Verkeersveiligheid Johannes Buijslaan eindelijk aangepakt

In mei 2013 werd er door bewoners rond de Johannes Buijslaan aan de bel getrokken over problemen rond een gevaarlijke verkeerssituatie bij Basisschool De Schakel. Nu, bijna 2 jaar later, lijkt de oplossing nabij. Afgelopen donderdag kwam de gemeente met een plan. Gelukkig zijn er in de afgelopen 2 jaar geen ernstige ongevallen gebeurd.

Donderdagmiddag kwam wethouder Visscher (SP) samen met een verkeersdeskundige van de gemeente met een verlossend antwoord. Na alle voor en nadelen afgewogen te hebben, gaat de gemeente akkoord met een wegversmalling en een middengeleider ter hoogte van de school. Hierdoor kunnen de kinderen in 2 fasen oversteken en door de versmalling moet het verkeer afremmen.

De verkeerssituatie aan deze weg is al lange tijd onveilig. Auto’s rijden er ondanks verkeersdrempels te hard en de situatie rond de basisschool was om zacht te zeggen onduidelijk. Voor automobilisten was het destijds ook helemaal niet duidelijk dat daar een basisschool was. Om de situatie iets te verbeteren is destijds dan ook een schoolzone aangelegd om de autorijders daarop te attenderen.

Maar dit bleek niet genoeg. Auto’s remde niet genoeg af en oversteken bleef voor de kinderen gevaarlijk. Opnieuw werd de onveilige situatie bij de wethouder aangekaart en deze zou onderzoeken of aanvullende maatregelen mogelijk waren.

De meeste verkeersremmende maatregelen vielen al snel af. Extra verkeersdrempels konden niet, omdat de Johannes Buijslaan deel uit maakt van en stadsbus route en de hulpdiensten gebruik maken van deze weg. En met alleen versmallingen zouden de fietsers in de verdrukking komen. Bleef dus over de wegversmalling met middengeleider.

Omdat dit een kostbare oplossing is, verzocht de wethouder de bewoners een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid. Dit hoeft geen financiële bijdrage te zijn, dat mag wel, maar mag ook een immateriële bijdrage zijn. Als het maar bijdraagt in de verkeersveiligheid. Meteen nadat de wethouder vertrokken was kwamen bij de bewoners de ideeën op tafel, met een verkeersveilige bijdrage komt het dus wel goed. Hopelijk is de straat daar snel weer echt veilig.