Waar naartoe met een klacht over WIJEindhoven

Veel mensen hebben ondertussen wel eens van WIJEindhoven gehoord. Enkelen hebben er ook al echt mee te maken gehad. Want als je hulp nodig hebt, dan ga je naar de generalisten van WIJEindhoven. WIJEindhoven organiseert dan de hulp die nodig is. WIJEindhoven zou een eind moeten maken aan de wirwar van verschillende hulpverleners. Men werkt volgens het principe één huishouden, één plan en één contactpersoon. Een mooi principe, als het straks allemaal goed werkt.

Mat wat als de aangeboden hulp in jouw geval niet werkt, of je komt er samen met de hulpverlener niet uit? Waar je dan met jouw klachten naar toe moet is nog steeds niet echt duidelijk. De logische weg voor veel mensen is om op de website van WIJEindhoven te kijken. Maar wat blijkt: daar kan je terecht met vragen en ideeën, maar je kan nog steeds nergens vinden wat je met jouw klacht kan doen.

Veel fracties bleken vragen te hebben over het ontbreken van een goede klachtenprocedure. Als reactie daarop stuurde het college aan de gemeenteraadsleden een overzicht met de lange titel ‘Overzicht toegangspoorten voor vragen en klachten van bewoners m.b.t. zorg & welzijn’. De volledige informatie kunt u hier downloaden (pdf).

Hieronder staat de uitleg van deze procedure wat betreft WIJEindhoven. Werkt deze procedure niet goed voor u of mocht u desondanks nog klachten overhouden, dus niet tevreden zijn over de klachtenafhandeling van WIJEindhoven, dan kunt u ons mailen op info@bbl040.nl.

Voor klachten m.b.t. handelen van de WIJteams

Bewoners met een klacht m.b.t. de WIJteams nemen hierover in eerste instantie contact op met het WIJteam in hun buurt. Er wordt per persoon bekeken naar een juiste handelswijze m.b.t. de afhandeling van de klacht; in eerste instantie is er een gesprek met de WIJgeneralist/de WIJteamleider om te komen tot een geschikt antwoord/actie. Indien nodig kan een bewoner met zijn/haar klacht terecht bij de klachtencommissie van WIJ.

Voor bezwaar m.b.t. besluiten (beschikkingen) van de WIJteams

Als bewoners het niet eens zijn met de beschikking die de WIJgeneralist heeft afgegeven (bijv. in geval van een negatieve beschikking of een anders dan gewenste beschikking), kan een bewoner een bezwaar indienen bij de afdeling bezwaar en beroep van de gemeente Eindhoven. Dit kan schriftelijk of digitaal; zie http://www.eindhoven.nl/producten/Bezwaar-en-beroep-op-gemeentebesluiten.htm

Het onderscheid tussen klachten en bezwaren is als volgt: Klachten hebben betrekking op bejegening/gedrag. Bezwaren hebben betrekking op het inhoudelijke besluit om een voorziening wel of niet toe te kennen.

WIJEindhoven in jouw buurt? Kijk op http://www.wijeindhoven.nl/