Vier Eindhovenaren op lijst Code Oranje

Van de zeventien kandidaten op de lijst van de nieuwe partij Code Oranje Noord-Brabant, komen er maar liefst vier uit Eindhoven.

Het zijn Patrick van der Voort (oud BBL raadslid Eindhoven, op nummer 9), Peter Struik (12), Marleentje Tiersma-Weismann (14) en Peter Tops (16). Van der Voort, Struik, Tiersma-Weismann en Tops zijn tevens actief binnen de lokale Eindhovense partij BBL, die bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen één stem tekort kwam voor een plek in de raad.

“Dat gaan we dit keer dus beter doen”, belooft van der Voort. Hij laat weten dat het gedachtegoed van Code Oranje en BBL goed op elkaar aansluiten. “Beide clubs vinden het noodzaak om de invloed en zeggenschap door burgers te versterken en te vergroten, door als overheid concrete maatregelen te nemen. Nu steeds meer mensen ontevreden zijn over de politiek en het aantal leden van partijen alsmaar afneemt, is het zaak de samenleving en de democratie nieuw perspectief te geven. Dat doen we door van onderop burgers te betrekken bij het vormgeven van hun leefomgeving en zo ook te bouwen aan een nieuw fundament voor die democratie.”

Code Oranje wil bereiken dat de politiek minder vaak dan nu het geval is, kant en klare oplossingen presenteert. “Verantwoordelijkheid voor de samenleving grotendeels teruggeven aan de burgers en andere belanghebbenden, samen draagvlak vinden voor besluiten en daarin als overheid faciliteren. Dat is waar we naartoe willen.”

De verkiezingen voor de Provinciale Staten worden op 20 maart gehouden.

Voor een uiteenzetting van de ideeën en ambities van Code Oranje Noord-Brabant verwijs ik u graag naar: ‘Van onderop’, het Manifest Code Oranje Noord-Brabant 2019-2023 (pdf).

Meer informatie: www.wijzijncodeoranje.nl/brabant