Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Jaarverslag Gemeenteraad 2017

Brede Beweging LinksOm lokaal en sociaal Ook in 2017 kon Brede Beweging LinksOm nieuwe leden welkom heten. Enkelen zijn toegetreden tot de groep fractieondersteuners. Zij ondersteunen de twee BBL raadsleden. Onze leden besloten in 2017 dat BBL als lokale partij deel gaat nemen aan de verkiezingen in maart 2018. Onze fractie ondersteuners draaien nu mee en maken kennis met het raads- of commissiewerk. BBL heeft zich bij het raadswerk sterk gemaakt voor een gezonde stad….

Read More

Jaarverslag Gemeenteraad 2016

Jaarverslag Gemeenteraad 2016

BBL staat voor een nieuwe politiek en een toekomst voor allen Mensen hebben geen spectaculaire zorgen en behoeften. Ze wensen gewone dingen, zoals een gevoel van veiligheid of trots. Zij maken zich zorgen: Kunnen mijn kinderen en kleinkinderen straks nog wel studeren en wordt dat niet te duur? Waarom worden sociale huurwoningen afgebroken en moet ik meer dan de helft van mijn inkomen aan huur betalen? Word ik straks ook weggestopt in een verzorgingstehuis met…

Read More

Bijdrage Jaarrekening 2015

Bijdrage Jaarrekening 2015

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 28 juni 2016 werd de Jaarrekening 2015 van de Gemeente Endhoven behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Met het college ziet ook Brede Beweging LinksOm de kansen en bedreigingen van de veranderende samenleving. Eindhoven is een prachtige stad om in te leven, wonen, ondernemen en werken. Als het om participatie, inkomen en productiviteit gaat,…

Read More

Jaarverslag Gemeenteraad 2015

Jaarverslag Gemeenteraad 2015

2015, het eerste jaar dat BBL als zelfstandige partij in de gemeenteraad zat. Het was wennen en voor een tweemansfractie zonder raadscommissieleden was het ook pittig. Gemotiveerd deden wij ons werk waardoor BBL mensen trok die samen met ons op wilden komen voor onze kwetsbare inwoners en voor verbetering van de leefbaarheid in onze stad. Zij werden actief als fractie ondersteuner. Anderen sloten zich als steunleden aan. Op enkele onderwerpen heeft BBL het verschil kunnen…

Read More

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

BBL stemt in met jaarverslag en jaarrekening 2014

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 16 juni heeft BBL ingestemd met het jaarverslag en de jaarrekening 2014 van de gemeente Eindhoven. Tijdens de raadscommissiebespreking van dinsdag 9 juni had BBL al aangegeven voorzichtig positief staan ten aanzien van de gepresenteerde jaarrekening. Dit beeld werd alleen maar versterkt tijdens de raadsvergadering. Hier volgt de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. In deze bijdrage ging BBL in op…

Read More

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Raadscommissie over het Eindhovense Jaarverslag en de Jaarrekening

Dinsdag 9 juni werd in een gecombineerde raadscommissie het gemeentelijke jaarverslag en de jaarrekening besproken. De bijdrage van de Brede Beweging LinksOm ging als volgt: De Brede Beweging LinksOm is gematigd positief over deze jaarrekening met een klein positief resultaat. Wij danken het college dan ook voor het uitgebreid verslag. In het kader van transparantie en doorzichtigheid vindt BBL wel, dat deze jaarrekening ook voor de gewone burger te lezen en te begrijpen moet zijn….

Read More