minimumloon, Flexwerken of ZZP-er

Experimenteren met een basisinkomen lijkt vooral te gaan lijden tot het vooruitschuiven van de aanstaande en de almaar oplopende problematiek rondom het (mogen) leven en het (mogen) overleven… Alle jongeren en zelfs een steeds groter aantal volwassenen van verschillende opleidingsniveaus, worden voor het blok gezet, gelokt en inmiddels al jarenlang uitgemolken met 0-uren contracten, zeer tijdelijke contracten en minimumlonen.   Het minimumloon en Flexwerken of ZZP-er worden. Het leek allemaal ooit zo mooi. De (grote) bedrijven varen er wel bij. De keerzijde blijkt echter te…

Read More

Kortzichtig om te denken dat niemand gaat werken met een basisinkomen

Kortzichtig om te denken dat niemand gaat werken met een basisinkomen

Het is erg kortzichtig dat er aangenomen wordt dat niemand meer zal gaan werken als zo’n basisinkomen er zal zijn. Een basisinkomen is slechts een onvoorwaardelijke basis. Een inkomen verdienen in een dienstverband, of door het leveren van producten of diensten aan onze mede-mens of aan bedrijven mag. Dat zal het merendeel ook blijven doen. Maar dan zónder de financiële druk, zónder de bittere noodzaak van hogere omzetten een hogere producties en/of hogere winsten. Nu…

Read More

Een onvoorwaardelijk basisinkomen neemt 100% onnodige stress weg

Een onvoorwaardelijk basisinkomen neemt 100% onnodige stress weg

Ik ben erg geschrokken in hoe onze wetgeving ons werkelijk sociale en een werkelijk zorgzaam leven vooral in de weg zit, in plaats van dat die regels en wetten er juist zouden moeten zijn om mensen te helpen, te verzorgen of om hen vooruit te helpen c.q. sociaal te zijn. Mijn persoonlijke WerkLeerBedrijf-ervaring heeft me de ogen, voor alle onredelijke en alle totaal onwenselijke ongelijkheid, nog eens extra wijd geopend. Zo ook voor wat betreft…

Read More

De term ‘loonslaaf’ is op iedereen van toepassing

De term ‘loonslaaf’ is op iedereen van toepassing

Ik heb ernstige bedenkingen over de politieke besluiten die onze maatschappij en het leven en welzijn van alle individuele Nederlanders bestuurt en unaniem voor hen bepaalt. Ons leven en ons welzijn wordt bepaald door economie en ieders individuele inkomen. Hetzij uit loondienst, hetzij als zelfstandige. Economie, arbeid en inkomen zijn de heilige drie-eenheid geworden waaraan wij allen ons bestaansrecht, en ons welzijn hebben ontleent. De term; ‘loonslaaf’ heeft mij tot voor kort nooit persoonlijk geraakt…

Read More
1 2 3 4