BBL past het ‘Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief’ succesvol aan met 2 amendementen

BBL past het ‘Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief’ succesvol aan met 2 amendementen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 werd het ‘Raadsvoorstel met nadere toelichting en herzien ontwerpraadsbesluit Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf)’ besproken. De Brede Beweging LinksOm miste in dit Raadsvoorstel een aantal cruciale zaken en kwam daarom met twee amendementen. Beide amendementen konden rekenen op een meerderheid in de raad, waarna het gewijzigde Raadsvoorstel werd vastgesteld. Deze amendementen had BBL al tijdens de meningsvormende avond aangekondigd. Met het eerste amendement (pdf) wil BBL de…

Read More

BBL bijdrage Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

BBL bijdrage Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 22 november werd het Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf) behandelt. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door raadslid Ernest Maas werd voorgedragen. In de tekst van het Raadsvoorstel worden een aantal termen op het oog willekeurig gebruikt, zoals cliënt, belanghebbende, direct belanghebbende en betrokken inwoners. Zo staat er “Cliëntenparticipatie in het sociaal domein vanaf 1 januari 2017 samen met direct belanghebbenden te organiseren”. Wat verstaat…

Read More

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Verplicht winkelen-en-terugleggen: reacties en solidariteit

Op donderdag 24 maart 2016 publiceerde DwangArbeid Nee Groningen twee artikelen over het re-integratietraject “Fit voor Werk” in Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Via dat traject werden bijstandsgerechtigden gedwongen om in de Lidl een winkelwagen te vullen, om na controle door de begeleidende trainer de producten weer terug te leggen in de schappen. Het artikel van Gea van Loon over haar ontmoeting met een deelnemer in de supermarkt, en het ervaringsverhaal van een andere deelnemer, zorgden…

Read More

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Op 22 maart presenteerde WIJeindhoven op verzoek van Paul Gielen (gemeenteraadslid D66) de stand van zaken met betrekking tot: 1. de invoering van de Participatiewet; 2. update van de stichtingsvorm; 3. bewonersparticipatie; 4. samenlevingsopbouw. Aan de hand van een (waargebeurde) casus schetsten Bas van de Loo (generalist) en Remko Steijvers (Werkleerbedrijf) hoe WIJeindhoven de Participatiewet combineert met zorg vanuit de Wmo: een dreigende huisuitzetting werd voorkomen en de betrokken inwoner van Eindhoven kreeg bovendien loopbaanbegeleiding….

Read More

De Participatiewet is schijn-decentralisatie, pleidooi voor bestuurlijke ongehoorzaamheid

De Participatiewet is schijn-decentralisatie, pleidooi voor bestuurlijke ongehoorzaamheid

Veel ambtenaren van sociale diensten zijn bang voor de lange arm van Den Haag. Daardoor wint de angst voor de Rijksaccountantsdienst het van de noodzaak om doeltreffend maatwerk te leveren. Volgens Pieter Hilhorst en Jos van der Lans is het tijd voor bestuurlijke ongehoorzaamheid. Als iets maar vaak genoeg wordt gezegd, krijgt het vanzelf zo’n vertrouwde klank dat je denkt dat het waar is. En wij hebben ons er ook schuldig aan gemaakt. We hebben…

Read More

Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018

Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018

De Brede Beweging LinksOm is redelijk tevreden met het voorliggende Raadsvoorstel Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie 2015 – 2018 (pdf). Het is een stuk dat laat zien wat het college met de inwonersparticipatie zou willen en hoe hoog de ambities zijn, maar is tegelijkertijd erg algemeen en weinig concreet. En zoals de cliëntenraad al schrijft, veel van deze mooie ideeën staan al gewoon in de wet. Het is een start, maar wij hadden graag in het…

Read More

Open oproep: ‘Stop Criminalisering van de bijstandsgerechtigden’

Open oproep: ‘Stop Criminalisering van de bijstandsgerechtigden’

Iedere dag weer krijgen we berichten over hoe bijstandsgerechtigden vernederd en beboet worden en gedwongen worden tot zinloze re-integratie trajecten. De regering met PvdA bewindslieden voorop (en de VVD als lachende winnaar), blijven ziende blind en horende doof. Hoe lang nog moet dit voortduren? Gelukkig zijn er lokale politici die wel aan de slag willen met de pijn en moedeloosheid waaraan veel bijstandsgerechtigden ten prooi zijn gevallen. In Eindhoven hebben we het GroenLinks initiatief voorstel…

Read More

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Steun voor GroenLinks Initiatiefvoorstel: ‘Een Stimulerende Bijstandsregeling’

Onze samenleving verandert. Niet verwonderlijk. Dat gebeurt al eeuwenlang. De veranderingen waarvoor we nu staan van ‘Big Government’ naar ‘Big Society’, dagen ons uit om de kansen te grijpen om de route te nemen naar een samenleving waarin de mens en zijn omgeving centraal staan. Op technisch en sociaal vlak zouden we al veel meer mogelijk kunnen maken dan we tot nu toe doen. In onze stad kunnen wij hier vanuit dit huis de eerste…

Read More

Brede Beweging LinksOm actief in het Stadhuis

Brede Beweging LinksOm actief in het Stadhuis

Het was afgelopen dinsdag 26 mei, weer flink aanpoten voor onze raadsleden Ernest Maas en Patrick van der Voort. Samen werkten ze hard om de punten van de Brede Beweging LinksOm onder de aandacht te brengen. WIJ Eindhoven en IJssportcentrum Ze startten om 17.00 uur met de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling over onder andere het voorstel voor Right to Challenge (burgers mogen initiatieven nemen om diensten van de gemeente beter te doen) en de doorontwikkeling van…

Read More

Alle talent telt

Alle talent telt

Onder deze titel werd vorige week door de Eindhovense havo/vwo Pleinschool Helder in een symposium duidelijk gemaakt dat ‘anders-zijn’ een talent kan zijn. Een talent is een vaardigheid waarin je uitblinkt en die door anderen als waardevol wordt beschouwd. Hoe meer anderen je vaardigheid bewonderen, hoe groter je talent. Maar dit betekent ook: hoe groter je talent, hoe meer je blijkbaar verschilt van anderen. Je bent dan dus héél getalenteerd, maar ook héél anders! In…

Read More
1 2 3