BBL komt met motie van treurnis naar aanleiding van de gemeentelijke Jaarrekening

BBL komt met motie van treurnis naar aanleiding van de gemeentelijke Jaarrekening

Na een slopende gemeenteraadsvergadering was het voor de Brede Beweging LinksOm duidelijk, dat het bij het Eindhovense college ontbreekt aan een kritische zelfreflectie over het gevoerde beleid en gemaakte keuzes. Voor het tweede jaar op rij presenteerde het college een Jaarrekening met een beperkende verklaring van de accountant. Het college vond dat zij het nog niet zo slecht heeft gedaan en spiegelt zich daarbij aan andere steden die ook een tekort op hun Jaarrekening presenteerden….

Read More

Stevige kritiek op de gemeentelijke Jaarrekening 2016

Stevige kritiek op de gemeentelijke Jaarrekening 2016

Tijdens een extra gemeenteraadsvergadering op dinsdag 29 augustus 2017 werd de Jaarrekening 2016 van de gemeente Eindhoven behandeld. Net als in 2016 kon door het ontbreken van een accountantsverklaring deze Jaarrekening niet voor het reces, zoals gepland, behandeld worden. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die tijdens de gemeenteraadsvergadering door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Bij de voorbespreking van het concept Jaarrekening 2016 heeft Brede Beweging LinksOm de belangrijkste…

Read More

Tijd voor verandering

Tijd voor verandering

Een tekort van meer dan 45 miljoen over 2016. BBL vraagt zich af waarom het college niet beter op de centen van de stad heeft gepast. De zorg en hulp voor de Eindhovenaren die dat nodig hadden, hebben veel geld gekost. En het falende beleid om meer bijstandsgerechtigden naar betaald werk te begeleiden kostte ook miljoenen euro’s meer. De wethouders hebben geworsteld met de opdrachten en overheveling van taken van de regering. En fout op…

Read More

Bijdrage Jaarrekening 2016

Bijdrage Jaarrekening 2016

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 11 juli 2017 werd de Jaarrekening 2016 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Een tekort van vele miljoenen over 2016. En vele vragen uit de stad en bij Brede Beweging LinksOm. Volgens het college waren risico’s en onzekerheden in de afgelopen periode bekend, benoemd en ingeschat, en desondanks toch hebben…

Read More

Laks en star college

Laks en star college

Met de opmerking van de VVD dat ‘het Eindhovens college heeft gefaald’ opent de voorpagina van het ED van zaterdag 27 mei 2017. In de eerste zin haalt VVD-er Hans Roozendaal nog eens aan ‘Er wordt niet krachtig genoeg gestuurd’. Tjé, wat een mooie woorden van de partij die het vorige college zelf achter het stuur zat en daar de basis heeft gelegd voor een aantal belangrijke nieuwe ontwikkelingen binnen Eindhoven en die door dit…

Read More

Kritiek op gemeentelijke Jaarrekening 2015

Kritiek op gemeentelijke Jaarrekening 2015

Op woensdag 7 september 2016 werd in een extra gemeenteraadsvergadering de Jaarrekening 2015 van de gemeente Eindhoven behandeld. Deze behandeling stond gepland voor het reces, maar door het ontbreken van een accountantsverklaring kon deze toen niet behandeld worden. Tijdens de discussieronde over de Jaarrekening in de raadscommissie van dinsdag 28 juni, wist de Brede Beweging LinksOm een groot aantal toezeggingen binnen te krijgen. Maar deze toezeggingen waren niet genoeg om alle kritiek over deze Jaarrekening…

Read More

Bijdrage Jaarrekening 2015

Bijdrage Jaarrekening 2015

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 28 juni 2016 werd de Jaarrekening 2015 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Met het college ziet ook Brede Beweging LinksOm de kansen en bedreigingen van de veranderende samenleving. Eindhoven is een prachtige stad om in te leven, wonen, ondernemen en werken. Als het om participatie, inkomen en productiviteit gaat,…

Read More

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni heeft BBL ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Eindhoven. Tijdens de raadscommissiebespreking van dinsdag 9 juni had BBL al aangegeven voorzichtig positief staan ten aanzien van de gepresenteerde jaarrekening. Dit beeld werd alleen maar versterkt tijdens de raadsvergadering. Hier volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. In deze bijdrage ging BBL in op…

Read More

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Dinsdag 9 juni werd in een gecombineerde raadscommissie het gemeentelijke jaarverslag en de jaarrekening besproken. De bijdrage van de Brede Beweging LinksOm ging als volgt: De Brede Beweging LinksOm is gematigd positief over deze jaarrekening met een klein positief resultaat. Wij danken het college dan ook voor het uitgebreid verslag. In het kader van transparantie en doorzichtigheid vindt BBL wel, dat deze jaarrekening ook voor de gewone burger te lezen en te begrijpen moet zijn….

Read More