Wat wij willen

De Brede Beweging LinksOm staat voor verandering van onderop en gaat voor een gezonde stad, waar het goed leven is voor iedereen. Een stad met een bloeiende cultuur en waar het mogelijk is dat initiatieven van burgers de ruimte kunnen krijgen om te groeien.

Wij hebben 5 kernwaarden die de basis zijn van onze beweging. Onze houding, handelen, standpunten en besluiten zijn hierop gebaseerd. Van onze beweging als geheel en van onze individuele leden.

De BBL kernwaarden

  1. Een veilige en open samenleving. Koester en cultiveer verscheidenheid, gelijkwaardigheid en wederzijds respect.
  2. De mens staat centraal in de zorg, mobiliteit, werk, luchtkwaliteit en alle andere maatschappelijk thema’s.
  3. Al het werk dat maatschappelijk wenselijk of nuttig is, is werk. Wij willen een inkomen voor iedereen waar je economisch zelfstandig van kunt leven.
  4. Vrijheid voor jezelf en voor de ander.
  5. Zorg voor onze aarde.

BBL wil de verbinding vormen tussen de basis en de overheid waar beleid gemaakt wordt en beslissingen genomen worden die onze stad en de inwoners aangaan. Wat dit betekent hebben onze raadsleden Patrick van der Voort en Ernest Maas, de afgelopen jaren in de gemeenteraad laten zien. In de raad en daarbuiten. Door met mensen en organisaties in gesprek te gaan en door samen met hen op te komen voor hun gerechtvaardigde belangen en initiatieven.

BBL Beginselprogramma 2014-2018

BBL Flyer ‘Morgen schijnt de zon’

BBL 10 speerpunten

1. Arbeid
2. Inkomen
3. Recht op zorg op maat voor iedereen
4. Maatschappelijk meedoen de motor van de nieuwe stad
5. Leven lang leren aan de Stadsuniversiteit
6. Kleurrijke samenleving
7. Jeugd en jongeren
8. Milieu en stad van de toekomst
9. Sport en Cultuur
10. Wonen, iedereen heeft recht op betaalbare woonruimte