Voorstel van gewenste situatie na verbouwing Tongelreep

Laat ik beginnen met mijn respect uit te spreken voor leden van de gemeenteraad. Nu ik geconfronteerd wordt met de hoeveelheid stukken over de Tongelreep en besef dat er nog veel meer dossiers zijn neemt mijn bewondering alleen maar toe.

Hopelijk willen jullie gebruik maken van iemands diensten die zich specifiek interesseert voor één dossier, met als doel de belangen te behartigen van gebruikers en recreanten.

Misschien ben ik te laat omdat ik de procedures en de mores van de gemeenteraad niet ken, maar ik wil toch nog graag suggesties aanreiken. In bijgaand overzicht (pdf) heb ik vragen, opmerkingen en een voorstel van de gewenste situatie ná de verbouwing van de Tongelreep.

Harrie van der Meijden