Tijd voor verandering

Een tekort van meer dan 45 miljoen over 2016. BBL vraagt zich af waarom het college niet beter op de centen van de stad heeft gepast. De zorg en hulp voor de Eindhovenaren die dat nodig hadden, hebben veel geld gekost. En het falende beleid om meer bijstandsgerechtigden naar betaald werk te begeleiden kostte ook miljoenen euro’s meer. De wethouders hebben geworsteld met de opdrachten en overheveling van taken van de regering. En fout op fout werd gestapeld. Onjuiste inschattingen en aannames, overschatting van effecten van genomen maatregelen. De reorganisatie van de ambtelijke diensten zorgde voor chaos. Hierdoor moesten miljoenen uitgegeven worden voor inhuur van dure externe medewerkers.

Ook WIJeindhoven kostte bakken met geld en is uitgegroeid tot een bijna oncontroleerbaar bureaucratisch gedrocht. Cliënten klagen over ondeskundigheid van de generalist en dat er niet naar hen geluisterd wordt. Een aantal zorginstellingen hebben fors kunnen profiteren van de verleende zorg, zonder stevige maatregelen van het college. En ondanks het miljoenentekort, zegt het college, maak je geen zorgen, ga rustig slapen. Het gaat goed met Eindhoven. De economie groeide hier harder dan waar ook in Nederland. Alleen profiteren hier niet alle Eindhovenaren van. Wij weten dat veel langdurig werklozen en mensen in de bijstand een heel moeilijk jaar achter de rug hebben.

BBL vindt dat de kwaliteit van zorg behouden moet blijven en dat voor vermindering van het dreigende tekort in 2017 alle geplande investeringen onder de loep genomen worden op nut, noodzaak en urgentie.

Patrick van der Voort
Fractievoorzitter Brede Beweging LinksOm

Lees ook: Bijdrage Jaarrekening 2016