Teleurstellende verrassing D66 over Eindhoven Airport

Een onverwachte motie van D66 (pdf) werd jammer genoeg geen strobreed in de weg gelegd. In plaats van het beperken van overlast van Eindhoven Airport kan de luchthaven nu doorgroeien. Zo bleek gisteren in de gemeenteraad.

Een door de Brede Beweging LinksOm gesteunde motie van GroenLinks (pdf) haalde helaas net geen meerderheid. Deze motie laat weliswaar ook een groei toe, maar minder snel dan 2020, zoals in het huidige Aldersdavies staat. Ook wilde deze motie dat het vliegen plaats vindt tussen 7.00 en 23.00 uur door de week en tussen 8.00 en 23.00 uur in het weekend met uitzondering van maximaal 3 landingen van homecarriers tussen 23.00 en 24.00 uur.

De Brede Beweging LinksOm had graag het vliegen na 23.00 uur helemaal willen beperken, maar na een eerder gevoerde discussie in de raadscommissie was al snel duidelijk dat daar helemaal geen meerderheid voor te vinden was. En omdat 3 landingen na 23.00 uur nog altijd veel minder zijn dan de 8 landingen die wettelijk zijn toegestaan, kon BBL zich vinden in de motie van GroenLinks.

Opmerkelijk was het standpunt dat het OuderenAppèl innam. Zij steunde de motie van D66 terwijl in hun verkiezingsprogramma ‘Eerlijk en betrouwbaar heeft een naam’ (pdf) zij zeggen bij punt 40 over Eindhoven Airport: “Wij zijn een verklaard tegenstander van de uitbreiding van de nachtvluchten op Eindhoven Airport na 23.00 uur”.

BBL en andere partijen hebben hen daarop tijdens de raadsvergadering aangesproken en hen erop gewezen, dat door het steunen van de D66 motie zij zich niet aan hun verkiezingsbeloften houden. Dat mocht helaas niet baten. Het OuderenAppèl gaf geen krimp en bleef de D66 motie steunen.