Veel vragen, weinig antwoorden bij presentatie over WIJeindhoven

Op 22 maart presenteerde WIJeindhoven op verzoek van Paul Gielen (gemeenteraadslid D66) de stand van zaken met betrekking tot:
1. de invoering van de Participatiewet;
2. update van de stichtingsvorm;
3. bewonersparticipatie;
4. samenlevingsopbouw.

Aan de hand van een (waargebeurde) casus schetsten Bas van de Loo (generalist) en Remko Steijvers (Werkleerbedrijf) hoe WIJeindhoven de Participatiewet combineert met zorg vanuit de Wmo: een dreigende huisuitzetting werd voorkomen en de betrokken inwoner van Eindhoven kreeg bovendien loopbaanbegeleiding. Een succesverhaal! Of toch niet helemaal? Door vragen van Niek Rennenberg (Ouderen Appѐl) bleek alras dat de betrokken inwoner nu werkzaam is bij het Werkleerbedrijf en dat de opleidingen die hem zijn beloofd nog niet zijn ingezet, maar slechts een voornemen zijn.

Deze voorstelling van zaken bleek typerend voor de hele presentatie van WIJeindhoven: veelbelovend, maar nog weinig effectief. Ten aanzien van de rechtsvorm van WIJeindhoven bleek de Raad van Toezicht van WIJeindhoven de afspraken van 2015 hierover anders te interpreteren dan de gemeenteraad, wat wethouder Scholten ertoe bracht dit met een vage conclusie haastig als agendapunt af te doen (“Alles is nog mogelijk!”).

Bewonersparticipatie komt in sommige wijken wel, in andere niet goed van de grond. Het punt werd gekoppeld aan het volgende agendapunt (Samenlevingsopbouw), waardoor al dan niet bewust de indruk werd gewekt dat bewonersparticipatie geen afzonderlijk bestaansrecht heeft als democratisch orgaan, maar enkel als middel tot samenlevingsopbouw. Daar kunnen we wellicht nog wel een politiek-filosofische boom over opzetten…

Onder ‘samenlevingsopbouw’ verstaat WIJeindhoven het bevorderen van de sociale cohesie, waardoor de sociale basis (lees: elkaar helpen zodat er minder professionele hulp ingezet hoeft te worden) wordt versterkt. WIJeindhoven heeft hiervoor op papier een structuur ontworpen, met sleutelfiguren, gebiedscoördinatoren, wijkwerkers, informele zorgverleners zoals vrijwilligers en mantelzorgers, actieve burgers en generalisten van WIJeindhoven (het feit dat er tussen deze groepen een grote overlap bestaat, bleef buiten beeld!). Door deze ‘verbinders’ moet de stad één groot netwerk van elkaar helpende mensen worden.

Mijn vraag hoe dit mooie plaatje van zich beschikbaar stellende inwoners zich verhoudt tot de regels van de Participatiewet, werd enigszins ongemakkelijk van tafel geveegd: “Wij mogen de grenzen van de regelgeving opzoeken”. Of dat ook gebeurt, werd in het midden gelaten.

De Brede Beweging LinksOm zal weer zelf antwoorden moeten gaan geven…

Sanne Rodenburg
Fractiemedewerker BBL