Zingend protest tegen uitbreiding Eindhoven Airport

Afgelopen donderdag zong BBL uit volle borst mee tegen de geplande uitbreiding van het aantal vluchten op Eindhoven Airport. Dit protest was ter gelegenheid van de presentatie die Hans Alders, van de naar hem genoemde ‘Alderstafel’, donderdagavond aan wethouders, raads- en statenleden gaf in het gemeentehuis van Veldhoven.

De besluitvorming over de evaluatie 1e fase ontwikkeling Eindhoven Airport nadert zijn hoogtepunt. In de raadscommissie van 23 juni wordt deze besproken. Hans Alders benadrukte tijdens de bijeenkomst vooral de economische belangen van Eindhoven Airport en dat men zoveel mogelijk de balans wil vinden tussen groei en overlast.

zingengprotest2

En overlast is er. Uit een eerste concept van het onlangs uitgevoerde GGD-onderzoek blijkt dat het twee jaar geleden al erg was, maar nu nog erger is geworden. Twee jaar geleden ondervonden 17000 volwassenen in de regio ernstige geluidshinder, nu zijn dat er al 22000. Het aantal volwassenen, dat ernstig in zijn slaap gestoord wordt, is in diezelfde tijd gestegen van 6000 naar ruim 8000. Aan kinderen heeft de GGD trouwens niets gevraagd. Ondanks de grote problemen voor omwonenden wil het vliegveld maar één ding: zoveel mogelijk groei. Het vliegveld de lusten en het lawaai bij anderen over de schutting. Van een balans is geen sprake.

zingengprotest1

De belangengroepen Platform de 10 Geboden voor Eindhoven Airport en Geen Vluchten na Elven verzetten zich tegen de verdere groei. Zij willen:

  1. De groei van het vliegverkeer met nog eens 13.000 tot 2020 vertragen tot 2030;
  2. Die tijd gebruiken om geleidelijk om te schakelen naar stillere vliegtuigen en procedures;
  3. Geen geplande vluchten na elven;
  4. Geen vluchten in het weekend voor 08.00 uur;
  5. Handhaving en verfijning van de boeteregeling.

Brede Beweging LinksOm ondersteund deze punten. In de raadscommissie van 23 juni zullen wij deze punten dan ook aandragen en verdedigen.