Tegenprestatie in verordening Sociaal Domein Eindhoven? No Way!

Tegenprestatie in verordening Sociaal Domein Eindhoven? No Way!

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 30 mei werd het Nieuw Raadsvoorstel technische wijziging Verordening Sociaal Domein (pdf) besproken. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm zoals deze door fractievoorzitter Patrick van der Voort werd voorgedragen. Met het opleggen van een tegenprestatie, moeten mensen die buiten hun schuld om geen betaald werk meer hebben, of geen mogelijkheden meer hebben om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, dubbel en dwars betalen voor het falen van…

Read More

Een goed welkom in onze stad, begint met een goede start

Een goed welkom in onze stad, begint met een goede start

Met hulp van Brede Beweging LinksOm gaat het woensdag 17 mei van start; het gecentraliseerde startpunt voor nieuwkomers die, komend vanuit het buitenland zich in Eindhoven willen vestigen om een nieuw leven op te bouwen. In 2016 ging dit volgens een opgave van de gemeente Eindhoven over circa 5800 personen. Een goede start volgens ons, betekent dat betrokkene voldaan heeft aan alle verplichtingen die van hem/haar verwacht kunnen worden om zijn leven in Eindhoven goed…

Read More

BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

In de meningsvormede vergadering van dinsdag 14 februari werd het ‘Memo Arbeidsmarkt’ van december 2016 besproken. Hieronder leest u de reactie van BBL. De Eindhovense arbeidsmarkt blijft ondermaatse cijfers produceren. Brede Beweging LinksOm wil dhr. Bouteibi danken dat hij dit item op de agenda heeft gezet. Wij schrikken van het voortdurende hoge aantal werkzoekenden onder migranten en 55+. Het lijkt een door bedrijven en de overheid vergeten groep. En ondanks de aantrekkende economie, blijft het…

Read More

Verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf

Verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf

Beste Brede Beweging LinksOm, Ik schrijf u omdat ik u graag mijn verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf (WLB) wil vertellen zodat iedereen weet hoe het daar aan toe gaat. Ondanks alle eerdere signalen of klachten, worden bijstandsgerechtigden in sommige trajecten nog steeds respectloos en agressief behandeld en is het WLB werkklimaat nog steeds repressief, onveilig, stressverhogend en absoluut demotiverend. De deelnemers raken hun eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijt en zijn bang…

Read More

BBL past het ‘Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief’ succesvol aan met 2 amendementen

BBL past het ‘Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief’ succesvol aan met 2 amendementen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 29 november 2016 werd het ‘Raadsvoorstel met nadere toelichting en herzien ontwerpraadsbesluit Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf)’ besproken. De Brede Beweging LinksOm miste in dit Raadsvoorstel een aantal cruciale zaken en kwam daarom met twee amendementen. Beide amendementen konden rekenen op een meerderheid in de raad, waarna het gewijzigde Raadsvoorstel werd vastgesteld. Deze amendementen had BBL al tijdens de meningsvormende avond aangekondigd. Met het eerste amendement (pdf) wil BBL de…

Read More

BBL bijdrage Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

BBL bijdrage Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief

In de meningsvormende vergadering van dinsdag 22 november werd het Raadsvoorstel Cliëntenparticipatie in nieuw perspectief (pdf) behandelt. Hieronder de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm die door raadslid Ernest Maas werd voorgedragen. In de tekst van het Raadsvoorstel worden een aantal termen op het oog willekeurig gebruikt, zoals cliënt, belanghebbende, direct belanghebbende en betrokken inwoners. Zo staat er “Cliëntenparticipatie in het sociaal domein vanaf 1 januari 2017 samen met direct belanghebbenden te organiseren”. Wat verstaat…

Read More

‘Vrienden van de Dierenweide’ bedanken BBL

‘Vrienden van de Dierenweide’ bedanken BBL

De Brede Beweging LinksOm staat meestal achter burgerinitiatieven die iets in de stad willen veranderen of verbeteren. Zo ook achter het burgerinitiatief van de ‘Vrienden van de Dierenweide’ (pdf) die zich in Acht in hebben gezet voor het behoud van de huidige dierenweide en deze te kunnen veranderen naar een kinderboerderij. De op die plaats geplande supermarkt zou dan elders in Acht gebouwd kunnen worden. Op dinsdag 18 oktober werd dit initiatiefvoorstel in de Eindhovense…

Read More

Waardeer je actieve burgers!

Waardeer je actieve burgers!

Vorige week moest ik in verband met een onderzoek op de dagopname zijn. Alle spanningen voor het onderzoek met me meezeulend ging ik met frisse tegenzin naar het ziekenhuis. Op de afdeling werd ik voor een anamnese opgevangen door een uiterst vriendelijke verpleegkundige, die me op een nette, correcte en geruststellende manier benaderde. Ze vroeg de vragen die men vooraf dient te weten, vroeg me of alle vooraf gestuurde informatie duidelijk was geweest en of…

Read More

Stop verdringing betaald werk door vrijwilligerswerk!

Stop verdringing betaald werk door vrijwilligerswerk!

Beste BBL, Laatst kreeg ik felicitaties omdat ik een nieuwe functie gekregen had. En gelijk voelde het bij mij alsof ik niet heel was. Het is immers ‘slechts’ een vrijwilligers baan. Geld om zo’n baan de geldelijke waardering te geven die het verdient, is er niet… veel vrijwilligerswerk verdringt helaas betaald werk. En voor vrijwilligerswerk willen vele partijen je strikken. Maar op betaalde basis… Ik voel me nu zo’n loser, ondanks de schouder klopjes en…

Read More

Arbeid zonder loon. Ook in Eindhoven!

Arbeid zonder loon. Ook in Eindhoven!

De FNV heeft een protocol opgesteld over verdringing van bestaand werk en werken zonder loon. De vakbond probeert werkgevers en overheid te overtuigen om dit protocol te ondertekenen en samen actie te ondernemen tegen bestaande praktijken. In Eindhoven zit een ‘in naam links college van PvdA, D’66, GroenLinks en SP’. Je zou denken dat dit linkse college zeker een bondgenoot van de FNV zou zijn op dit terrein en daarom het protocol wel zou ondertekenen….

Read More
1 2 3