Voorstellen arbeidsmarkt schandalig nadelig voor werknemers

De nieuwe minister voor sociale zaken de heer Wouter Koolmees heeft nieuwe wetgeving in de maak. Nu is het moment om te laten weten wat je ervan vindt. Dit mag gewoon in je eigen woorden. Het hoeven geen hoogdravende brieven te zijn. Op https://www.internetconsultatie.nl/arbeidsmarkt_in_balans kan iedereen een reactie geven op het conceptvoorstel.

Beïnvloeding werking arbeidsmarkt

Via wet- en regelgeving is er een behoorlijke invloed op de werking van de arbeidsmarkt. De werking van de arbeidsmarkt is een complex geheel. Denk maar aan het feit dat de Nederlandse grenzen voor arbeiders uit de meeste Europese landen zijn opengesteld. Ook de verschillende wet- en regelgeving met betrekking tot de Nederlandse sociale zekerheid (de Nederlandse verworvenheden zoals een WW uitkering, bijstand en bijvoorbeeld ziektegeld uitkeringen) zijn van invloed op de arbeidsmarkt. Een van de mogelijkheden om sturing te geven aan de werking van de arbeidsmarkt is het ontslagrecht.

In het ontslagrecht gaat het wat mij betreft vooral om verhoudingen. Hoe verhoudt het werkgeverschap zich ten opzichte van het werknemer zijn. Het gaat ook over verantwoordelijkheden. En het gaat over gevolgen van wetgeving. Voor de een is deze groter dan de andere. Er wordt niet voor niets gesproken over ontslagbescherming. Zonder direct te vervallen de klassieke tegenstelling werkgevers en werknemers –we hebben elkaar immers nodig- staat voor mij wel de vraag centraal: wie wordt het hardst getroffen? Wie is het meest kwetsbaar? Is alles nog wel proportioneel? Welke veranderingen de minister voorstelt is te lezen via: https://www.acfis.nl/internetconsultatie-wetsvoorstel-maatregelen-verbetering-arbeidsmarkt.

De gevolgen laten zich raden. Het hele gedoe over de transitievergoeding buiten beschouwing gelaten, zijn vooral de proeftijd verlenging van belang en de optelsom van mogelijke ontslagredenen, en de ketenbepaling. Kortom de toch al beknopte zekerheden voor een werknemer worden met dit voorstel nog verder onderuit gehaald.

Ik heb inmiddels een reactie geplaatst.

Carla Ter Beek