Topsalaris vraagt om topprestaties

De binnenkort afscheidnemende bestuurder van WIJeindhoven, mevrouw Janny van den Berg verdiende, voor een functie in de zorgsector, een topsalaris. Ze kreeg meer dan de Balkenende norm nl. €139.000,- Volgens wethouder Richters van GroenLinks was deze extra betaling van €13.000.- mogelijk vanwege een overgangsrecht. Niks mis mee volgens haar.

Als je dan een topsalaris vraagt en ook ontvangt is het toch logisch dat er een topprestatie geleverd wordt. Er is juist sprake van het tegenovergestelde. De bestuurder van WIJeindhoven laat de gemeente achter met een groot tekort. Er kwam een dure directeur sociaal domein naar Eindhoven en omdat de bestuurder mevrouw van den Berg het niet meer alleen af kon, kwam er ook een tweede bestuurder bij WIJeindhoven, de heer Peter Notten.

Hoeveel deze aan salaris ontvangt wil men niet zeggen. Als dit meer is dan de Balkenende norm hoop ik dat de heer Notten zijn topprestaties wil toelichten. Voorlopig zijn ondanks zijn bijdragen de problemen rondom de WMO bezwaarschriften nog steeds niet opgelost. Hebben mensen uren huishoudelijke hulp in moeten leveren en wordt er geen maatwerk geleverd. Misschien kan hij ook reageren op het feit dat mensen geen vrije keuze meer hebben voor bijvoorbeeld dagbesteding van vanwege het bereiken van het zorgplafond.

Wel fijn te weten dat de verstandhouding met de voorzitter van de raad van toezicht de heer Kusters en bestuurder Notten oké is. Volgens de heer Kusters moeten we maar gewoon geduld hebben en even wachten op het jaarverslag dan zullen we geïnformeerd worden over het salaris van de heer Notten.

Het is duidelijk dat de bestuurders van WIJeindhoven een topsalaris ontvangen. Duidelijkheid over hun topprestaties laten nog even op zich wachten vrees ik. Zonder vingerwijzing moet echt gezegd worden dat ook de bestuurders van WIJeindhoven mede verantwoordelijk zijn voor de ontstane financiële tekorten, met alle negatieve gevolgen voor onze inwoners.

Carla Ter Beek