BBL stemt in met Kadernota 2017

BBL stemt in met Kadernota 2017

Na een slopende raadsvergadering, die al om 15.00 uur begon, stemde de Brede Beweging LinksOm dinsdag 19 juli 2016 rond 22.00 uur in met de gemeentelijke Kadernota 2017. Kritiek hadden we zeker, maar door de diverse toezeggingen van het college en aangenomen moties van andere partijen was een groot deel van deze kritiek weggenomen. Hieronder volgt de bijdrage die door Fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. De afgelopen week vonden weer heftige gebeurtenissen plaats…

Read More

BBL komt met 2 moties bij behandeling Kadernota 2017

BBL komt met 2 moties bij behandeling Kadernota 2017

Dinsdag 19 juli 2016 presenteerde de Brede Beweging LinksOm, tijdens de behandeling van de gemeentelijke Kadernota 2017, 2 moties. Beide moties werden na een gedeeltelijke toezegging van de verantwoordelijke wethouder niet in stemming gebracht. Uiteraard houdt BBL het verloop nu goed in de gaten en zal indien nodig de moties op een later tijdstip opnieuw aanbieden. Motie ‘Terughoudend bij opleggen strafkorting in situaties van ernstige schuldenproblematiek’ Bij de raadscommissie behandeling van de Kadernota pleitte Brede…

Read More

Bijdrage Kadernota 2017

Bijdrage Kadernota 2017

Tijdens een gecombineerde raadscommissie op dinsdag 28 juni 2016 werd de Kadernota 2017 (pdf) behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. De Brede Beweging LinksOm wil het college complimenteren op sommige tussenresultaten die bereikt zijn en waarop deze kadernota doorgaat. Zoals het IHP en de lastige horde van de drie decentralisaties. Maar wij plaatsen kritische kanttekeningen bij de aanpak en de…

Read More

BBL stemt in met de Kadernota 2016

BBL stemt in met de Kadernota 2016

Afgelopen dinsdag werd in de laatste gemeenteraadsvergadering voor het zomerreces de Kadernota behandelt. De Brede Beweging LinksOm heeft uiteindelijk voor deze Kadernota gestemd. De wethouders hebben diverse toezeggingen gedaan naar de gemeenteraad, dat BBL geen reden meer zag om geen goedkeuring te geven. BBL had zelf ook twee moties ingediend bij deze vergadering. De eerste motie (pdf) ging over ‘Anticiperen op digitalisering’ en na een gedeeltelijke toezegging van de wethouder was BBL voldoende tevreden en…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. WIJeindhoven De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners…

Read More