Tegenprestatie maatregel is immoreel!

Heel even heeft de Brede Beweging LinksOm geworsteld met het voorstel van het college (pdf) hoe op softe wijze de tegenprestatie-maatregel in te voeren in Eindhoven. Heel even hebben we nagedacht hoe het voorstel beter te maken. Uiteindelijk hebben we dit niet gedaan, omdat wij deze maatregel immoreel en schandelijk vinden.

Als het aan de Brede Beweging Linksom ligt, komt er net zoals bijvoorbeeld in Amsterdam en Leiden geen tegenprestatie in Eindhoven.

Het gaat erom dat mensen participeren in de samenleving. Een mooie gedachte, niemand uitsluiten, maar mensen helpen om mee te doen. Toch voelt het niet zo als er gesproken wordt over een tegenprestatie. Het gaat er bij een tegenprestatie uiteindelijk om dat mensen iets terug moeten doen voor hun uitkering. Dit iets terug doen wordt onderbouwd met retoriek als: niks voor niks, niet werken niet eten, of de solidariteit staat onder druk en meer van dit soort uitspraken. In de solidaire, duurzame en zorgzame samenleving die BBL voor ogen staat zijn er twee soorten arbeid. Betaald werk voor een onderneming, overheid of particulier en werk dat iemand geheel vrijwillig doet zonder dwang of drang anders dan vanuit eigen intrinsieke motivering.

Iedere maatregel die verplicht opgelegd wordt om onbetaald werk te doen, is in onze visie gedwongen en in die zin onbestaanbaar om ingevoerd te worden. Dit soort maatregelen zijn in onze ogen moderne slavernij en indien opgelegd vanuit de rijksoverheid een moderne variant van lijfeigenschap.

Een maatregel zoals deze tegenprestatie, pakt uitkeringsgerechtigden op een situatie die buiten hun schuld om is ontstaan en levert in onze ogen geen enkele positieve bijdrage aan hun mogelijkheden om als volwaardige burger deel te nemen aan onze samenleving. In feite degradeert deze maatregel hen tot derderangs burgers met uitgeklede rechten en een surplus aan plichten en afhankelijkheid van hun broodgever, de overheid. Een overheid die zich steeds meer gedraagt als eigenaar van de assets van uitkeringsgerechtigden in plaats van diener en zorgdrager van de publieke zaak.

Volgens algemene beginselen van behoorlijk bestuur mag de overheid deze tegenprestatie niet als straf opleggen. Wij betogen dat de overheid deze beginselen van behoorlijk bestuur overtreedt door de tegenprestatie alleen op te leggen aan uitkeringsgerechtigden. Daarmee worden zij gestraft dat zij geen betaald werk hebben en een beroep moeten doen op het sociaal vangnet. Bovendien zien wij de maatregel als straf omdat bij het niet volgen van de verplichting een sanctie staat van korting van de uitkering.

In onze ogen dient deze maatregel alleen om uitkeringsgerechtigden het leven zuur te maken en hun dagelijks te confronteren met het feit dat zij geen betaald werk hebben en daarmee niet in de mogelijkheid zijn om zelfstandig in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het opleggen van de maatregel zal naar ons idee geen bijdrage leveren in bevordering of versterking van hun zelfredzaamheid of in hun mogelijkheid om hun eventuele sociale isolement te doorbreken.

Invoering van de maatregel zal verdringing op de arbeidsmarkt en in het vrijwilligerswerk bevorderen en zal een grote druk veroorzaken op de nu geldende en veelal al verslechterde arbeidsvoorwaarden en CAO’s. Wat wij willen voor onze solidaire, duurzame en zorgzame samenleving is dat wij samen de armoede en de oorzaken die daartoe leiden uitbannen. Want wist u dat het goedkoper is om armoede uit te bannen dan het te laten voortbestaan? Volgens berekeningen van het SCP komen de armen in Nederland jaarlijks slechts 2,5 miljard tekort. Dat is peanuts zoals Rutte zei bij het afschaffen van de 1,4 miljard opbrengst dividendbelasting. Kortom voorzitter, het antwoord van BBL op deze notitie is helder. Tegenprestatie: nu niet en nooit niet!

Lees hier (pdf) het Commissieadvies

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm