BBL stelt aanvullende raadsvragen over de vergunning van de KPN zendmast aan de Croy

BBL stelt aanvullende raadsvragen over de vergunning van de KPN zendmast aan de Croy

Op 8 maart 2016 kwam het college met antwoorden op de raadsvragen (pdf) die de Brede Beweging LinksOm mede namens de omwonenden van de KPN zendmast aan de Croy op 18 januari 2016 had gesteld. Zie hiervoor: BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast. Deze antwoorden waren voor zowel de Brede Beweging LinksOm als de omwonenden erg teleurstellend. Een groot aantal antwoorden riepen zoveel reacties en nog meer vragen op, dat BBL…

Read More

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Gemeenten aan zet bij antidiscriminatiebeleid

Onlangs heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor de lokale overheden en de VNG. In het ‘Nationaal actieprogramma tegen discriminatie’ staan duidelijke afspraken en voornemens om de landelijke antidiscriminatie campagne ‘Zet een streep door discriminatie’ lokaal te vertalen en uit te voeren. Dit was voor de Brede Beweging LimksOm aanleiding om via raadsvragen aan het college van Burgemeester en…

Read More

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

De Brede Beweging LinksOm heeft raadsvragen aan het college gesteld naar aanleiding van de discussie die op dinsdag 19 januari 2016 in de raadscommissie Economie en Mobiliteit werd gevoerd. In deze commissie werd de commissienotitie ‘Handhaving Sociaal Domein’ (pdf) bediscussieerd. De bijdrage van BBL leest u hier. Veel partijen hadden vragen en commentaar over rol die de WIJeindhoven generalist moet gaan spelen. Uit de commissienotitie blijkt namelijk, dat wanneer deze generalist tijdens een huisbezoek of…

Read More

BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast

BBL stelt raadsvragen over de vergunning van de Croy zendmast

Rond de jaarwisseling is door twee omwonenden, mede namens honderden omwonenden, van de KPN zendmast aan de Croy een brief gestuurd aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de gemeenteraadsleden van Eindhoven. In deze brief stelden de omwonenden een aantal vragen rondom de vergunningverlening van deze zendmast, zie ook: ‘Gesjoemel met software rond vergunning Croy zendmast’. Tot op heden hebben zij niets vernomen van het college en hebben zij BBL verzocht hierover raadsvragen…

Read More

Raadsvragen over toekenning Mantelzorgcompliment

Raadsvragen over toekenning Mantelzorgcompliment

Onlangs hebben de Eindhovense mantelzorgers van ‘Steunpunt Mantelzorg Verlicht’ een brief gekregen, dat het bedrag van het Mantelzorgcompliment is berekend en vastgesteld op € 200,-. Een mooie waardering voor de mantelzorgers die dit compliment krijgen, maar omdat de hoogte van de waardering ook een indicatie is voor het aantal aangevraagde Mantelzorgcomplimenten enigszins teleurstellend. In het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment, dat door de Eindhovense gemeenteraad op 7 juli 2015 is aangenomen, lezen we “Het aantal Eindhovenaren dat in…

Read More

Raadsvragen over aanvraag subsidies sociaal domein 2016

Raadsvragen over aanvraag subsidies sociaal domein 2016

Op 14 juli 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om de subsidies in de sociale basis opnieuw te verlenen voor 2016. Behalve voor een klein aantal partijen. Voor bepaalde activiteiten zullen zij niet langer subsidie ontvangen. Deze partijen hebben in hun beschikking afgelopen jaar een aankondiging gehad dat hun activiteiten in 2016 over zullen gaan naar inkoop, worden overgenomen door de WIJgeneralisten of dat de financiering van hun activiteiten anderszins stop wordt…

Read More

Raadsvragen over verplaatsen ‘Lichtstadmarkt’ naar bordes Catharinakerk

Raadsvragen over verplaatsen ‘Lichtstadmarkt’ naar bordes Catharinakerk

Eerder maakte de Brede Beweging LinksOm al melding over het voornemen van wethouder van Kaathoven (SP) om ‘De Lichtstadmarkt’ te verplaatsen van de Demer naar het bordes van de Catharinakerk op het Catharinaplein. Buiten dat het kerkbestuur het bordes geen geschikte locatie vindt, op zaterdag zijn er vaak bruiloften, begrafenissen of concerten in de kerk, vinden ook de marktkooplui dit bordes niet geschikt. De wethouder heeft nog toegezegd om met het kerkbestuur te gaan praten,…

Read More

Raadsvragen over voorgenomen sluiting ijsbaan

Raadsvragen over voorgenomen sluiting ijsbaan

Er waren 2 avonden voor nodig, om de ongeveer 50 insprekers aan het woord te laten. Deze insprekers gaven hun mening over de onlangs door SP wethouder Van Kaathoven gepresenteerde Sportvisie aan de gemeenteraad. Vooral de in de Sportvisie aangekondigde sluiting van de ijsbaan was bij veel insprekers verkeerd gevallen. Niet alleen waren er de insprekers, maar ook via de media werd op deze voorgenomen sluiting gereageerd. Hieronder waren enkele hooggeplaatste personen uit het bedrijfsleven…

Read More

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Raadsvragen over een fietsstrook vol vuilniszakken

Problemen met afval op de openbare wegen komen geregeld aan de orde in de gemeenteraad. Er worden vragen over gesteld en verbeterplannen besproken. Maar nog steeds blijven er klachten binnenkomen, zo ook bij BBL. Regelmatig verwijzen wij mensen naar het gemeentelijk informatienummer, 14040. Jammer genoeg blijkt dat niet voldoende en moeten we als raadslid aan de gang. Zo waren er de klachten die bij BBL binnenkwamen, vergezeld van foto’s, van een fietspad vol vuilniszakken en…

Read More

Boete voor bijstand oma’s die oppassen op hun kleinkinderen?

Boete voor bijstand oma’s die oppassen op hun kleinkinderen?

Zijn bijstandsgerechtigde oma’s die op hun kleinkinderen passen in overtreding? Op 1 april stuurde staatssecretaris Klijnsma haar antwoord naar de Tweede Kamer op vragen van de SP over een bijstandsgerechtigde oma in Amsterdam die beboet werd omdat zij op haar kleinkinderen paste. Haar antwoorden en dit voorval zijn voor de Eindhovense fractie Brede Beweging LinksOm aanleiding om vragen te stellen aan het college. Zo wil de partij weten of soortgelijke voorvallen ook voorkomen in Eindhoven…

Read More
1 2 3