‘Vrienden van de Dierenweide’ bedanken BBL

De Brede Beweging LinksOm staat meestal achter burgerinitiatieven die iets in de stad willen veranderen of verbeteren. Zo ook achter het burgerinitiatief van de ‘Vrienden van de Dierenweide’ (pdf) die zich in Acht in hebben gezet voor het behoud van de huidige dierenweide en deze te kunnen veranderen naar een kinderboerderij. De op die plaats geplande supermarkt zou dan elders in Acht gebouwd kunnen worden.

Op dinsdag 18 oktober werd dit initiatiefvoorstel in de Eindhovense gemeenteraad besproken. Een aantal partijen hadden graag dit initiatiefvoorstel weer vooruit geschoven, omdat de Dorpsraad uit Acht dit initiatief nogmaals wilden voorleggen aan de Achtenaren, en kwamen met een motie (pdf) om dit af te dwingen.

Omdat het initiatief de bouw van een supermarkt in Acht niet in de weg staat, maar alleen de Dierenwei wil behouden bleef onder andere BBL pal achter dit voorstel staan. De motie kreeg hierdoor geen meerderheid en het initiatiefvoorstel werd door een ruime meerderheid aangenomen. Deze week kreeg BBL van de initiatiefnemers een bedankje in de vorm van een foto voor onze steun in de gemeenteraad. Wij waarderen dit enorm en geeft ons weer steun om ons raadswerk voort te zetten.

burgerinitiatief2

BBL wil op haar beurt de ‘Vrienden van de Dierenweide’ feliciteren met het behaalde resultaat en hen veel succes toewensen met de vervolgstappen naar een kinderboerderij.