WIJeindhoven pompen of verzuipen? Redden wat er te redden valt?

Is Mevrouw J. van den Berg, de directeur van WIJeindhoven bezig met een reddingsoperatie? Zo ja, is dit dan niet aan de late kant? Te lezen valt in het ED van 25 april dat WIJeindhoven in twee jaar 19 miljoen kan besparen. Dit alles door een andere aanpak. Vraagje. Waarom is er niet eerder gestart met een andere aanpak? Haar voorstel is wel erg kort door de bocht: zorg ervoor dat mensen eerder uit de bijstand gaan.

Ze vergeet gemakshalve dat dit niet zoveel oplevert als ze zou willen. Immers als er minder bijstandsuitkeringsgerechtigden zijn, ontvangt de gemeente van het Rijk ook minder geld. Dus dat schiet niet zoveel op. Ook wordt er te makkelijk gedacht om mensen die sociaal psychisch kwetsbaar zijn in de wijk te laten wonen. Dit vraagt net zo goed om voorzieningen. Bijvoorbeeld 24 uurs crisisdienst in de hele stad. Dan het voorstel van minder doorverwijzen. In goed Nederlands betekent dit, de deur dichthouden, geen toegang verlenen tot specialistische zorg die wel nodig kan zijn. Waar dit toe zal leiden, is niet zo moeilijk te voorspellen. Op de langere termijn gaat dit de samenleving meer kosten dan opbrengen.

Mevrouw van den Berg wil geen structurele aanpassing, lees andere taken en bevoegdheden. Vraagje. Is de bestuurder misschien bang voor haar eigen hachje? Met de komst van de nieuwe directeur Sociaal Domein staat haar functie en functioneren wellicht ook ter discussie. Ze ontvangt een absurd hoog salaris (in 2016 boven de wettelijke norm ze ontving nl. € 139.000 per jaar) Vraagje. Mag je als inwoner van Eindhoven van een bestuurder die zo’n vet salaris ontvangt, verwachten dat ze uitstekend werk aflevert en een verantwoord financieel beleid voert?

Natuurlijk is niet alleen WIJeindhoven een speler in het geheel. Want mag je als inwoner van Eindhoven een college verwachten dat er wel overwogen keuzes worden gemaakt? Want is er niet te veel en te snel een verandering ingezet, terwijl de geluiden uit de stad toch wel kritisch waren? Had daar beter naar geluisterd moeten worden? Mag je vanuit Den Haag verwachten dat ze voldoende middelen geven om binnen het Sociaal Domein dat te kunnen doen wat inwoners nodig hebben? Enige juiste antwoord op alle vragen is JA.

Het is echt de hoogste tijd, het water staat bijna aan de lippen, het is dus pompen of verzuipen. Maak weloverwogen keuzes. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de lange termijn. Wees moedig in het toegeven van in het verleden minder goede gemaakte keuzes. Heroverweeg het voortbestaan van WIJeindhoven zoals dit nu is vormgegeven. Inwoners van Eindhoven mogen waar voor hun betaalde belastinggeld verwachten.

Carla Ter Beek,
Lid Brede Beweging LinksOm

COMMENTS

 • James Ramenas

  Ze gaan bezuinigen door mensen eerder aan een baan te helpen. Volgens mij is het aantal banen in Nederland een variabele waar WijEindhoven geen invloed op heeft. Dus gaan ze harder met de stok slaan ? Dat kevert geen enkele extra baan op.

 • Sanne

  Neem de schuldhulpverlening. Ze hebben nu een eigen vorm daarvan: budgetbeheer XL. Uitgevoerd door WIJ Eindhoven. Dat wordt aangeboden aan (ook oudere) mensen in de bijstand die vaak al jaren niet genoeg geld hebben om hun schulden af te betalen. Nu betaalt de gemeente uit de bijzondere bijstand langdurig – vermoedelijk niet allemaal bonafide bewindvoerders à 145 euro per cliënt per maand (voor hoeveel mensen eigenlijk?). Budgetbeheer XL zou daarop het antwoord moeten zijn (bewindvoerders er uit, de gemeente gaat het zelf doen), maar houdt er geen rekening mee dat een groep mensen nooit genoeg inkomsten zal kunnen hebben om ooit hun schulden af te betalen. Ook deze mensen hebben het recht om vrij van schulden te zijn. In juridische termen heet dat een “schone lei”. Daar hebben ze recht op! Daarvoor is de wsnp bedoeld. Medewerkers van WIJ Eindhoven lijken dit niet te beseffen, over onvoldoende kennis te beschikken en/of over onvoldoende tijd (ze laten het maanden, of zelfs jaren, aanslepen, terwijl het akkoord van de gemeente de aanvraag met het simpele invullen van een formulier geregeld kan zijn). Het lijkt wel of ze het niet willen. Alleen al door de schuldhulpverlening anders te organiseren en de wsnp toe te passen waarvoor die bedoeld is, kan de gemeente veel geld besparen. Budgetbeheer XL is voor lang niet iedereen niet het antwoord. Dat is prima voor mensen die dreigen in de schulden te komen, of voor mensen die moeite hebben met het beheren van hun financiën, maar niet voor mensen die reeds schulden hebben en deze nooit zelf zullen kunnen afbetalen. Toch proberen ze het de mensen door de strot te duwen. Alsof ze de mensen gewoon niet in de wsnp mogen (wie heeft daar eigenlijk belang bij, dat het niet geregeld wordt). Mensen die door de bomen het bos niet meer zien en (al dan niet tijdelijk vanwege hun omstandigheden) niet over de capaciteiten en/of de mogelijkheden beschikken om een beroep te doen op hun recht op wsnp. Als je er vragen over stelt worden de WIJ medewerkers onzeker. Bestaat er niet iets als een stroomschema over hoe te handelen bij onoplosbare schulden? Zoiets als: Kan deze persoon schuldenvrij worden zonder wsnp -> ja -> budgetbeheer XL of vrijwillige bewindvoering, of -> nee -> wsnp. Volgens mij worden zaken onnodig gerekt en gecompliceerd, wat maakt dat niet alleen burgers onnodig blijven steken in hun financiële miserie, maar de maatschappij veel geld kost. Wie neemt er eindelijk actie?

  • Sanne, dank voor je reactie. Schuldhulpverlening is een zeer complex vraagstuk. Tegenwoordig heeft dit onderwerp wel heel veel aandacht. Budgetbeheer XL is slechts een druppel op de gloeiende plaat en inderdaad niet voor iedereen het beste antwoord op de gestelde hulpvraag.

   De gemiddelde Nederlander heeft geen benul van wat het betekent om met schulden te moeten leven. Als je dan eindelijk de stap durft te zetten en hulp vraagt, kom je soms van een koude kermis thuis. Schuldhulpverlening is echt specialistisch werk. WIjeindhoven is een radertje in het geheel. Geen onbelangrijk radertje. WIjeindhoven belooft al geruime tijd verbeteringen op het gebied van schuldhulpverlening. Het is jammer dat dit zo lang moet duren.

   Het zou goed geweest zijn als er direct vanaf de start van WIjeindhoven ervaren specialisten schuldhulpverlening aan het werk waar gegaan. Of dat ‘de politiek’ beter geluisterd had. Signalen zijn wel degelijk afgegeven. Maar goed, het is ook verstandig om vooruit te kijken.

   Gelukkig zijn er vrijwilligers die wel van de hoed en de rand weten. Deze houden ook spreekuren. Vrijwilligers van de financiële werkplaats hebben een luisterend oor en hebben kennis van zaken over schuldhulpverlening. De gemeente moet of misschien wil de gemeente dit ook zelf, voorlopig nog wel door met WIJeindhoven. Kritisch blijven volgen en zo nu en dan scherpe vragen stellen blijf ik in ieder geval doen.

   Carla Ter Beek

Leave a Comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.