Senioren bezorgd over wonen en zorg

Senioren bezorgd over wonen en zorg

Eind november was er drie dagen lang in Eindhoven de beurs Liever Thuis met heel veel aandacht om als senior veilig en met plezier thuis te kunnen blijven wonen. Tijdens een debat tussen enkele Eindhovense politieke partijen op de beurs werd het mij nog maar eens duidelijk: ouderen willen graag thuis blijven wonen, maar zijn tegelijk angstig voor wat de toekomt brengt. Wat als mijn mantelzorger uitvalt, wat als een verbouwing nodig is en ik…

Read More

Debat over mantelzorg met MBO-V studenten van het Summa college

Debat over mantelzorg met MBO-V studenten van het Summa college

Het was lang geleden dat ik iemand uit een klas gezet zag worden, maar donderdagmiddag was ik weer eens getuigen van deze actie. Ik was een van de vijf lokale politici die het ROC Summa college had uitgenodigd voor een rotatiedebat voor eerste jaars studenten van de MBO-V. Voor het vak burgerschap had het Summa college deze dag gevuld met een uitgebreid programma rondom het thema mantelzorg. Samen met Kay Sachse, mijn collega van GroenLinks,…

Read More

Raadsvragen over toekenning Mantelzorgcompliment

Raadsvragen over toekenning Mantelzorgcompliment

Onlangs hebben de Eindhovense mantelzorgers van ‘Steunpunt Mantelzorg Verlicht’ een brief gekregen, dat het bedrag van het Mantelzorgcompliment is berekend en vastgesteld op € 200,-. Een mooie waardering voor de mantelzorgers die dit compliment krijgen, maar omdat de hoogte van de waardering ook een indicatie is voor het aantal aangevraagde Mantelzorgcomplimenten enigszins teleurstellend. In het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment, dat door de Eindhovense gemeenteraad op 7 juli 2015 is aangenomen, lezen we “Het aantal Eindhovenaren dat in…

Read More

Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Zonder mantelzorg zou de het leven er voor veel mensen anders uit zien en minder fijn zijn. Mantelzorgers verzetten veel werk en maken de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid Met dit in gedachten heeft Brede Beweging LinksOm zich begin juli hard gemaakt (met succes) om te zorgen dat er een goed Eindhovens mantelzorgcompliment kwam, dat voor meer mantelzorgers dan voorheen ter beschikking gesteld wordt. Maar nu is het september, met nog 2 maanden de mogelijkheid om…

Read More

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

De Brede Beweging LinksOm is van mening, dat de inzet van mantelzorgers gemeentelijke steun en waardering verdient. Deze mantelzorgers maken namelijk de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Van een gemeentelijke waardering gaat bovendien een positieve werking uit. BBL staat volledig achter de doelstelling, dat in het raadsvoorstel mantelzorgcompliment staat. Deze gaat uit van het verstrekken van een mantelzorgcompliment als waardering aan zoveel mogelijk mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Eindhoven. Maar in het raadsvoorstel komen we…

Read More

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Dinsdagavond 23 juni is in de raadscommissie MO het nogal uitgebreide raadsvoorstel over het Mantelzorgcompliment (pdf) besproken. In een vorige commissie had BBL al een aantal punten voor een betere waardering aangedragen, maar slechts enkelen vinden wij nu uiteindelijk terug in dit raadsvoorstel. In de raadscommissie ging BBL daarom verder in op wat wij nog missen of graag toch nog anders zien. We lezen namelijk in het raadsvoorstel, dat iedere mantelzorger evenveel recht heeft op…

Read More

Mantelzorg verdient waardering

Mantelzorg verdient waardering

Ik weet niet hoe het komt, maar ik kom regelmatig mantelzorgers tegen in mijn directe omgeving. Ik zie wat ze geheel onbaatzuchtig doen voor een ander, vaak al vele jaren, en wat dat betekent voor die ander. Het kan niet anders of je draagt deze mensen een warm hart toe. Als BBL raadslid wil ik me dan ook graag inzetten voor deze groep, zodat mantelzorgers beseffen dat Eindhoven hun werk waardevol vindt en hen waardeert….

Read More

Mantelzorgwaardering 040. Laat het ons weten

Mantelzorgwaardering 040. Laat het ons weten

Brede Beweging LinksOm (BBL) wil constructief vooruit kijken en meehelpen daar waar het kan om de stad socialer en rechtvaardiger te maken. We geven een stem aan die mensen die niet gehoord worden. Dat kunnen we niet alleen. We hebben jóuw hulp nodig! Afgelopen week bleek dat het college van Eindhoven (te) lang gewacht heeft met nadenken over de mantelzorgwaardering. In de commissie is een notitie hierover besproken en werd al snel duidelijk dat wethouder…

Read More

Gemiste kans op mantelzorgwaarding van gemeente Eindhoven

Gemiste kans op mantelzorgwaarding van gemeente Eindhoven

Steeds meer taken komen naar de gemeente. Zo ook de taak om mantelzorgers te waarderen. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) daar een bijzondere kijk op heeft. Een kijk waaruit absoluut niet blijkt dat ze mantelzorgers een warm hart toe draagt. Zeer verwonderlijk in een stad met een links college. Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling werd de notitie ‘Ombuiging Mantelzorgcompliment (pdf)’ besproken. Tot vorig jaar werd vanuit de overheid een Mantelzorgcompliment, een…

Read More