Zaterdag 23 juni: Landelijke actiedag tegen de groei van de luchtvaart

Landelijke krachtenbundeling

Het Beraad Vlieghinder Moet Minder (BVM2), waaraan onze organisatie steun verleent, heeft zich vanuit Eindhoven aangesloten bij het, onlangs opgerichte, LBBL (Landelijk Bewonersberaad Luchtvaart).
Het LBBL is tegen de ongebreidelde groei van de luchtvaart vanwege geluid, toxische emissies en klimaat. Ook begint de gedachte post te vatten dat de impact van de uitdijende vliegactiviteiten zo groot is, dat economische voordelen voor de omringende regio in hun tegendeel beginnen om te slaan. Dit is onder andere neergelegd in een brief aan de Tweede kamer en het kabinet. Het LBBL wordt gesteund door Greenpeace en de landelijke milieuorganisaties.

Actiedag op 23 juni

Het LBBL en Greenpeace organiseren op zaterdag 23 juni in zes plaatsen nabij een vliegveld gelijktijdig een landelijk actiemoment. In Eindhoven zal dat plaatsvinden op zaterdag 23 juni om 13.00 uur op het Catharinaplein.

Het actiemoment zal het karakter hebben van een demonstratieve fotosessie. De bedoeling is dat er een groot aantal mensen op het bordes van de Catharinakerk staat, met tussen hen in een heel groot spandoek waarop een rood sein gegeven wordt aan Eindhoven Airport. Daarvan wordt vanaf de trans van de Catharinakerk (25 meter hoog) een foto gemaakt, die een rol gaat spelen in de regionale en landelijke publiciteit. Uiteraard is die rol des te groter, naarmate er meer mensen aanwezig zijn!

BVM2 vraagt u dan ook om op genoemde plaats en tijd aanwezig te zijn!

Om de foto mooier te maken, vraagt BVM2 u om van boven iets roods aan te doen (rood petje, rood overhemd, enzovoort). De demonstratieve fotosessie duurt niet heel lang. Daarna kan men naar eigen inzicht de middag verder vormgeven.

Wie nog geen ondersteuner is van BVM2, kan dat worden op www.bvm2.nl (tab support/steunen). Het is goed om dat te doen.

Tevens is op www.bvm2.nl vrijelijk een afbeelding te downloaden, die als poster of flyer gebruikt kan worden. Wie hiervan meer exemplaren wil ontvangen dan praktisch is om af te drukken, kan contact opnemen met Bernard Gerard op beraad@bvm2.nl, 040-2454879.

Of download hier (pdf) de flyer!