Vraagtekens bij oproep Burgemeester Jorritsma

Hoewel er ongetwijfeld mensen zijn die de heer Jorritsma als burgemeester helemaal fantastisch vinden, zijn er ook inwoners en raadsleden uit Eindhoven die vinden dat hij met zijn opvatting over zijn eigen rol, enige irritatie oproept. Enkele voorbeeldjes uit verleden en heden.

• Drie of vier gemeenten in Zuidoost-Brabant is in zijn ogen genoeg.
• Zijn uitspraken over het aanvragen van een VOG, terwijl een burgemeester hier niets over te zeggen heeft.
• De tweet over tegenstanders van zwarte piet.
• Zijn aanwezigheid in Den Haag voor steun aan expats om hun belastingvoordeel te behouden.
• Uitgaansgebied Eindhoven kan een ‘urban jungle’ worden.
• Hij benoemt dak- en thuislozen in een rijtje met overlastbezorgers en tegelijk zegt hij in een ander interview dat hij alle aandacht wil blijven geven aan sociale ernstige gevallen.
• Hij roept de raad op om de rug recht te houden en vast te houden aan de bezuinigingen op het sociaal domein.
• Over de kritiek van de oppositie over bovenstaande oproep zegt hij: “jammer dat ze dat vinden, ik blijf erop hameren”. Dit getuigt niet van respect voor de eigen rol die de gemeenteraad heeft.

Hij zegt over het laatste onder meer: dat hij als voorzitter van de raad, voorzitter van het college inhoudelijk aanspreekbaar is op vele thema’s in de stad en hij vindt dat hij zorg moet dragen om deze stad op een goede manier te besturen en daar horen ook de financiën bij. Hij zegt hierover: ik zou geen knip voor de neus waard zijn, als ik daar niet op blijf hameren. Alle crepeergevallen, alle sociale ernstige gevallen krijgen volgens Jorritsma alle aandacht.

Buiten de woordkeuze (crepeergevallen) zijn er ook vraagtekens te zetten bij deze ‘bemoeizucht’. Eenzijdig hameren op financiën is echt te kort door de bocht. Bovendien heeft de gemeente raad de wettelijke en morele plicht B&W kritisch te volgen en hun oor te luister leggen bij hen die ze vertegenwoordigen: de inwoners van Eindhoven. Inzicht wat de gevolgen zijn van de keuzes die gemaakt worden, is toch echt een onderdeel van beleid!

Goed te weten dat hij inhoudelijk aanspreekbaar is voor vele thema’s, dan kan hij dus ook verantwoordelijk gehouden worden voor bijvoorbeeld de grote financiële tekorten, of voor de genomen maatregelen in het sociaal domein.

Carla Ter Beek