Nieuw zwembad de Tongelreep

Nieuw zwembad de Tongelreep

Dinsdagavond 12 december 2017 werd in de meningsvormende vergadering het Raadsvoorstel Omvorming zwembad de Tongelreep (pdf) behandeld. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm, zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Ook Brede Beweging LinksOm wil de stad een nieuw zwembad geven. Wij hebben het met de gebruikers afgesproken, die ook stevig zijn betrokken en hebben bijgedragen aan het voorstel zoals dat nu aan de raad wordt gepresenteerd. Wij…

Read More

BBL stemt tegen het Raadsvoorstel Sportvisie

BBL stemt tegen het Raadsvoorstel Sportvisie

De Brede Beweging LinksOm heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 tegen het Raadsvoorstel Sportvisie (pdf) en de onderliggende Sport en beweegvisie 2016-2020 (pdf) gestemd. Tijdens de meningsvormende vergadering had BBL al een kritische bijdrage over deze visie. Hieronder leest u de stemverklaring die fractievoorzitter Patrick van der Voort heeft voorgedragen. De Brede Beweging LinksOm vreest dat deze Sportvisie grote nadelige consequenties zal hebben voor sportverenigingen, accommodaties en de mogelijkheden tot het beoefenen…

Read More

BBL bijdrage Sport en Beweegvisie 2016-2020

BBL bijdrage Sport en Beweegvisie 2016-2020

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 22 november werd het Raadsvoorstel Sportvisie (pdf) en de onderliggende Sport en beweegvisie 2016-2020 (pdf) behandelt. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. De Brede Beweging LinksOm zit hier met een tweeslachtig gevoel. Enerzijds omdat BBL het positief vindt dat er nu eindelijk een visie op sport is. Naar onze mening leidt sporten en meer bewegen tot een gezondere…

Read More

BBL stemt tegen sluiting Golfslagbad

BBL stemt tegen sluiting Golfslagbad

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 31 mei 2016 werd er gestemd over het Raadsvoorstel sluiting Golfslagbad. Helaas stemden de coalitiepartijen, bestaande uit PvdA, D66, GroenLinks en SP, zoals verwacht voor sluiting en zal het Golfslagbad gesloten worden. Hieronder leest u de stemverklaring van de Brede Beweging LinksOm, zoals die door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Het golfslagbad biedt een aantrekkelijke kans voor gebruikers om met de zwemsport kennis te maken en staat voor…

Read More

Golfslagbad dicht door tijdgeest

Golfslagbad dicht door tijdgeest

Tijdens de raadscommissievergadering van 24 mei 2016 viel het doek voor het Eindhovense golfslagbad. Het meest (op papier althans) linkse college ooit, van D66, SP, GroenLinks en PvdA, vindt het: ‘In deze tijd geen overheidstaak om een waterpretpark in de lucht te houden’. In deze ene uitspraak zien we hun acceptatie van de neoliberale mores, hun maatschappelijke analyse en de keuzes die zij daarom maken. Bezuinigingen op bijvoorbeeld zorg, onderwijs en welzijn, de keuze waarbij…

Read More

SP wethouder van Kaathoven naar huis

SP wethouder van Kaathoven naar huis

Uitermate vervelend voor de stad en haar inwoners, maar Brede Beweging LinksOm kan niet treuren over het vertrek van SP wethouder Bianca van Kaathoven. In de twee jaar dat ze de wethouder functie vervulde, liet ze meermalen zien dat ze te kort schoot om haar dossiers goed en verantwoord te verdedigen. Zoals bij de discussie over de toekomst van het IJssportcentrum en over de Tongelreep bleek overduidelijk dat zij niet klaar was voor dit werk….

Read More

Voorstel van gewenste situatie na verbouwing Tongelreep

Voorstel van gewenste situatie na verbouwing Tongelreep

Laat ik beginnen met mijn respect uit te spreken voor leden van de gemeenteraad. Nu ik geconfronteerd wordt met de hoeveelheid stukken over de Tongelreep en besef dat er nog veel meer dossiers zijn neemt mijn bewondering alleen maar toe. Hopelijk willen jullie gebruik maken van iemands diensten die zich specifiek interesseert voor één dossier, met als doel de belangen te behartigen van gebruikers en recreanten. Misschien ben ik te laat omdat ik de procedures…

Read More

Een toekomst met kansen voor ons IJssportcentrum

Een toekomst met kansen voor ons IJssportcentrum

Op dinsdag 15 maart werd het raadsvoorstel Randvoorwaarden aanbesteding exploitatie IJssportcentrum (pdf) aangenomen door de Raad. BBL stemde tegen! Omdat wij geen vertrouwen hebben in de regie die moet leiden naar een zekere toekomst van het IJssportcentrum. Wij hebben in het hele proces constructieve bijdragen gedaan ten gunste van dit centrum, waar vele duizenden mensen hun breedtesport kunnen beoefenen. En breedtesport en de mogelijkheden om hieraan deel te nemen, staat voor BBL bovenaan. Samen met…

Read More

Naar een mooie toekomst voor ons IJssportcentrum

Naar een mooie toekomst voor ons IJssportcentrum

Dinsdagavond werd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling gedebatteerd over de randvoorwaarden van de privatisering van het Eindhovense IJssportcentrum. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Met dit debat komen we met betrekking tot tot het vraagstuk over de toekomst van dit centrum tot een volgende fase. Na een slechte start van het hele proces is de Brede Beweging LinksOm voorzichtig positief over het vervolg. We zien een grotere invloed en inbreng van…

Read More

Potje voetbal

Potje voetbal

In de trein ving ik dit speakertelefoongesprek op: Zoon: hallo mam Moeder: hallo jongen Zoon: er ging zaterdag iets mis met voetbal Moeder: oh, verloren? Zoon: nee, been gebroken Moeder: wie, niet jou been toch hè? Zoon: ja, mijn been dus Moeder: hoe is het er nu mee dan Zoon: in het gips hè, was een gecompliceerde breuk Moeder: komt het wel weer goed? Zoon: de dokter zegt dat het weer zo goed als nieuw…

Read More
1 2