Mijn ervaring met WIJeindhoven

Mijn ervaring met WIJeindhoven

Plots kreeg ik ongevraagd een telefoontje van WIJeindhoven, of ik bezwaar zou hebben tegen een gesprek met WIJeindhoven. Tijdens het bezoek werd al gauw duidelijk dat mijn naam alleen tevoorschijn was gekomen bij de gemeente omdat ik een IAOW uitkering heb. Door de mij bezoekende medewerkster werd al vrij snel ter berge gebracht dat ik misschien nog wel iets voor een ander kon betekenen en dat er een tuin was bij “een vrouw die het…

Read More

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy sociaal domein

Rekenkameronderzoek informatieveiligheid en privacy sociaal domein

Onlangs heeft de Eindhovense Rekenkamercommissie een rapport gepresenteerd (pdf) met de titel ‘Een open deur?”. Dit rapport gaat over informatieveiligheid en privacy in het sociaal domein. In de raadscommissie van dinsdag 24 mei 2016 werd dit rapport door de gemeenteraad besproken. Hieronder de bijdrage van BBL. Allereerst wil de Brede Beweging LinksOm de Rekenkamer bedanken voor het opstellen van dit rapport. Informatieveiligheid en privacy zijn onderwerpen die landelijk regelmatig in het nieuws komen en waar…

Read More

Waar is die Vergelijkingssite Zorg en Welzijn?

Waar is die Vergelijkingssite Zorg en Welzijn?

In het ED van 13 november 2015 werd de heugelijke mededeling gedaan, dat Eindhovenaren vanaf 1 januari 2016 gebruik kunnen maken van een vergelijkingssite die gebruikers helpt bij het zoeken naar passende hulp. De gemeente zou hierop een overzicht bieden van honderden instellingen met hun duizenden diensten en al deze diensten zouden een rapportcijfer krijgen gebaseerd op resultaten en ervaringen van eerdere klanten. Het zou een soort Autotrack of Zoover worden, maar dan voor sociale…

Read More

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Op 22 maart presenteerde WIJeindhoven op verzoek van Paul Gielen (gemeenteraadslid D66) de stand van zaken met betrekking tot: 1. de invoering van de Participatiewet; 2. update van de stichtingsvorm; 3. bewonersparticipatie; 4. samenlevingsopbouw. Aan de hand van een (waargebeurde) casus schetsten Bas van de Loo (generalist) en Remko Steijvers (Werkleerbedrijf) hoe WIJeindhoven de Participatiewet combineert met zorg vanuit de Wmo: een dreigende huisuitzetting werd voorkomen en de betrokken inwoner van Eindhoven kreeg bovendien loopbaanbegeleiding….

Read More

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

Raadsvragen over het wel of niet verplicht melden van fraude door WIJeindhoven generalist

De Brede Beweging LinksOm heeft raadsvragen aan het college gesteld naar aanleiding van de discussie die op dinsdag 19 januari 2016 in de raadscommissie Economie en Mobiliteit werd gevoerd. In deze commissie werd de commissienotitie ‘Handhaving Sociaal Domein’ (pdf) bediscussieerd. De bijdrage van BBL leest u hier. Veel partijen hadden vragen en commentaar over rol die de WIJeindhoven generalist moet gaan spelen. Uit de commissienotitie blijkt namelijk, dat wanneer deze generalist tijdens een huisbezoek of…

Read More

Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

Reactie BBL op de commissienotitie Handhaving Sociaal Domein

In de raadscommissie Economie en Mobiliteit van dinsdag 19 januari 2016 werd de Commissienotitie Handhaving Sociaal Domein (pdf) besproken. Hieronder vindt u de bijdrage van de Brede Beweging LinksOm. De Brede Beweging LinksOm wil benadrukken, dat fraude in de zin van opzettelijk misbruik niet wenselijk is en bestreden dien te worden met aan de situatie gelinkte middelen. Dat gezegd hebbende vindt BBL dat de wethouder erg zware middelen inzet om zoals hij zegt een preventieve…

Read More

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. WIJeindhoven De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners…

Read More

Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven

Afgelopen dinsdag 26 mei is in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling een memo van wethouder Scholten besproken over de ‘Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven (pdf)’. De wethouder had deze memo, met informatie over de onderzochte rechtsvormen en juridische mogelijkheden, aan de gemeenteraad ter discussie aangeboden. Dit met het oog op de gesprekken die nog gevoerd gaan worden met bewoners en WIJteams over de keuze voor een definitieve organisatievorm. Voor de Brede Beweging LinksOm gaat de voorkeur van organisatievorm…

Read More

Bluf

Dat er bij het WerkLeerBedrijf te pas en (vooral) te onpas gedwongen en gedreigd wordt, is inmiddels bekend. Maar wat te denken van de werkwijze van het ‘sociale’ wijkteam? Onlangs presenteerde de gemeentelijke WIJ-organisatie zich aan de inwoners van Eindhoven. Individuele hulpverlening, maar ook het sociale reilen en zeilen in de wijk, wordt voortaan gecoördineerd door tien wijkgerichte WIJ-teams. Trots presenteerde deze organisatie de nieuwe benadering: niet alleen de ingediende hulpvraag, maar de hele situatie…

Read More
1 2 3 4