Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Mantelzorgcompliment niet onbemind wel onbekend

Zonder mantelzorg zou de het leven er voor veel mensen anders uit zien en minder fijn zijn. Mantelzorgers verzetten veel werk en maken de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid Met dit in gedachten heeft Brede Beweging LinksOm zich begin juli hard gemaakt (met succes) om te zorgen dat er een goed Eindhovens mantelzorgcompliment kwam, dat voor meer mantelzorgers dan voorheen ter beschikking gesteld wordt. Maar nu is het september, met nog 2 maanden de mogelijkheid om…

Read More

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

Wethouder ‘omarmt’ BBL amendementen mantelzorgcompliment

De Brede Beweging LinksOm is van mening, dat de inzet van mantelzorgers gemeentelijke steun en waardering verdient. Deze mantelzorgers maken namelijk de beoogde participatiesamenleving tot werkelijkheid. Van een gemeentelijke waardering gaat bovendien een positieve werking uit. BBL staat volledig achter de doelstelling, dat in het raadsvoorstel mantelzorgcompliment staat. Deze gaat uit van het verstrekken van een mantelzorgcompliment als waardering aan zoveel mogelijk mantelzorgers van zorgvragers in de gemeente Eindhoven. Maar in het raadsvoorstel komen we…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Economie en Mobiliteit

De Brede Beweging LinksOm was vorige week dinsdag, tijdens de raadscommissievergaderingen over de Kadernota, niet alleen vertegenwoordigd in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, maar ook in de raadscommissie Economie en Mobiliteit. Wat betreft milieu en mobiliteit ging het vooral over het feit, dat Nederland de uitstoot van CO2 snel verder moet terugdringen. Dit heeft een rechter onlangs besloten in een zaak die tegen de staat was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda. Deze rechter erkende, dat het uiteindelijk…

Read More

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Brainstormsessie: ‘Heeft werk nog de toekomst?’

Samen met het Ouderen Appèl Eindhoven organiseerde de Brede Beweging Linksom afgelopen vrijdag, 26 juni 2015,een brainstormsessie over toekomst en herwaarderen van werk. Vanuit de stelling “Het herwaarderen van werk geeft meer mogelijkheden om de samenleving te (re)organiseren en zorgt dat we klaar staan voor de toekomst”, probeerde een vertegenwoordiging uit bedrijfsleven, onderwijs, politiek en maatschappelijk domein tot vernieuwende ideeën te komen die uitgewerkt kunnen worden in een symposium over dit onderwerp. Na een inspirerende…

Read More

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Reactie op het raadsvoorstel Mantelzorgcompliment

Dinsdagavond 23 juni is in de raadscommissie MO het nogal uitgebreide raadsvoorstel over het Mantelzorgcompliment (pdf) besproken. In een vorige commissie had BBL al een aantal punten voor een betere waardering aangedragen, maar slechts enkelen vinden wij nu uiteindelijk terug in dit raadsvoorstel. In de raadscommissie ging BBL daarom verder in op wat wij nog missen of graag toch nog anders zien. We lezen namelijk in het raadsvoorstel, dat iedere mantelzorger evenveel recht heeft op…

Read More

Met een HBO opleiding 3 maanden schroefjes in plaatjes draaien

Met een HBO opleiding 3 maanden schroefjes in plaatjes draaien

Eindelijk een initiatief in Eindhoven die het gaat opnemen voor gedwongen WerkLeerBedrijf deelnemers Brabant Zuid-Oost. Een instelling, zoals de krant reeds heeft vermeld, te fout voor woorden. HBO-ers tussen criminelen en behandeld worden alsof wij helemaal niets maar dan ook niets betekenden voor onze maatschappij. Casemanagers die niet eens wisten hoe ze hun taak cq dag moesten volbrengen met hun ‘cliënten ‘ en , in mijn geval, wij uiteindelijk maar zelf het heft in handen…

Read More

Werk Inspiratie Punt. Een goed idee!

Werk Inspiratie Punt. Een goed idee!

Afgelopen week had ik een gesprek met Patrick van der Voort van BBL over het reilen en zeilen van het leven als je in de bijstand zit. Ik heb de afgelopen jaren voldoende ervaringen opgedaan met de gemeente en de verschillende trajecten voor mensen die in de WWB zitten. Het resultaat was helaas bedroevend. In plaats van werk te zoeken is de gemeente erop gebrand om je te laten werken voor je geld zonder loon….

Read More

Mantelzorg verdient waardering

Mantelzorg verdient waardering

Ik weet niet hoe het komt, maar ik kom regelmatig mantelzorgers tegen in mijn directe omgeving. Ik zie wat ze geheel onbaatzuchtig doen voor een ander, vaak al vele jaren, en wat dat betekent voor die ander. Het kan niet anders of je draagt deze mensen een warm hart toe. Als BBL raadslid wil ik me dan ook graag inzetten voor deze groep, zodat mantelzorgers beseffen dat Eindhoven hun werk waardevol vindt en hen waardeert….

Read More

Gemiste kans op mantelzorgwaarding van gemeente Eindhoven

Gemiste kans op mantelzorgwaarding van gemeente Eindhoven

Steeds meer taken komen naar de gemeente. Zo ook de taak om mantelzorgers te waarderen. Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat wethouder Lenie Scholten (GroenLinks) daar een bijzondere kijk op heeft. Een kijk waaruit absoluut niet blijkt dat ze mantelzorgers een warm hart toe draagt. Zeer verwonderlijk in een stad met een links college. Tijdens de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling werd de notitie ‘Ombuiging Mantelzorgcompliment (pdf)’ besproken. Tot vorig jaar werd vanuit de overheid een Mantelzorgcompliment, een…

Read More
1 2 3 4