Tegen de tegenprestatie

Als het aan de Brede Beweging LinksOm ligt, komt er net zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Leiden geen tegenprestatie in Eindhoven. Hieronder in het kort waarom we tegen de tegenprestatie zijn.

Het gaat erom dat mensen participeren in de samenleving. Een mooie gedachte, niemand uitsluiten, maar mensen helpen om mee te doen. Toch voelt het niet zo als er gesproken wordt over een tegenprestatie. Het gaat er bij een tegenprestatie uiteindelijk om dat mensen iets terug moeten doen voor hun uitkering. Dit iets terug doen wordt onderbouwd met retoriek als: niks voor niks, in het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen, of de solidariteit staat onder druk en meer van dit soort uitspraken.

Dit blijft vreemd dat als je bedenkt dat mensen kinderbijslag ontvangen, of de hypotheek rente mogen aftrekken van hun belasting, er voor deze vormen van financiƫle ondersteuning niets wordt terug gevraagd. Daarmee lijkt deze tegenprestatie meer op het inbouwen van een negatieve prikkel om mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te krijgen, het lijkt dan ook meer op pesten, dan mensen te ondersteunen bij sociale deelname in de samenleving.

Hoe is het mogelijk dat er door sommige politieke partijen zo over mensen gedacht wordt. De gedachte dat iedereen mee zou moeten kunnen doen is veranderd in uitspraken over mensen die soms erg ver gaan (luilakken, profiteurs, ze moeten eens van de bank afkomen, dwang en drang is het enige wat werkt bij deze mensen), nee BBL kan zich hier niet in vinden.

De gedachte dat mensen willen deelnemen aan de samenleving in de vorm van betaalde of onbetaalde arbeid herkent BBL wel. Veel mensen met een bijstandsuitkering zetten zich al belangeloos in voor een ander. Onder bijstandsgerechtigden zijn vele mantelzorgers, mensen die bij de voedselbank of kledingbank werken, ook zijn er veel de oppas voor hun kleinkinderen, of doen boodschappen voor de oudere bij hun in de straat. Helaas is hier te weinig oog voor.

Mensen in een bijstand situatie die een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en dus eigenlijk wel willen maar – door ziekte, te hoge leeftijd, studie of opleiding – niet kunnen werken zitten niet te wachten op weer een nieuwe maatregel. Op een enkeling na, zal de tegenprestatie niet bijdragen aan het vinden van een betaalde duurzame baan. Ook het onvrijwillige karakter van het doen van vrijwilligerswerk als tegenprestatie is voor niemand positief.

Als het stimuleren van meedoen dan niet de echte motivatie is, wat dan wel? BBL kan zich soms niet aan de indruk onttrekken dat het ook gaat om andere redenen. Geld speelt waarschijnlijk een rol. Als onbetaalde bijstandsgerechtigde de betaalde krachten verdringen, levert dit voor verschillende partijen winst op, maar wat levert het voor de bijstandsgerechtigde op?

Advies van BBL: steek liever tijd en energie in een goed gesprek, ga na wat mensen intrinsiek motiveert, kortom sluit aan bij dat wat mensen willen en kunnen. Een verplichte tegenprestatie past hier niet bij.

Carla Ter Beek
Fractieondersteuner BBL