Uitstel besluiten Sociaal Domein: “elk nadeel heb zijn voordeel”

Het was al weer de derde ronde voor de gemeente raad over het onderwerp aanpassingen in het Sociaal Domein. En het einde is nog niet in zicht.

In mei 2017 zou er een te kort zijn van 14,6 miljoen en later in september 2017 bleek dit 40 miljoen. Eindelijk kreeg de gemeente raad van dit college duidelijkheid over de belabberde financiële situatie in het Sociaal Domein. Iedereen in Eindhoven heeft erover gehoord. Veel mensen vinden er ook iets van. Begrijpelijk want iedereen in Eindhoven kan te maken krijgen met zorgvragen.

Tijdens de bespreking van de commissienotie Beheerstrategie Sociaal Domein op 16 januari ’18 bleek dat dit college het niet voor elkaar krijgt om passende maatregelen te nemen. De concrete voorstellen zullen pas na de verkiezingen aan de nieuwe raad worden voorgesteld. Samengevat is er een voorstel om de instroom van zorgvragers te verminderen. Samen met de invoering van budgetplafonds zou dit DE manier zijn om te bezuinigingen. Ook nog aanvullende afspraken met huisartsen en een betere doorverwijzing (lees de deur dichthouden voor zorgvragers) door WIJeindhoven zou het nodige op moeten leveren. Echter, nergens was te lezen hoeveel de bezuinigingen opleveren en wat er dan precies gaat veranderen.

Wat BBL het meest schandalig vindt is het gemis aan aandacht voor de gevolgen voor onze inwoners. Als het plafond bereikt is en het geld dus op is, ontstaan wachttijden. Grote kans dat dan de normtijden worden geschonden. Volgens BBL kan dit voor veel zorgvragers hele nare gevolgen hebben. Ook het voorstel om de instroom van zorgvragers te verminderen is eigenlijk tegen u zeggen u hebt dan weliswaar wettelijk gezien recht op zorg, maar helaas, nu dus even niet.

In de stad hoorden we verschillende reacties: “ze durven zeker niet nu de verkiezingen voor de deur staan”. Iemand anders was stelliger: “ ze weten niet wat ze moeten doen, zeggen dat het huis in brand staat en nu toch nog uitstellen, lijkt mij geen goed plan”. Ook werd er getwijfeld over de rol van WIJeindhoven. Goede opmerkingen die een genuanceerd antwoord verdienen.
Ondanks het uitstel ziet BBL ook wel een positieve kant aan het geheel. Als inwoner kunt u nu nog laten weten wat u van de voorstellen vindt en kan een nadeel omgezet worden in een voordeel.

Brede Beweging LinksOm is benieuwd naar uw mening en wil graag weten wat u vindt van de stellingen:
1. niet tornen aan wettelijk recht op zorg,
2. geen langere wachttijden.

Laat via info@bbl040.nl, of via de reageer mogelijkheid hieronder, weten of u het met stelling 1, 2 of met beide eens of oneens bent. Zo kan een nadeel omgezet worden in een voordeel: u kunt u stem laten horen.

Carla Ter Beek
Nummer 2 kieslijst Brede Beweging LinksOm