Referendum 6 april. Willen we meer of minder democratie?

Referendum 6 april. Willen we meer of minder democratie?

Op 6 april kunnen burgers stemmen voor het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. De Brede Beweging LinksOm wil toe naar een democratischere en socialere EU. Dit verdrag is het tegenovergestelde van ons streven en daarom stemmen wij op 6 april tegen. Elders op onze site een uitgebreid artikel wat BBL van de EU en dit associatieverdrag vindt. In onze regio bepalen gemeentebesturen heel verschillend over hoe zij de democratie rond dit…

Read More

Voor een democratisch en sociaal Europa

Voor een democratisch en sociaal Europa

Europa is ‘best wel’ veel belangrijker dan we vaak denken en speelt vaak een hele andere rol dan het op het eerste gezicht lijkt. De EU doet ook een heleboel zaken die haaks staan op wat de bevolking hoopt en verwacht van Europa. Het Europees Parlement heeft vrijwel niets te zeggen en ook de nationale parlementen worden steeds vaker buiten spel gezet. De Europese burgers worden voor voldongen feiten geplaatst en zien de afbraak van…

Read More

De Brederodeweg naar de gemeenteraadsverkiezingen (deel 1)

De Brederodeweg naar de gemeenteraadsverkiezingen (deel 1)

Inmiddels heeft de gemeenteraad in Eindhoven de helft van haar zittingsperiode achter de rug en over 2 jaar zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Voordat het zover is hebben we al aardig kunnen oefenen met het in kleuren van een vakje op het stemformulier. In de aankomende serie artikelen, aangeboden door de Brede Beweging LinksOm, wordt de ‘Brederodeweg’ besproken naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden. Het stempotlood, het stemformulier en de keuzemogelijkheden spelen…

Read More

Brede Beweging Linksom ook in 2018 van de partij

Brede Beweging Linksom ook in 2018 van de partij

De Brede Beweging Linksom kan door de Eindhovenaren in maart 2018 met het rode potlood worden aangekruist in het stemhokje. De nieuwste lokale fractie heeft besloten om zich ook na deze raadsperiode in te willen spannen voor de samenleving. De Brede Beweging Linksom (BBL) ontstond eind vorig jaar, nadat Ernest Maas en Patrick van der Voort zich losmaakten van de SP. De BBL bedrijft nieuwe politiek, waarbij democratisering van de samenleving, kleinschalige buurtgerichte aanpak en…

Read More
1 4 5 6