Waarom zijn economie, werk en inkomen heilig?

Er zijn ernstige bedenkingen over de politieke besluiten die onze maatschappij, het leven en welzijn van alle Nederlanders bestuurt en unaniem voor hen bepaalt. Ons leven en ons welzijn wordt, in de wereld van nu bepaalt door economie en ieders individuele inkomen. Hetzij uit loondienst, hetzij als zelfstandige, hetzij uit een uitkering. Economie, arbeid en inkomen zijn de heilige drie-eenheid waaraan wij ons bestaansrecht en ons welzijn hebben ontleent.

De term; ‘loonslaaf’ stond recent nog voor velen heel ver van de eigen belevingswereld. Men werkt omdat men dat werk graag doet, omdat men daarvoor passie en/of talent heeft. Motivatie, talent en passie zijn natuurlijk ook niet ineens verdwenen bij het verlies van werk en inkomen.

In zo’n situatie belandt, ontneemt de door de maatschappij opgelegde druk, de door de overheid opgelegde regelgeving en de betalingsverplichtingen aan door de overheid ooit geprivatiseerde nutsvoorzieningen, ieders levensvreugde en ieders bestaansrecht door enorm oplopende financiële stress. De nu niet werkenden worden zo extra bestraft en de nu (nog) werkenden zijn zich hiervan (helaas) nog onvoldoende bewust omdat het hen persoonlijk (nu) nog niet raakt. (Zie o.a. NOS-link 01.04.2015).

Maar nu de omschrijving ‘werk’ in hoog tempo verandert en het aantal klassieke banen dramatisch afneemt, beginnen steeds meer mensen zich te realiseren dat iedereen die ‘loonslaaf’ is. Als werknemer, als zelfstandige en nog concreter als de actuele Uitkeringsgerechtigde. Zonder (voldoende) inkomen in welke vorm dan ook, kun je in onze huidige maatschappij immers niet meer (over-)leven.

Deze Heiligverklaringen van economie, werk en inkomen, hebben inmiddels geleid tot een werkelijk schaamteloze behandeling van Nederlandse burgers. Van de economie en de wijze waarop het huishoudboekje van ‘de onderneming Nederland’ wordt beheerd, is zowel de (nu nog) werkende en de nu niet werkende het slachtoffer. En dat op steeds meer sociaal-maatschappelijke gebieden.

Essentiële vragen en feiten over onze huidige maatschappij:

 1. Leven en overleven is nu helaas volkomen onmogelijk zonder een inkomen = geld.
 2. Wat is nu eigenlijk ‘werk?’ En wat is dan ‘werkloosheid?’
 3. Alle mensen zijn gelijk. Alle mensen zijn sociaal en sociaal betrokken. Afhankelijkheid van een inkomen maakt mensen minder sociaal.
 4. Elk individu heeft ontelbare capaciteiten. Elk individu kan die capaciteiten ook vrijwillig/kosteloos aan een ander aanbieden. Leven en overleven is zonder een betaalmiddel (euro’s) onmogelijk.
 5. Zal de onderneming Nederland, door het gestaag afnemen van banen, daardoor binnenkort volledig en uitsluitend door vrijwilligers draaiende gehouden worden?
 6. Het huidige opleggen van ‘verplichte vrijwilligerswerk/dwangarbeid’ in een crisis is de absurditeit van overheids-controle ten top.
 7. Het aantal betaalde arbeidsplaatsen neemt structureel af. De vraag naar vrijwilligers groeit daarentegen gestaag. Onbetaald arbeid vervangt betaalde arbeid.
 8. Wordt het een individu nu wel of niet ‘gegund’ of niet hij/zij kan of mag leven en overleven?
 9. Hoe is het mogelijk dat bestuurders van banken zichzelf, en dat zelfs midden in een door hen zelf veroorzaakte financiële crisis en een economische crisis, schaamteloos een salarisverhoging dachten te kunnen geven van € 100.000,-?
 10. Hoe komt het er zich steeds meer wanhopige mensen melden bij 112? 01.04.2015 NOS: http://nos.nl/artikel/2027974-politie-steeds-drukker-met-verwarde-mensen.html
 11. Waarom zijn er nooit meer massale protesten tegen de onmenselijke sociale druk en de daaruit voortvloeiende misstanden? De (prestatie-)druk wordt immers continu hoger opgevoerd. Het lijkt erop alsof de ‘loonslaven’ die nu (nog) met een inkomen uit arbeid weten te overleven, te angstig geworden zijn om zich over die algehele en gigantische financieel oplopende druk te beklagen.

Anoniem
(Naam bij de redactie bekend)