Gasconge Thuis doet bedenkelijke uitspraken over deelnemers witte-werkster project

Gasconge Thuis doet bedenkelijke uitspraken over deelnemers witte-werkster project

Gasconge Thuis klaagt in het ED van 7-10-2017 over o.a. de vrijblijvendheid van bijstandsgerechtigden die deelnemen aan het witte-werkster project. BBL wil hier graag een andere gedachte tegenover zetten. Er zijn uiteindelijk 82 deelnemers aan het project. Hiervan ontvangen er 27 een tweede tijdelijk contract. Vraagje aan deze mevrouw: weet u wat er met de 55 andere deelnemers gebeurd? Inderdaad, ze gaan weer terug de bijstand in. Ik ben trouwens benieuwd wat mevrouw Raaijmakers tegen…

Read More

BBL stelt raadsvragen over de uitvoering van de Participatiewet door de generalisten van WIJeindhoven

BBL stelt raadsvragen over de uitvoering van de Participatiewet door de generalisten van WIJeindhoven

De Brede Beweging LinksOm constateert na een aantal gesprekken, dat de rol van de WIJeindhoven generalist langzaam maar zeker een bredere en andere invulling krijgt. Met breder bedoelen zij, dat de generalist geacht is het proces van de Participatiewet te gaan uitvoeren. Echter het toekennen en het uitvoeren zelf gebeurd uiteraard door de gemeente. Zij merken dat veel generalisten moeite hebben met deze functie verbreding. BBL maakt zich zorgen, dat er gevallen gaan voorkomen waar…

Read More

Opmaat naar agenda Sociaal Domein

Opmaat naar agenda Sociaal Domein

Dinsdagavond 4 april 2017 werd tijdens de meningsvormende vergadering de commissienotitie ‘Opmaat naar agenda Sociaal Domein’ (pdf) met de gekoppelde bijlage ‘Samenvatting opgehaalde input’ (pdf) door de gemeenteraad behandelt. Hieronder leest u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. Aan de commissie wordt gevraagd input te geven over de geleverde samenvatting. Een samenvatting die wij alleen kunnen omschrijven als ‘vreemd’ en die niet duidelijk maakt waar men naar toe wil. Er wordt in de samenvatting…

Read More

BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

BBL wil arbeidstijdverkorting en nieuwe kijk op arbeid

In de meningsvormede vergadering van dinsdag 14 februari werd het ‘Memo Arbeidsmarkt’ van december 2016 besproken. Hieronder leest u de reactie van BBL. De Eindhovense arbeidsmarkt blijft ondermaatse cijfers produceren. Brede Beweging LinksOm wil dhr. Bouteibi danken dat hij dit item op de agenda heeft gezet. Wij schrikken van het voortdurende hoge aantal werkzoekenden onder migranten en 55+. Het lijkt een door bedrijven en de overheid vergeten groep. En ondanks de aantrekkende economie, blijft het…

Read More

Weinig nieuws in Rekenkamerrapport ‘Evaluatie WIJeindhoven wat WIJzer’

Weinig nieuws in Rekenkamerrapport ‘Evaluatie WIJeindhoven wat WIJzer’

Dinsdag 13 december 2016 werd tijdens de meningsvormende avond van de gemeenteraad het Rekenkamerrapport ‘Evaluatie WIJeindhoven wat WIJzer’ (pdf) besproken. Hieronder de reactie van de Brede Beweging LinksOm op dit rapport. BBL wil de Rekenkamer bedanken voor hun werk en het opstellen van het rapport. Helaas heeft dit rapport weinig echt nieuws naar boven gebracht. De soms lange wachttijden, het omgaan met de eigen kracht, de onzichtbaar- en onvindbaarheid van de organisatie, het niet weten…

Read More

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij contact met WIJeindhoven

Onafhankelijke cliëntondersteuning bij contact met WIJeindhoven

Onlangs is er een folder uitgebracht voor mensen die onafhankelijke ondersteuning nodig hebben tijdens een afspraak met WIJeindoven of het maken van een afspraak met WIJeindhoven. Vaak weet men niet wat er allemaal mogelijk is, of is men bang niet de beste hulp te krijgen. Soms zijn de aanvraagformulieren niet te begrijpen, of gaat de aanvraag niet goed. Bent u het niet eens met de beslissing en wilt u bezwaar maken. Voor dit soort zaken…

Read More

Mijn ervaring met WIJeindhoven

Mijn ervaring met WIJeindhoven

Plots kreeg ik ongevraagd een telefoontje van WIJeindhoven, of ik bezwaar zou hebben tegen een gesprek met WIJeindhoven. Tijdens het bezoek werd al gauw duidelijk dat mijn naam alleen tevoorschijn was gekomen bij de gemeente omdat ik een IAOW uitkering heb. Door de mij bezoekende medewerkster werd al vrij snel ter berge gebracht dat ik misschien nog wel iets voor een ander kon betekenen en dat er een tuin was bij “een vrouw die het…

Read More

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy sociaal domein

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy sociaal domein

Onlangs heeft de Eindhovense Rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd (pdf) met de titel ‘Een open deur?”. Dit rapport gaat over informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. In de raadscommissie van dinsdag 24 mei 2016 werd dit rapport door de gemeenteraad besproken. Hieronder de bijdrage van BBL. Allereerst wil de Brede Beweging LinksOm de Rekenkamer bedanken voor het opstellen van dit rapport. Informatieveiligheid en privacy zijn onderwerpen die landelijk regelmatig in het nieuws komen en waar…

Read More

Waar is die Vergelijkingssite Zorg en Welzijn?

Waar is die Vergelijkingssite Zorg en Welzijn?

In het ED van 13 november 2015 werd de heugelijke mededeling gedaan, dat Eindhovenaren vanaf 1 januari 2016 gebruik kunnen maken van een vergelijkingssite die gebruikers helpt bij het zoeken naar passende hulp. De gemeente zou hierop een overzicht bieden van honderden instellingen met hun duizenden diensten en al deze diensten zouden een rapportcijfer krijgen gebaseerd op resultaten en ervaringen van eerdere klanten. Het zou een soort Autotrack of Zoover worden, maar dan voor sociale…

Read More

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Op 22 maart presenteerde WIJeindhoven op verzoek van Paul Gielen (gemeenteraadslid D66) de stand van zaken met betrekking tot: 1. de invoering van de Participatiewet; 2. update van de stichtingsvorm; 3. bewonersparticipatie; 4. samenlevingsopbouw. Aan de hand van een (waargebeurde) casus schetsten Bas van de Loo (generalist) en Remko Steijvers (Werkleerbedrijf) hoe WIJeindhoven de Participatiewet combineert met zorg vanuit de Wmo: een dreigende huisuitzetting werd voorkomen en de betrokken inwoner van Eindhoven kreeg bovendien loopbaanbegeleiding….

Read More
1 2