De slechte communicatie van de gemeente is zorgelijk

De slechte communicatie van de gemeente is zorgelijk

Afgelopen week zijn de bewoners van De Bergen, Tramstraatkwartier en Marienhage enorm geschrokken van een brief van de gemeente. Een nieuw parkeerbeleid werd afgeroepen die per direct inging en waarbij de oude bezoekerspassen van 2018 niet meer geldig zouden zijn. Verder stapt de gemeente pardoes over op een digitaal systeem en moet ingelogd worden via een nieuwe parkeerapp. Opmerkelijk omdat de gemeente in een eerder stadium heeft gepraat met de bewonersvereniging en er in De…

Read More

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

Eerste Kamer akkoord met Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg

De Eerste Kamer heeft 6 oktober 2015 ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van minister Edith Schippers (VWS). Deze patiëntenwet is een grote stap in de verbetering van de verhouding tussen zorgaanbieder en patiënt. De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet vervangt twee wetten op dit gebied: de Kwaliteitswet zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten…

Read More

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Rapportage enquête WerkLeerBedrijf traject

Sinds het invoeren van de participatiewet, dienen mensen in en om Eindhoven, die een beroep op de bijstand willen doen, een verplicht traject te doorlopen bij het WerkLeerBedrijf. Hoewel belanghebbende partijen zich lovend uiten, lijken kritische geluiden toe te nemen. Om deze reden lag het verzoek tot een onafhankelijk onderzoek. Sinds enige tijd maken de gemeente Eindhoven en naaste gemeenten gebruik van het WerkLeerBedrijf bij het vorm geven van de huidige participatiewet. De Participatiewet vervangt…

Read More

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Ombudscommissie Gemeente Eindhoven

Bent u als burger of bedrijf niet tevreden over de wijze waarop de gemeente Eindhoven zich tegenover u heeft gedragen? Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente Eindhoven, die deze in eerste instantie zelf afhandelt op basis van de bepalingen van hoofdstuk 9 van de Algemene Wet Bestuursrecht. De gemeente toetst het gedrag van de betreffende ambtenaar of het bestuur aan de behoorlijkheidsnormen voor de overheid. Deze normen kunnen worden samengevat in de…

Read More

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Afgelopen donderdag zong BBL uit volle borst mee tegen de geplande uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Dit protest was ter gelegenheid van de presentatie die Hans Alders, van de naar hem genoemde ‘Alderstafel’, donderdagavond aan wethouders, raads- en statenleden gaf in het gemeentehuis van Veldhoven. De besluitvorming over de evaluatie 1e fase ontwikkeling Eindhoven Airport nadert zijn hoogtepunt. In de raadscommissie van 23 juni wordt deze besproken. Hans Alders benadrukte tijdens de…

Read More

040 gefluister – Kan de chaos erger

040 gefluister – Kan de chaos erger

“Hallo mevrouw hmmm.. goedemiddag, ja hmmm ….., met Henk J. (gefingeerde naam om de identiteit van de ambtenaar de beschermen) van de gemeente Eindhoven. Je hebt… hmmm een bezwaar ingediend tegen een gemeentelijke beslissing of berekening of wacht even .. hmm .. ik bedoel .. hmm uitbetaling of hmmm…, de stukken over je bijstandsuitkering, die stukken wil je graag ontvangen. Althans ik, bedoel de aanvullende bijstand. Hmm, ik ben van de afdeling bezwaar en wil…

Read More

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Problemen met afval op de openbare wegen komen geregeld aan de orde in de gemeenteraad. Er worden vragen over gesteld en verbeterplannen besproken. Maar nog steeds blijven er klachten binnenkomen, zo ook bij BBL. Regelmatig verwijzen wij mensen naar het gemeentelijk informatienummer, 14040. Jammer genoeg blijkt dat niet voldoende en moeten we als raadslid aan de gang. Zo waren er de klachten die bij BBL binnenkwamen, vergezeld van foto’s, van een fietspad vol vuilniszakken en…

Read More

Waar naartoe met een klacht over WIJEindhoven

Waar naartoe met een klacht over WIJEindhoven

Veel mensen hebben ondertussen wel eens van WIJEindhoven gehoord. Enkelen hebben er ook al echt mee te maken gehad. Want als je hulp nodig hebt, dan ga je naar de generalisten van WIJEindhoven. WIJEindhoven organiseert dan de hulp die nodig is. WIJEindhoven zou een eind moeten maken aan de wirwar van verschillende hulpverleners. Men werkt volgens het principe één huishouden, één plan en één contactpersoon. Een mooi principe, als het straks allemaal goed werkt. Mat…

Read More