What´s in a name­: Brede Beweging LinksOm wordt Brede Beweging Lokaal

Nee, niemand hoeft te schrikken. In het onderstaande persbericht van 13 december, waar we aankondigen dat we onze naam wijzigen, betekent niet dat we van koers veranderen. We kiezen voor een naamswijziging omdat we duidelijker willen uitdragen dat we een lokale partij zijn.

Veel mensen zijn de binding met de politiek kwijtgeraakt. De landelijke partijen staan soms mijlen ver af van de realiteit. De gemeentelijke politiek gaat over de plaatselijke vraagstukken en problemen. BBL heeft dan ook tijdens de vorige raadsperiode vooral het belang van de inwoners van Eindhoven voor ogen gehad. Er is geen ruggenspraak met een landelijke partij nodig en dat is maar goed ook, want BBL hecht juist veel waarde aan een dialoog en discussie met de inwoners van Eindhoven. Daarom is het is goed om dit lokale aspect te benadrukken in de naam.

Onze kernwaarden blijven ongewijzigd. En ja, onze kernwaarden zijn als je dan toch een typering wil geven Links van aard. Hier komt geen verandering in.


PERSBERICHT

Eindhoven, 13 december 2018


Brede Beweging LinksOm wordt Brede Beweging Lokaal

De Brede Beweging Linksom (BBL) bestaat al weer 4 jaar. De twee gemeenteraadsleden Patrick van der Voort en Ernest Maas zijn nog steeds blij dat ze in 2014 besloten de SP te verlaten om een eigen koers te gaan varen. Er is nu dus in Eindhoven een politieke beweging waarbij democratisering van de samenleving, kleinschalige buurtgerichte aanpak en sociaal denken een centrale plek inneemt. Het was en is voor BBL belangrijk zorg te dragen voor de zwakkeren die niet gehoord worden en om minderheden in de samenleving te beschermen.

Iedereen weet inmiddels dat de Brede Beweging Linksom toch vooral veel aandacht heeft voor lokale onderwerpen. Het is dan ook logisch om te kiezen voor een naam die dit benadrukt. Unaniem is tijdens de laatste algemene ledenvergadering gestemd om de naam te wijziging in Brede Beweging Lokaal.

Met energie gaat de Brede Beweging Lokaal (BBL) aan de komende gemeenteraadsverkiezingen meedoen. De komende jaren wil de partij verder werken aan de beweging, waardoor Eindhoven voor alle inwoners een geweldige stad is om in te leven.