Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Bijdrage Kadernota 2016 commissie Maatschappelijke Ontwikkeling

Afgelopen dinsdagmiddag werd na de ingelaste raadsvergadering de Eindhovense Kadernota in vier verschillende raadscommissies besproken. Hieronder de BBL bijdrage van de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling. WIJeindhoven De Brede Beweging LinksOm is een sterk voorstander van zorg op maat en WIJeindhoven kan daar een goed instrument voor zijn. De verdere ontwikkeling van stichting naar coöperatie op wijkniveau zien wij dan ook graag gebeuren. Daarbij zien wij de autonomie en de betrokkenheid van de wijk en hun bewoners…

Read More

Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven

Afgelopen dinsdag 26 mei is in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling een memo van wethouder Scholten besproken over de ‘Doorontwikkeling organisatievorm WIJeindhoven (pdf)’. De wethouder had deze memo, met informatie over de onderzochte rechtsvormen en juridische mogelijkheden, aan de gemeenteraad ter discussie aangeboden. Dit met het oog op de gesprekken die nog gevoerd gaan worden met bewoners en WIJteams over de keuze voor een definitieve organisatievorm. Voor de Brede Beweging LinksOm gaat de voorkeur van organisatievorm…

Read More

Bluf

Dat er bij het WerkLeerBedrijf te pas en (vooral) te onpas gedwongen en gedreigd wordt, is inmiddels bekend. Maar wat te denken van de werkwijze van het ‘sociale’ wijkteam? Onlangs presenteerde de gemeentelijke WIJ-organisatie zich aan de inwoners van Eindhoven. Individuele hulpverlening, maar ook het sociale reilen en zeilen in de wijk, wordt voortaan gecoördineerd door tien wijkgerichte WIJ-teams. Trots presenteerde deze organisatie de nieuwe benadering: niet alleen de ingediende hulpvraag, maar de hele situatie…

Read More

BBL stelt raadsvragen over WIJ-Eindhoven

BBL stelt raadsvragen over WIJ-Eindhoven

Onlangs zijn er in iedere wijk informatiebijeenkomsten georganiseerd door de WIJ-teams van WIJ-Eindhoven. Deze bijeenkomsten werden speciaal voor de bewoners georganiseerd, omdat er sinds 1 januari 2015 veel voor hen is verandert en de meeste bewoners met veel vragen zitten. Ook over WIJ-Eindhoven. Vragen over gezondheid, opvoeding, werk, wonen, vervoer of huishoudelijke ondersteuning worden vanaf nu door de medewerkers van WIJ-Eindhoven beantwoord. Naast een uitgebreide kennismaking willen de WIJ-teams aan de bewoners laten weten hoe…

Read More

Waar naartoe met een klacht over WIJEindhoven

Waar naartoe met een klacht over WIJEindhoven

Veel mensen hebben ondertussen wel eens van WIJEindhoven gehoord. Enkelen hebben er ook al echt mee te maken gehad. Want als je hulp nodig hebt, dan ga je naar de generalisten van WIJEindhoven. WIJEindhoven organiseert dan de hulp die nodig is. WIJEindhoven zou een eind moeten maken aan de wirwar van verschillende hulpverleners. Men werkt volgens het principe één huishouden, één plan en één contactpersoon. Een mooi principe, als het straks allemaal goed werkt. Mat…

Read More
1 2 3 4