Verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf

Beste Brede Beweging LinksOm,

Ik schrijf u omdat ik u graag mijn verbijsterende ervaring over de gang van zaken bij het WerkLeerBedrijf (WLB) wil vertellen zodat iedereen weet hoe het daar aan toe gaat. Ondanks alle eerdere signalen of klachten, worden bijstandsgerechtigden in sommige trajecten nog steeds respectloos en agressief behandeld en is het WLB werkklimaat nog steeds repressief, onveilig, stressverhogend en absoluut demotiverend. De deelnemers raken hun eigenwaarde en zelfvertrouwen kwijt en zijn bang voor sancties. Zo was één van de deelnemers ziek, maar ging toch omdat ze bang was voor sancties. Een andere maakte foto’s van het obstakel op de weg om maar met bewijs te kunnen komen waarom ze te laat is.

Om bij het begin te starten. Ik ben academisch opgeleid en na tientallen jaren werkzaam te zijn geweest, raakte ik in 2013 werkloos. Ik dacht weer snel aan ‘t werk te kunnen. Na WW, leefde ik een tijd op mijn spaargeld omdat ik geen beroep wilde doen op de bijstand. Uiteindelijk na meer dan 200 sollicitaties en zonder inkomen moest ik toch bijstand aanvragen. Dit was eind juli 2016. Daarop kreeg ik de generalist van Wijeindhoven op bezoek, die veel praatte hoe fijn het toch was om werk te hebben. Ja lekker he..

Hij vertelde dat hij niet eens een opleiding had om als generalist aan het werk te kunnen. In ieder geval meldde hij mij aan voor een traject bij het Werk Leer Bedrijf. Vanaf begin september 2016 heb ik daar het traject van 12 weken gevolgd, 22 uur per week. De werkzaamheden bestonden uit het 16 uur timmeren en schroeven voor een commercieel bedrijf. Dit is zogenaamd om werknemersvaardigheden te leren. Het is een lachertje. Ik vraag me af hoeveel de gemeente en het WLB hieraan verdienen. Het bedrijf krijgt zijn producten en wij krijgen immers geen loon. En het WLB krijgt het hele jaar door arbeidskrachten voor nul euro. Tel uit je winst.

Maar dit was nog niet het ergste. Zes uur per week kregen we ook een training. Deze werd gegeven door een casemanager in dienst van de gemeente Eindhoven. Alle andere medewerkers van het WLB behandelden mij wél fatsoenlijk maar deze casemanager niet. Vanaf dag 1 werd ik, samen met andere groepsleden, onbeschoft, respectloos, agressief en intimiderend behandeld. De inhoud van de training door deze casemanager bestond eruit dat hij monologen van meer dan een uur hield over zichzelf, agressieve discussies voerde met individuele deelnemers of new-age verhalen stond te vertellen.

Hij vertelde ook dat hij niet eens een opleiding had om dit werk te doen, maar als voormalig cliënt bij het WLB, via WLB in dienst was genomen. Nadat ik hem zonder succes had aangesproken op zijn gedrag, nam hij mij de volgende dag apart in een kamer. In een monoloog van ruim 30 minuten bekritiseerde hij mijn houding. Later zei hij mij dat “er wel iets mis met mij zou zijn” omdat ik nog geen werk had gevonden.

Ik ben de incidenten bij gaan houden. Na het zoveelste incident heb ik een gesprek aangevraagd met de leidinggevende van het WLB. Mijn geschreven lijst van concrete voorbeelden uit de training van het respectloze en onprofessionele gedrag van deze casemanager heb ik hem, op zijn verzoek, overhandigd. Een week later heeft hij mij verzocht om een drie-gesprek. Ik heb aangegeven dat ik dat niet graag aanging, gezien mijn ervaringen met het gedrag van de casemanager. Toch ben ik dit drie-gesprek aangegaan omdat de leidinggevende mij een veilig klimaat en een constructieve insteek van het gesprek had beloofd. Ik had beter moeten weten. Toen ik vertelde over het gesprek van de casemanager met mij, ontkende hij keihard dat dit gesprek ooit had plaatsgevonden. Precies het welles-nietes spelletje dat ik op basis van mijn ervaringen met deze casemanager verwachtte.

Ik stelde de leidinggevende nogmaals voor, navraag te doen bij andere cliënten of medewerkers die tijdens de training ook aanwezig waren. Hierop reageerde hij niet. In plaats daarvan zei hij dat mijn traject wordt afgesloten en dat was het einde van het gesprek. Hij vermeldde ook nog dat er geen opleiding zou bestaan voor het vak casemanager, omdat ik de houding, het gedrag en de inhoud van de training van de casemanager zwaar onprofessioneel vond.

Uiteraard heb ik het gemeentelijke enquête-formulier van het WLB ingevuld. Op 1 na zijn geen van de onderwerpen zoals die staan in deze enquête behandeld in mijn traject. De training was totaal in tegenstelling tot vraaggericht werken, maatwerk, activering.

Tot slot maak ik mij ernstig zorgen over het feit dat ik als inwoner en buurtvrijwilliger van Eindhoven door medewerkers van de gemeente behandeld wordt conform de richtlijnen uit het Programma Inwoners- en Overheidsparticipatie, maar dat ik (en mijn groepsgenoten uit de WLB-training) als uitkeringsgerechtigde respectloos, intimiderend en met vooroordelen word behandeld. Ik hoop van harte dat mijn signaal aan u leidt tot positieve verandering; ik wil heel graag dat inwoners van Eindhoven nooit meer op bovenstaande manier worden behandeld door het WLB. Als inwoner van Eindhoven schaam ik mij hier diep over.

Anoniem (naam bij de redactie bekend)

COMMENTS

 • Preston

  Hopelijk heb je bij dit WLB niet 12 weken hoeven “uitzitten”, voordat het traject en het gesprek logisch werden afgesloten. Dat de Gemeente Eindhoven een dergelijk traject “aanbiedt” als een ‘gunst’ in de vorm van een ‘verplichte’ participatie, roept terecht veel weerstand op. De wethouder van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, notabene een PvdA’er, zal beslist niet rustig meer slapen. Hetzelfde geldt voor zijn partijgenoten, en de WIJeindhovenaren, die pardoes akkoord zijn gegaan met deze vorm van vooroorlogs beleid. Ook de uitslag van de volgende verkiezingen zal er niet om liegen !

 • Edmund Dantes

  Preston,

  niet vervelend bedoeld, maar ben jij uberhaupt op de hoogte van het werkelozenbeleid van de PvdA ?
  Het komt uit de koker van Jetta Kleinsma.
  (een PvdAer die niet rustig slaapt? onder welke steen leef jij?)

  Dit getreiter is landelijk in veel gemeentes zo georganiseerd.

  Ook door SP onder Arjen Vliegenthart.

  Kijk eens op facebook onder ‘misstanden uitkeringen’ en op de site van Doorbraak.eu

  Na vele jaren ervaringen met zowel werkleerbedrijf als het huidige beleid, uitgebreide rapportage van onder andere journalist Gard Simons op Joop.nl, website doorbraak.eu en vele krantenartikelen is mij mateloos gaan irriteren dat er nog mensen zijn die dit verbaasd en hier niet van op de hoogte zijn.

  Verder ken ik talloze mensen die hier ziek van geworden zijn, op medicatie zitten en er is in Eindhoven zelfs een zelfmoord geweest.

  Wat betreft flexibilisering van de arbeidsmarkt heb ik ook echt geen medelijden meer met de mensen die hier ‘ineens’ mee te maken krijgen, terwijl laaggeschoolde mensen hier al sinds 1995 mee te maken hebben.
  Waar waren de moraalridders toen ?
  Nergens: want toen hadden ze een goede baan.

  Ik daag het gros van de hoogopgeleiden dan ook uit bij zichzelf na te gaan hoe sociaal (en intelligent) ze nu eigenlijk echt zijn.

  Wij worden hier afgemaakt !

  Dan spreek ik niet over de heer Vervoort, want dat is een held !
  Net zoals Sadet Karabulut trouwens.

  De verhalen die ik je zou kunnen vertellen, Preston..

  Werkleerbedrijf:
  “gij die hier binnentreedt laat alle hoop varen…”

 • Preston

  Dantes,

  Ook niet vervelend bedoeld. Maar ik ben niet zo geinteresseerd in verhalen die je al dan niet zou kunnen vertellen. Wel ben ik geinteresseerd in je reactie op het oorspronkelijke stuk van een medeburger, en wat we hieraan kunnen doen, d.w.z., om de baksteen om te keren.

  De bronnen die je meldt, zijn velen bekend, maar het effect van de boodschap is blijkbaar minimaal geweest. Je kunt je je dan mateloos blijven ergeren dat mensen niet op de hoogte zijn en vervolgens poseren met persoonlijke helden en anti-helden.

  Maar de vraag is waarom de boodschap niet is aangekomen, en hoe de trend een halt kan worden toegeroepen, om dit soort wanbeleid in de toekomst te voorkomen.

  Dus, kom een moment onder je eigen steen vandaan om jouw licht te laten schijnen. Misschien steek je een hart onder de riem van de oorspronkelijke schrijver, en hebben andere mensen er ook iets aan.

  Gr.
  Preston

 • James Ramenas

  Wapen je met een opnameapparaat dat je altijd aan hebt staan als je iets te maken hebt met de gemeente aangaande bijstandsuitkering/WLB. Hun regels waarin staat dat het niet mag wordt overruled door de Nederlandse wet, dus laat je niet bang maken.

  • Preston

   Dankje, James. Prima tip! Mijn eigen opname apparaat staat ook altijd aan bij dit soort afspraken, en soms zorg ik dat ik niet alleen aanwezig ben. Het is inderdaad van kritiek belang om je niet bang te laten maken. Er zijn wel degelijk juridische precedenten waar noch de SD, noch het WLB, om heen kunnen, ondanks de intimidatie die je op een bepaald moment kunt ervaren. Wel vraag ik me af of er inmiddels sprake is geweest van civiele rechtszaken, en in hoeverre deze tot resultaten hebben geleid.

   Gr.
   Preston

 • Petronella

  Ik volg op dit moment zelf ook het traject bij het Werk Leer Bedrijf.
  Maar ik ervaar het niet zo negatief
  Ik heb 2 aardige werkcoaches waarmee je kunt lachen en waar je verhaal bij kwijt kunt en die naar je luisteren.En eventueel advies geven.
  Ook rollen spellen gedaan, waarbij ik ook opbouwende kritiek kreeg.Waar je iets aan hebt.
  2 dagen intern daar werken o.a schroefjes in plaatjes draaien, clips in frames timmeren of kadootjes inpakken vond ik eerlijk gezegd nog leuk om te doen.
  Of dat komt omdat ik al 4 jaar werkloos ben, ook medens dat ik nog 13 maanden in ziektewet zat en dit jaar herstelperiode van 3 maanden had door operatie., dat ik blij was om iets te doen en om handen te hebben.
  We hadden een leuke en gezellige groep, die op dit moment wel erg uitgedund is. We zijn nog met z,n tweeën over.
  Ik wil hiermee zeggen dat je ook begrip volle casemanagers/ werkcoaches zijn.

  • Peter

   @Petronella, zoals ik uit jouw posting verneem, heb jij een positievere ervaring met het WBL. Dit is in tegenstelling met wat ik en ook vele andere mensen hebben ervaren. Vooral het bejegenen ervaren de mensen als negatief. Ze voelen zich niet in een veilige omgeving. Mensen zijn voorzichtig met wat ze zeggen, bang dat er een sanctie volgt. Ook zijn er mensen die heel snel tijdelijk werk vinden, om maar van het WLB weg te blijven. Echter is “tijdelijk” maar van korte duur en zullen ze, na beëindiging van het contract, weer terugkeren naar het WBL en begint alles van voren af aan. Ook bij het verrichten van onbetaald productiewerk, heb ik grote vraagtekens. Je zult er in ieder geval niet de nodige werkervaring krijgen en daarbij is het werk in vele gevallen niet altijd zinvol. Ook kun je afvragen of dit geen verdringing van de arbeidsmarkt is. Wil hierover meer informatie, dan kun je via de redactie mijn e-mailadres opvragen.

 • marcus

  deze trajecten, evenals de “uitmelktrajecten via uitzendorganisaties i.s.m. Werkleerbedrijf persen werkzoekenden uit onder het mom van opdoen werkervaring, laten werkgevers volledig vrij in “misbruik te maken van deze mensen” door hen voor tijdelijke ‘trajectjes’ te laten werken en vervolgens weer een nieuwe groep op dezelfde wijze uit te laten persen. Vervolgens krijg je na je traject een brief waarop dezelfde uitzendorganisatie je een brief stuurt waarin wordt gevraagd je arbeidsongeschiktheid te benoemen (welke?!) zodat zo’n bedrijf nog over het misbruik van jou, als tijdelijke werknemer een belastingvoordeel kan krijgen! De wereld op zijn kop! En WLB is puur geld verdienen over de hoofden van deze mensen. En meneer Depla gaat hier trots op; het is werkelijk een schande dat PvdA, met mevrouw Klijnsma en Asscher zich nog durven voor te laten staan iets voor werkNemers te willen betekenen, door hun wanbeleid, als schoothond van de VVD, zijn alleen werkgevers en uitzendorganisaties hier “goed “mee. En de werknemer krijgt geen perspectief meer, alleen molenpaardtrajecten; de “cijfers” zijn voor overheden weer ‘positief’ te ‘verantwoorden (lees “manipuleren”) en de huidige regering gaat hiermee aan de loop! Dit moet stoppen! Mensen, verenig je en laat zien dat het tijd wordt voor een andere wind. Een onvoorwaardelijk basisinkomen en stimulerend vooruitzicht voor de vele werkzoekenden! Laat je stem gelden in maart 2017 landelijk en in 2018 in Ehv!

 • arie

  Ze nemen de gesprekken op via die moderne smart desktop voip toestellen zodra er rode lampjes branden. Heb het jaren geleden meegemaakt dat ik voor een reprimande in zo’n mini hokje met die 2coaches toegesproken moest worden. Kwam vaak net iets te laat waar ik een medische reden voor had, maar ook hun zo hadden ze een reden om me apart te nemen. Normaal stond een telefoontoestel altijd a.d. andere kant v.h. bureau.. nee toen ik daar plaats moest nemen stond het apparaat aan mijn kant onder mn neus geschoven. Ik dacht dat zal wel zo horen, maar na een 10minuten en ondervraagd te zijn viel het mij op dat er meerdere rode lampjes op die toestellen branden terwijl die nooit aan waren en rood gekleurd als ik daar was.

  Keek op het display en dat vermelde: SPEAKER DEMPEN, MIC AAN. ik heb die mensen daar later erop aangesproken, en er was een halve minuut doodse stilte waarna ze me vertelden nee we nemen niets op hoor. Jaja. Heb er nooit meer iets van vernomen Nu hebben ze nieuwe toestellen, maar die kunnen hergeprogrammeerd worden, als je de fabrikant zijn handleiding v.d. telefoons erop naleest. Ik vind als ze iets willen opnemen dat ze dit dan moeten voorleggen aan de client en toestemming vragen. Ik moet niets meer van het WLB hebben, echter het klopt dat er ook aardige en luisterende coaches zijn die daar rondlopen zoals Petronella daarover schrijft. Echter je moet het geluk hebben, maar vooral heel erg goed opletten, met wie je te maken hebt. Wij alle bijstandstrekkers zijn jaren terug door die VVD’er Minister Ivo Opstelten gedurende zijn ambstperiode volledig gedemoniseerd. Er zou vooral gefraudeerd worden met Bijstandsuitkeringen. Dat moest aangepakt worden. Dat de VVD in Roermond met die van Rey om maar een voorbeeld te noemen nu 2jaar of langer de bak in moet wordt niet veel over gepraat terwijl die gasten meer frauderen als uberhaupt den mensen die de laatste strohalm bijstand nodig hebben om te overleven.
  Maar goed het WLB hopelijk gooien ze daar het roer om en luisteren ze meer naar mensen in plaats van dat ze ze beknotten en angst aanjagen want dat motiveert echt niet goed.

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.