Voorjaarsvakantie voor de gemeenteraad

De gemeenteraad heeft ‘voorjaarsvakantie’. Zo’n voorjaarsvakantie, zeker na een verkiezingsperiode komt mooi uit. Vanzelfsprekend krijg je nu te horen, kan ik even een beetje bijkomen en de wijk in gaan, want dat heb ik immers tijdens de verkiezingen beloofd. Ik ben benieuwd. Zelf ga ik 28 april naar Stratum, naar het festival sociale inclusie. Hoop daar dus enkele nieuwe raads- en commissie leden te ontmoeten. Verder hoor je ook vaak, fijn dat er nu even geen vergaderingen zijn, kan ik eindelijk eens de stukken wat beter doornemen.

Ik heb wel een tip. Lees het rapport van de ombudscommissie eens goed door. Er staan wederom enkele tips voor WIJeindhoven in. Dit houdt maar niet op! Zet het in ieder geval op de agenda om te bespreken. En vraag dan meteen wat WIJeindhoven met de resultaten van de opgevolgde adviezen van vorig jaar heeft gedaan.

Verder nog een tip voor de a.s. nieuwe wethouder van het CDA de heer S. Steenbakkers. Het schijnt een financieel goed onderlegd man te zijn. Misschien dat hij aan de oppositie onderstaande onderdelen kan uitleggen die in de begroting 2018 staan.

Inhuur secretarieel/adm. ondersteuning van het college van B&W -139.000 (inhuur? Is deze extra op de normale ondersteuning van B&W?) Waarom inhuur? Er zijn toch nog steeds mensen die boventallig zijn en wellicht thuis zitten met wachtgeld?

Subsidie gebiedsgericht 238 Dit betreft het gedeelte subsidie dat voor 2018 niet is aangevraagd door de bewonersorganisaties en volgens afspraak automatisch terugvalt naar de algemene middelen en dus ingezet kan worden voor bijsturing. Zijn alle aanvragen door bewonersorganisaties gehonoreerd?

Bijsturing ondersteuning zelfstandig leven 18+ 2.700 In 2018 kan een bijsturing van 2,7 miljoen worden gerealiseerd door minder doorverwijzingen WIJ (commitment stichting), intensief contractmanagement, aanpassing tarieven en productmixen een scherpe toegangstoets. De inrichting van een servicebureau in de keten van stichting/gemeente draagt hieraan bij. Het risico bestaat dat om deze bijsturing te realiseren in de loop van 2018 vergaande maatregelen nodig zijn, zoals het invoeren van een ‘1 erin, 1 eruit’ – regel. Kijk dat is nu precies waar BBL zich zorgen over maakt. Door de 1 erin, 1 eruit regel ontstaan wachtlijsten.

Voor de liefhebber nog eentje die ook aandacht verdient. Armoede bestrijding. Volgens de begroting zou ook hier zo’n 100.000 euro minder aan uitgegeven kunnen worden dan begroot.
Dus kersverse raad-en commissieleden aan het werk ook al is het voorjaarsvakantie.

Carla Ter Beek