Waardeer je actieve burgers!

Vorige week moest ik in verband met een onderzoek op de dagopname zijn. Alle spanningen voor het onderzoek met me meezeulend ging ik met frisse tegenzin naar het ziekenhuis.

Op de afdeling werd ik voor een anamnese opgevangen door een uiterst vriendelijke verpleegkundige, die me op een nette, correcte en geruststellende manier benaderde. Ze vroeg de vragen die men vooraf dient te weten, vroeg me of alle vooraf gestuurde informatie duidelijk was geweest en of ik daar nog vragen over had. Na enige toevoeging van zaken die me nog niet bekend waren, was het me duidelijk. In afwachting van het onderzoek, verbleef ik op de kamer waar ik zou verblijven voor en na het onderzoek.

Ten tijde van het wachten zag ik de betreffende verpleegster flink doorsnellen van de ene naar de andere patiënt. Druk maar correct. Vriendelijk en met een glimlach. Ook zag ik nog andere personen in een uniform over de gangen lopen, met rolstoelen om mensen van de ene naar de andere plek manoeuvreren. Ook zij kwamen uiterst vriendelijk en correct over.

Later toen ik naar de betreffende onderzoeksafdeling werd gebracht, werd me duidelijk dat 1 van de twee dames “vrijwilliger” was. En zo ook weer bij het terugbrengen van de onderzoeksruimte naar de dagopname afdeling werd ik door een vrijwilligster netjes opgehaald. Nadat bleek dat er nog nader onderzoek nodig bleek, was er weer een dame, die als vrijwilligster me van de ene naar de andere afdeling escorteerde en vervolgens ook daar weer werd opgehaald. Op mijn nieuwsgierige vraag werd duidelijk dat ook zij dit op vrijwillige basis deed. Al met al heb ik minimaal 4 of 5 dames van doen gehad die mij op een uiterst vriendelijke en respectvolle wijze verder hielpen, daar waar de verpleegkundige beroepskrachten in alle hectiek van de ene kamer naar de andere dienden te spoeden.

In 1 van de gesprekjes met de vrijwilligsters, vroeg ik haar of het werk haar beviel. Ja, ze vond het leuk om te doen. Met enige schroom vertelde ze, dat ze een “betaalde baan” had gevonden, maar dat men daar in het ziekenhuis nog niet van op de hoogte was. Het leek bijna alsof ze zich schaamde, althans, zo kwam het op mij over. Terwijl ik haar feliciteerde en verder doorvroeg wat het dan betrof en waar etc. vertelde ze het me enthousiast. Ik vond het oprecht erg leuk voor haar.

Met deze ervaring besef ik me dat een organisatie, zoals het ziekenhuis, ouderencentra en nog meer zorginstellingen “het geluk hebben”, zoveel vrijwilligers te hebben en hierdoor je weinig gewaar lijkt te worden van de tijdsnood en tijdsdruk die in zo’n zorginstelling bestaat. Al zag ik de beroepskrachten wel van de ene bel naar de andere lopen om zakken bloed te vervangen, infuus aan te sluiten en aan andere behoeften van patiënten voldoen. Vanuit mijn eigen ervaring als werkzoekende en bovenstaande relaas gezien te hebben, noopt mij de vraag in hoeverre de politiek überhaupt het besef heeft dat men deze vrijwilligers zwaar onderwaardeert mijns inziens! Immers, door de aanhoudende bezuinigingen vanuit Den Haag en vanuit zorgverzekeraars die een te grote macht hebben als regenten de regie over de zorg overnemen. Zij zijn verworden van administratieve instanties die declaraties netjes verwerkten naar regenteske regelgevenden, waarbij minister Schippers achter de feiten aanholt.

Kwesties als “vrijwillig levenseinde” en “donorschap” hoog op de agenda’s staat, ontbreekt het aan integrale aanpak. Immers… neem de driehoek Volksgezondheid Welzijn en Sport (minister Schippers, VVD), Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (w.o. minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma PvdA) en de participatiewetgeving; als deze mensen CONSTRUCTIEF zouden werken aan het scheppen van de eerst “vervrijwilligde” functies naar het opwaarderen naar “betaalde” status, zouden vele mensen die nu werkzoekend zijn, door minister Asscher en staatssecretaris Klijnsma opgefokt worden tot “participatie” en “tegenprestatie” duurzaam geholpen kunnen worden. Immers, een aantal mensen is gewoon al ACTIEF als vrijwilliger! Maar de wetgeving vanuit Den Haag en Eindhoven in dit geval, frustreert de “stimulerende” werking van het “activeren van mensen”. Ja, je blijft altijd een groep mensen behouden die zich niet in wensen te zetten. Ja, deze mensen kan je “aanpakken”.

Echter, de meerderheid van de werkzoekenden zijn dus al op vrijwillige basis actief. Steeds meer ook in winstgevende bedrijven, zonder enige controle vanuit Den Haag. Hier ligt dus al de basis van waaruit de gehele wet- en regelgeving, beleid en uitvoering fout gaat!

Struisvogelpolitiek; als we het niet zien en het werk toch wordt gedaan. is de euro (geldbeluste) en -gerichte visie vanuit de regering en Eindhovense overheid nu, afgelopen jaren. Echter, op langere termijn gaat dit onhoudbaar blijken terwijl er gewoon al een oplossing voor het oprapen ligt. Namelijk, geef de actieve werkzoekende burger een stimulerende bonus/basis. Dit kan middels een basisinkomen, of een bonus op de uitkering. Immers, de winstgevende bedrijven worden ook niet afgestraft, zelfs niet geïnspecteerd…!

Zorg dat de werkzoekende ACTIEVE BURGER wordt gewaardeerd, wordt gezien als een aanwinst, geen profiteur. Juist dat vraagt van Den Haag, maar ook van Eindhoven een mentaliteitsomslag. Immers, daar waar flexwerken de nieuwe norm is geworden, brokkelt de loyaliteit en verbinding met een opdrachtgever af. Je werkt immers voor je centen en hoe boeiend is het met een half jaar contract wat die opdrachtgever op langere termijn wil met diens organisatie en als je er toch geen deel van uit mag blijven maken.

Kortom, het ene houdt het andere in stand! De werkgever op zijn beurt is huiverig met aannemen etc. etc. Kijk nu onderhand eens wat je met een POSITIEVE, CONSTRUCTIEVE houding t.o.v. werkzoekende ACTIEVE BURGERS kan bereiken. Wat je al voor afhankelijkheid als gemeente/land hebt opgebouwd van deze groep… En tel dan eens je zegeningen in plaats van de arrogantie die men als “volksvertegenwoordigers” tentoonspreidt!

Anoniem (naam bij de redactie bekend)