Wie wij zijn

Een deel van het BBL team
Een deel van het BBL team

Na zorgvuldige afweging besloten raadsleden Ernest Maas en Patrick van der Voort, op 28 november 2014 om uit de SP te stappen. In het proces tot dit besluit en in hun kritiek op de politiek en het functioneren van de SP vonden zij elkaar en richtten zij de lokale Brede Beweging LinksOm op.

Ernest Maas en Patrick van der Voort
Ernest Maas en Patrick van der Voort

Met BBL geven zij een stem aan die mensen die niet gehoord worden en komen ze op voor goede zorg, onderwijs en werk. Om te kunnen winnen wil BBL bondgenootschappen sluiten met iedereen die op wil komen voor een betere en eerlijkere verdeling van welvaart en welzijn. Om samen aan oplossingen te werken en om een sterke vuist te maken. De burgers van Eindhoven zijn gebaat bij een kwalitatief sterk links geluid in de raad. Een die opkomt voor hun belangen en behoeften en die voorop kan lopen in het initiatief.

Brede Beweging LinksOm biedt plaats voor ontmoeting en discussie voor mensen die op willen komen voor kwaliteit van leven voor iedereen. Doe mee, sluit je aan, voer mee actie en schuif aan bij discussies. Help mee een alternatief op te bouwen en om de wereld van morgen te winnen.