Uitholling van democratie als de B&W Eindhoven dit voor elkaar krijgt!!

Het ED schrijft in een artikel ‘Wie is de baas in het stadhuis van Eindhoven?’ over aanpassingen in de begrotingsbevoegdheden het volgende.

Aanleiding voor het voorstel zijn de nieuwe financiële spelregels die college en gemeenteraad gaan vaststellen. Met die nieuwe regels moet de Eindhovense politiek meer grip krijgen op de bijna 900 miljoen euro die op het stadhuis jaarlijks rond gaat. Daarmee willen college en gemeenteraad voorkomen dat ze opnieuw voor verrassingen komen te staan zoals het plotseling opgedoken tekort van vele tientallen miljoenen op het sociaal domein. Daarnaast spreken college en raad in die regels opnieuw af dat er op het stadhuis een spaarpotje moet zijn van tien procent van het begrotingsbedrag om eventuele tegenvallers mee op te vangen, het zogenoemde weerstandsvermogen.Die regel is er nu ook al, maar die is de afgelopen jaren willens en wetens met voeten getreden om de tekorten mee aan te vullen. In plaats van de afgesproken negentig miljoen zit er nu nog minder dan de helft daarvan in die spaarpot.

Het hele voorstel en de redenen waarom B&W dit nodig vindt om te doen, roept vragen op. Wie heeft er onopgemerkt uit het weerstandsvermogen geld naar WIJeindhoven kunnen sluizen? De wethouder sociaal domein en het gehele college ontvangen via ambtenaren overzichten van de financiële uitgaven. Wie heeft er liggen slapen? 
Zijn ambtenaren onzorgvuldig en/of incompleet geweest in hun rapportages? Of is er bewust gestuurd op onvolledige en gebrekkige informatie?
Wie vond het stilzwijgend goed dat er zoveel extra geld naar WIJeindhoven ging?
Wie kan en moet verantwoordelijk gehouden worden voor het financiële debacle? En welke consequenties worden hieruit getrokken.

Zolang deze vragen niet gesteld en dus niet beantwoord worden is het ongepast om met een dergelijk voorstel te komen. Zeker omdat het de positie van de gemeente raad als controlerend orgaan van B&W verzwakt.

Carla Ter Beek
Brede Beweging Lokaal