WIJeindhoven pompen of verzuipen? Redden wat er te redden valt?

Is Mevrouw J. van den Berg, de directeur van WIJeindhoven bezig met een reddingsoperatie? Zo ja, is dit dan niet aan de late kant? Te lezen valt in het ED van 25 april dat WIJeindhoven in twee jaar 19 miljoen kan besparen. Dit alles door een andere aanpak. Vraagje. Waarom is er niet eerder gestart met een andere aanpak? Haar voorstel is wel erg kort door de bocht: zorg ervoor dat mensen eerder uit de bijstand gaan.

Ze vergeet gemakshalve dat dit niet zoveel oplevert als ze zou willen. Immers als er minder bijstandsuitkeringsgerechtigden zijn, ontvangt de gemeente van het Rijk ook minder geld. Dus dat schiet niet zoveel op. Ook wordt er te makkelijk gedacht om mensen die sociaal psychisch kwetsbaar zijn in de wijk te laten wonen. Dit vraagt net zo goed om voorzieningen. Bijvoorbeeld 24 uurs crisisdienst in de hele stad. Dan het voorstel van minder doorverwijzen. In goed Nederlands betekent dit, de deur dichthouden, geen toegang verlenen tot specialistische zorg die wel nodig kan zijn. Waar dit toe zal leiden, is niet zo moeilijk te voorspellen. Op de langere termijn gaat dit de samenleving meer kosten dan opbrengen.

Mevrouw van den Berg wil geen structurele aanpassing, lees andere taken en bevoegdheden. Vraagje. Is de bestuurder misschien bang voor haar eigen hachje? Met de komst van de nieuwe directeur Sociaal Domein staat haar functie en functioneren wellicht ook ter discussie. Ze ontvangt een absurd hoog salaris (in 2016 boven de wettelijke norm ze ontving nl. € 139.000 per jaar) Vraagje. Mag je als inwoner van Eindhoven van een bestuurder die zo’n vet salaris ontvangt, verwachten dat ze uitstekend werk aflevert en een verantwoord financieel beleid voert?

Natuurlijk is niet alleen WIJeindhoven een speler in het geheel. Want mag je als inwoner van Eindhoven een college verwachten dat er wel overwogen keuzes worden gemaakt? Want is er niet te veel en te snel een verandering ingezet, terwijl de geluiden uit de stad toch wel kritisch waren? Had daar beter naar geluisterd moeten worden? Mag je vanuit Den Haag verwachten dat ze voldoende middelen geven om binnen het Sociaal Domein dat te kunnen doen wat inwoners nodig hebben? Enige juiste antwoord op alle vragen is JA.

Het is echt de hoogste tijd, het water staat bijna aan de lippen, het is dus pompen of verzuipen. Maak weloverwogen keuzes. Niet alleen voor nu, maar zeker ook voor de lange termijn. Wees moedig in het toegeven van in het verleden minder goede gemaakte keuzes. Heroverweeg het voortbestaan van WIJeindhoven zoals dit nu is vormgegeven. Inwoners van Eindhoven mogen waar voor hun betaalde belastinggeld verwachten.

Carla Ter Beek,
Lid Brede Beweging LinksOm